Розробка заняття з хімії на тему "Гідроліз солей"

Розробка заняття з хімії містить теоретичний матеріал, демонстраційний експеримент, вправи для самостійного виконання та відеоматеріали для кращого розуміння студентами стадійного гідролізу солей по катіону та по аніону (створено студентом спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" Криворучк...
Продовжити читання
  144 переглядів
  0 Коментарів
144 переглядів
0 Коментарів

Сучасні педагогічні технології як засіб підвищення предметної компетентності учнів на уроках хімії

Анотація: Інтерактивне навчання — це навчання з уміло організованим зворотним зв'язком суб'єктів і об'єктів навчання, із двостороннім обміном інформацією між ними. Інтерактивні методи навчання — система правил організації продуктивної взаємодії учнів між собою та з учителем у формі навчальних, ділов...
Продовжити читання
  304 переглядів
  0 Коментарів
304 переглядів
0 Коментарів

Технології навчання на уроках хімії та біології на засадах інтегративного підходу.

Анотація: Технології навчання на уроках хімії та біології на засадах інтегративного підходу. Розглянуті такі технології навчання: особистісно орієнтовані, розвивальні, активізувальні, формувальні. Розглянуті та приведені приклади кейс завдань, ситуаційних та комбінованих задач з хімії та біології . ...
Продовжити читання
  320 переглядів
  0 Коментарів
320 переглядів
0 Коментарів

Інтелектуальна гра для 9 класів з предметів природничого циклу «Турнір ерудитів»

Анотація:  Інтелектуальна гра для 9 класів з предметів природничого циклу «Турнір ерудитів» Мета гри : Формувати знання про цілісну картину світу через єдність предметів природничо-наукового циклу, розвивати інтерес до наук про природу, пізнавальну активність, швидкість логічного мислення, умін...
Продовжити читання
  334 переглядів
  0 Коментарів
334 переглядів
0 Коментарів

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот

​Анотація:  Cодействовать у учащихся формированию естественно-научной картины мира; обогатить представление учащихся об общем, особенном и единичном в составе и свойствах кислот; воспитывать у учащихся уверенность в своих силах, умение действовать самостоятельно.   Download PDF File Here p...
Продовжити читання
  365 переглядів
  0 Коментарів
365 переглядів
0 Коментарів

Тепловий ефект реакцій. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння

Анотація:  Щомиті у всьому світі протікає незліченна безліч хімічних реакцій. Взаємодія деяких речовинприводить до виділення теплоти в довкілля, тоді якреакціїзіншими речовинами відбуваються лише приїхнагріванні. Тема «Тепловий ефект реакцій. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рі...
Продовжити читання
  543 переглядів
  0 Коментарів
543 переглядів
0 Коментарів

Силікатні матеріали

Анотація: Урок у формі турніру дає можливість ознайомити учнів із складом і властивостями силікатів , з'ясувати сфери їх використання , ознайомити із силікатами як найважливішими будівельними матеріалами , які виробляє силікатна промисловість , - склом , цементом , бетоном , характеризувати мож...
Продовжити читання
  463 переглядів
  0 Коментарів
463 переглядів
0 Коментарів

Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома

Анотація: Урок з хімії " Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома" дає можливість   закріпити знання про зміну властивостей елементів у періодах і групах; формувати й розвивати вміння користуватися періодичною системою для характер...
Продовжити читання
  656 переглядів
  0 Коментарів
656 переглядів
0 Коментарів

Факультативний захід у форматі відеоконференції на ZOOM 7 клас. Тема: «Вода. Розчини»

Анотація: Розчини відіграють значну роль в світі .Найпоширенішими є рідкі розчини і вони мають найбільше значення. Розробка дає змогу поглибити знання з теми "Розчини. Приготування розчинів". Наведено багато цікавих фактів про воду, які можуть мотивувати учнів до вичення даної теми. Можна викор...
Продовжити читання
  1815 переглядів
  0 Коментарів
1815 переглядів
0 Коментарів

Хімічні властивості води

Анотація:  Анотація: Урок на тему: " Хімічні властивості води" Мета: - ознайомити учнів з хімічними властивостями води - закріпити знання про класифікацію оксидів за хімічними властивостями - продовжити формувати навички складання хімічних рівнянь - розвивати пізнавальну активність та спостереж...
Продовжити читання
  531 переглядів
  0 Коментарів
531 переглядів
0 Коментарів

Проєкт: «Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах»

​Анотація:   Сьогодні вода перестає бути просто дарунком природи. Вона стає і особливим багатством, однією з головних основ життя на нашій планеті. Необдумана господарська діяльність людини призвела до забруднення джерел питної води, до помітного скорочення її кількості у водоймах суходолу...
Продовжити читання
  809 переглядів
  0 Коментарів
809 переглядів
0 Коментарів

Гра "Щасливий випадок" на тему: Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва 8 клас.

Анотація:  Гра "Щасливий випадок" 8 клас. Тема: Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Мета: узагальнити і систематизувати знання про історію відкриття Періодичного закону, про структурні елементи періодичної системи, про склад атома елемента, про радіоактивність. Розвивати пі...
Продовжити читання
  523 переглядів
  0 Коментарів
523 переглядів
0 Коментарів

Гра „Хімічна регата" на тему: „Основні класи оксигеновмісних органічних сполук" 10 клас

Анотація:  Гра „Хімічна регата" на тему: „Основні класи оксигеновмісних органічних сполук" 10 клас Мета: Узагальнити і систематизувати знання про склад, класифікацію, хімічні властивості різних класів оксигеновмісних органічних сполук. Закріпити поняття: функціональна група, реакція гідратації,...
Продовжити читання
  483 переглядів
  0 Коментарів
483 переглядів
0 Коментарів

Гра "Щасливий випадок" 8 клас

Анотація:  Гра "Щасливий випадок". 8 клас. Тема: Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Мета: узагальнити і систематизувати знання про історію відкриття періодичного закону, про структурні елементи періодичної системи, про склад атома елемента, про радіоактивність. Розвивати п...
Продовжити читання
  488 переглядів
  0 Коментарів
488 переглядів
0 Коментарів

Урок на тему: "Хімічні елементи: походження назв, поширення у природі, вплив на організм людини"

Анотація:  Тема: Хімічні елементи: походження назв, поширення у природі, вплив на організм людини. Мета: поглибити знання учнів про хімічні елементи, історію їх відкриття, походження назв; узагальнити знання про поширення елементів у природі; поглибити і систематизувати знання про роль мікроеле...
Продовжити читання
  493 переглядів
  0 Коментарів
493 переглядів
0 Коментарів

Урок на тему: „Вода - найважливіший природний оксид.

Анотація:  Урок на тему: „Вода - найважливіший природний оксид.  Фізичні та хімічні властивості води. Значення води в природі, народному господарстві, побуті, для організму людини. Кругообіг води в природі. Охорона природних водойм від забруднення". Мета: узагальнити знання учнів про воду ...
Продовжити читання
  572 переглядів
  0 Коментарів
572 переглядів
0 Коментарів

Екологічна гра-квест

​ Метою Екологічної гри-квесту є:  формування у дітей основи екологічної культури, правильного ставлення дитини до навколишньої природи, до себе і до людей;  привертання уваги учнів до екологічних проблем; розвивання екологічного мислення; виховування бережливого ставлення до природи;  ознайомлен...
Продовжити читання
  501 переглядів
  0 Коментарів
501 переглядів
0 Коментарів

Інтегрований квест "Таємничий вчений"

​ Метою квесту «Таємничий вчений» є:  сприяти розвитку інтересу до вивчення хімії;  сприяти поглибленню знань учнів з хімії;  розвивати пізнавальну активність та творчі здібності учнів;  виховувати почуття відповідальності, взаємоповаги, колективізму. Даний захід розраховано на дітей віком від 1...
Продовжити читання
  459 переглядів
  0 Коментарів
459 переглядів
0 Коментарів

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить певну частку домішок

Анотація:   Вміння розв'язувати розрахункові задачі є надзвичайно важливим при вивченні хімії в закладах загальної середньої освіти. Розробка уроку: «Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить певну ч...
Продовжити читання
  651 переглядів
  0 Коментарів
651 переглядів
0 Коментарів

Узагальнення й повторення теми «Продукти. Хімічні елементи у продуктах харчування».

​Анотація:  Бінарний урок Узагальнення й повторення теми «Продукти. Хімічні елементи у продуктах харчування» підготовлений разом з вчителем англійської мови Павловою Світланою Борисівною з метою популіризації здорового харчування серед підлітків. Даний урок передбачає використання інтеракт...
Продовжити читання
  426 переглядів
  0 Коментарів
426 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates