Эксперимент-шоу «Эта удивительная химия»

​Анотація:    Download PDF File Here Имя файла: _20181217-171333_1 Размер файла: 2.1 mb Скачать фаил
  695 переглядів
  0 Коментарів
695 переглядів
0 Коментарів

Простые вещества, кислород, урок КВН, 8 класс

​Анотація:  Цели: Обобщить и систематизировать полученные знания по теме «Простые вещества» , повысить уровень усвоение материала, закрепить умения и навыки составления формул веществ, написание уравнений реакций с разноуровневыми заданиями.  Девиз урока: «Химия все больше простирает руки ...
Продовжити читання
  624 переглядів
  0 Коментарів
624 переглядів
0 Коментарів

Классификация химических реакций по количеству и составу реагентов . Реакции соединения , разложения , замещения , обмена . 9 класс Урок

​Анотація:  Цели : обобщить и систематизировать знания учащихся о химических реакциях ;  ​ - развивать умения и навыки определять типы химических реакций по уравнениям химических реакций .  - развивать навыки составлять уравнения химических реакций ;  - формировать навыки распозн...
Продовжити читання
  614 переглядів
  0 Коментарів
614 переглядів
0 Коментарів

Физические и химические свойства средних солей 8 класс

​Анотація:  Цели :ознакомить учащихся с физическими и химическими свойствами средних солей; - продолжить формировать навыки различать понятия «кислота» , «соль», «оксид», «основание»; -формировать умение характеризовать химические свойства веществ с помощью химических реакций, расстановки коэфф...
Продовжити читання
  581 переглядів
  0 Коментарів
581 переглядів
0 Коментарів

Урок на тему : «Химические свойства оснований »

Цель урока :  ​ Образовательная : изучить химические свойства оснований ; сформировать представление о действии индикаторов в различных средах ; дать определения реакции нейтрализации обмена ; научить подтверждать свойства оснований уравнениями химических реакций .  Развивающая : продолжит...
Продовжити читання
  529 переглядів
  0 Коментарів
529 переглядів
0 Коментарів

Контрольна робота з хімії, ІІ семестр, 8 клас

​Анотація:  систематизувати знання учнів про метали, неметали, прості та складні речовини, оксиди, основи, кислоти, солі. Розвивати вміння встановлювати взаємозв'язок між поняттями «хімічний елемент», «атом», «молекула», «йон», «хімічна формула», «проста сполука», «складна сполука», «оксиди», «...
Продовжити читання
  1490 переглядів
  0 Коментарів
1490 переглядів
0 Коментарів

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома

​Анотація:  ознайомити з планом характеристики хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома; формувати вміння користуватися періодичною системою для характеристики елементів. Розвивати логічне мислення. Навчити учнів характеризувати елементи за положення...
Продовжити читання
  712 переглядів
  0 Коментарів
712 переглядів
0 Коментарів

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

​Анотація:  ознайомити учнів із законом збереження маси речовин; сформувати уявлення про роботи Р. Бойля, М.В. Ломоносова й А. Л. Лавуазьє в цій галузі, пояснити значення закону збереження маси в хімії; розкрити сутність хімічних реакцій. Почати формувати навички учні у підборі коефіцієнтів у с...
Продовжити читання
  693 переглядів
  0 Коментарів
693 переглядів
0 Коментарів

Понятие о полимерах на примере полиэтилена 9 класс

Цели:  Изучить строение полиэтилена, физические и химические свойства;  Дать понятие о реакции полимеризации на примере получения полиэтилена;  Дать информацию о применении полиэтилена;  Научить пользоваться основными методами изученияхимических веществ и явлений – наблюдение и эксперимент;  Фо...
Продовжити читання
  762 переглядів
  0 Коментарів
762 переглядів
0 Коментарів

Пізнавальна гра "Ерудит"

Анотація:  : навчальна : повторити, узагальнити, систематизувати знання учнів про різні класи неорганічних сполук (мінеральних речовин) розвиваюча : розвивати в учнів логічне мислення, спостережливість, зацікавленість та інтерес до вивчення хімії, вміння формулювати правильні і чіткі відповіді ...
Продовжити читання
  463 переглядів
  0 Коментарів
463 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку "Білки:будова ,склад,властивості".

​Анотація:  :навчальна:ознайомитиучнів зі складом,будовою білкових молекул,сформувати поняття про білки як природні полімери;розглянути фізичні та хімічні властивості білків, якісні реакції на білки; • ∙розвивальна: розвивати уміння учнів порівнювати,виділяти головне,робити відповідні висновки;...
Продовжити читання
  703 переглядів
  0 Коментарів
703 переглядів
0 Коментарів

Решения расчетных задач по органической химии

​Анотація:  Людям, которые мечтают посвятить свою жизнь медицине или фармакологии, металлургии или нефтехимии, парфюмерии или сельскохозяйственному производству совершенно необходимы глубокие знания химии. Причем будущему ученому-химику мало знать и уметь пояснить те или иные химические явления...
Продовжити читання
  414 переглядів
  0 Коментарів
414 переглядів
0 Коментарів

Онлайн-сервіси як інструмент взаємодії вчителя та учнів на уроках хімії

Анотація: с ьогодні нові інформаційно-комунікаційні технології є невід'ємною частиною життя. Їх застосування дає змогу інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, інтенсифікувати вивчення певної теми, посилити рівень сприймання та розуміння учнями матеріалу, розвивати м...
Продовжити читання
  742 переглядів
  0 Коментарів
742 переглядів
0 Коментарів

Будова атома.Ізотопи

​Анотація: Анотація:Презентація « Будова атома.Ізотопи» розповідає про відкриття вчених які змінили уявлення про склад ядра атому. Містить приклади як визначити склад атома будь якого хімічного елементу періодичної таблиці Д.І.Менделєєвата та пояснює як народилось уявлення про сімейство хімічно непо...
Продовжити читання
  409 переглядів
  0 Коментарів
409 переглядів
0 Коментарів

Будова атома. Ядерна модель

​Анотація: Презентація « Будова атома.Ядерна модель» розповідає про відкриття вчених які змінили уявлення про будову атому,створивши ядерну модель . Містить експеременальне підгрунтя цих відкриттів,пояснює їх вплив на подальший розвиток уявлень людства про цю частинку матерії. Ланцюжок фактів допома...
Продовжити читання
  451 переглядів
  0 Коментарів
451 переглядів
0 Коментарів

Періодичний закон Д.І.Менделєєва

​Анотація: Презентація « Періодичний закон Д.І.Менделєєва» може стати у нагоді для стврення поступового пояснення матеріалів цієї теми. На першій сторінці є ссилка на скачуванні роботи у вигляді ррtx файлу ( робота насичена анімацією, яку можно вдало викорустоввати ). Матеріал обгрунтовує зміст пері...
Продовжити читання
  480 переглядів
  0 Коментарів
480 переглядів
0 Коментарів

Групи хімічних елементів частина II

​Анотація:  Презентація « Групи хімічних елементів» містить інформацію про найбільш характерні групи хімічних елементів, які вивчаються в темі «Періодичний закон. Будова атома». Може стати допомогою вчителю як повністю, так і частково, під час наданняхарактеристики лужних, лужноземельних металі...
Продовжити читання
  419 переглядів
  0 Коментарів
419 переглядів
0 Коментарів

Групи хімічних елементів частина I

​Анотація: Презентація « Групи хімічних елементів» містить інформацію про найбільш характерні групи хімічних елементів, які вивчаються в темі «Періодичний закон. Будова атома». Може стати допомогою вчителю як повністю, так і частково, під час наданняхарактеристики лужних, лужноземельних металів, гал...
Продовжити читання
  452 переглядів
  0 Коментарів
452 переглядів
0 Коментарів

Спроби систематизації хімічних елементів

​Анотація:  Презентація « Спроби систематизації хімічних елементів»присвячена вивченню подій, які передували відкриттю Д. І. Менделєєвим періодичного закону та складанню періодичної системи хімічних елементів, а також тому які факти першими підтвердили його вірність. Мета роботи оцінити важливі...
Продовжити читання
  388 переглядів
  0 Коментарів
388 переглядів
0 Коментарів

Інтегрований квест з природничих наук

​Анотація: Пропонуємо Вашій увазі інтегрований квест для учнів 8-9-х класів з біології, хімії та географії. даний квест можна проводити в рамках тижня природничих наук, або як підсумковий урок в кінці навчального семестру. Метою проведення даного квесту є зацікавленість учнів у вивченні предмет...
Продовжити читання
  1351 переглядів
  0 Коментарів
1351 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates