Збірник інструкційних карток для виконання лабораторних та практичних робіт з хімії студентами І – ІІ курсу технікумів та коледжів, та / або учнями 10 – 11 класу

​Анотація: Збірник матеріалів містить інструкційні картки для виконання лабораторних і практичних робіт студентами І - ІІ курсу коледжів та / або учнями 10 - 11 класів, які розроблено відповідно до навчальної програми предмету «Хімія. 10 – 11 класи. Рівень стандарту» для закладів загальної сере...
Продовжити читання
  16 переглядів
  0 Коментарів
16 переглядів
0 Коментарів

Візуалізація освітнього процесу викладання хімії

Освіта на сучасному етапі, як і суспільство взагалі, вступила в нову еру - інформатизації та інформаційних технологій. Відповідно, постала потреба не тільки активного впровадження інформаційних технологій, але й ефективної їхньої інтеграції з іншими навчальним галузями. Актуальність досвіду зумовлен...
Продовжити читання
  12 переглядів
  1 коментар
12 переглядів
1 коментар

Урок з хімії для учнів 8-го класу "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток"

​Анотація: Матеріали уроку хімії у 8 класі, з теми "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток", можуть бути використані вчителями для проведення занять. Зміст уроку включає посилання на відеоматеріали для по...
Продовжити читання
  204 переглядів
  0 Коментарів
204 переглядів
0 Коментарів

Урок з хімії у 10 класі (профільний рівень) за темою « Корозія металів. Види корозії: хімічна й електрохімічна. Способи захисту від корозії»

Анотація: Запропонований урок з хімії передбачає використання методів та прийомів інтерактивного навчання. Це сприяє підвищенню зацікавленості учнів у предметі, розвитку навчально-пізнавальної, інформаційної, комунікативної, здоров'язберігаючої компетентностей. Урок грунтується на засадах актив...
Продовжити читання
  64 переглядів
  0 Коментарів
64 переглядів
0 Коментарів

Тематичний контроль з хімії для учнів 10 класу.

​Анотація: Тематичний контроль з хімії для учнів 10 класу. В цьому посібнику є як самостійні так і контрольні роботи. Розроблено 8 самостійних робіт та 6 контрольних. Розроблено теми Вуглеводні. Спирти. Альдегіди та Карбонові кислоти. Жири та естери. Вуглеводи. Білки та амінокислоти. Аміни. Вис...
Продовжити читання
  156 переглядів
  0 Коментарів
156 переглядів
0 Коментарів

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Анотація: метою уроку є ознайомлення учнів 9 класів з біологічною роллю, різноманітністю,застосуванням в житті та побуті вуглеводів;дослідження хімічного складу їжі та жувальних гумок.Родзинкою уроку є те, що діти, самостійно працюючи над проектами у групах, не просто сухо доповідали інформацію...
Продовжити читання
  142 переглядів
  0 Коментарів
142 переглядів
0 Коментарів

Отруйність спиртів. Згубна дія на організм людини.

Анотація: Алкоголізм – велика соціальна і медична проблема. Метою уроку є ознайомлення учнів з небезпечними наслідками вживання алкоголю та згубною дією на молодий організм, виховання негативного ставлення до алкоголізму, що призводить до деградації особистості, розвиток особистої і громадської...
Продовжити читання
  244 переглядів
  0 Коментарів
244 переглядів
0 Коментарів

Інтелектуальна гра "Ерудит"

Анотація:  Позакласний захід узагальнює та систематизує знання учнів про основні класи неорганічних сполук; формує пізнавальну активність учнів; розвиває індивідуальні творчі здібності, самостійність, уявлення про зв'язок між властивостями та застосуванням речовин, сприяє формуванню логічного м...
Продовжити читання
  310 переглядів
  0 Коментарів
310 переглядів
0 Коментарів

Інтерактивна гра "Формули хімічних сполук"

Анотація: Інтерактивна гра "Формули хімічних сполук" використовується з метою активного контролю та узагальнення навчального матеріалу професійних компетенцій учнів з хімії. Дане інтерактивне завдання дає можливість учням розширювати та покращувати свої знання, уміння та навички з використанням...
Продовжити читання
  354 переглядів
  0 Коментарів
354 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка конспекту інтегрованого уроку хімії з біологією за темою «Вуглеводи. Глюкоза й сахароза. Будова й властивості, застосування» (9 клас)

Анотація:  Інтегрований урок дозволяє повніше використовувати міжпредметні зв'язки, створювати цілісну картину світу, узагальнювати навчальний матеріал. В дев'ятому класі під час вивчення органічної хімії доцільно деякі теми об'єднувати з відповідними темами молекулярної біології. Дана методичн...
Продовжити читання
  769 переглядів
  0 Коментарів
769 переглядів
0 Коментарів

Тези до науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих, медичних та фармацевтичних наук»

Анотація:  Згідно із даними МОЗ України, вміст нітратів в 10 % рослинної продукції постійно перевищує гранично допустимі рівні, тому вміст нітратів в овочевій продукції нормується. Добова допустима доза складає 3,7 мг нітратів на 1 кг маси тіла, а нітриту – 0,2 міліграм на кг маси тіла. Основна...
Продовжити читання
  402 переглядів
  0 Коментарів
402 переглядів
0 Коментарів

профільне навчання у старшій школі

​Анотація: Поданий матеріал допоможе сформувати уявлення про взаємозвязок будови , складу та властивостей білків; Ознайомить з класифікацією білків та її звязком з будовою та складом. Сприятиме формуванню елементів наукового світогляду, майбутньої профорієнтації та мотивації роботи учнів .Допоможе р...
Продовжити читання
  369 переглядів
  0 Коментарів
369 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку з хімії в 11 класі (за новою програмою) «Кислотність розчинів солей. Гідроліз солей»

Анотація:  Пропоную Вашій увазі методичну розробку відкритого уроку хімії за темою "Кислотність розчинів солей. Гідроліз солей", розроблену за новою програмою. Даний матеріал стане в нагоді як досвідченим вчителям так і молодим колегам, або студентам при підготовці до уроку в 11 класі. Матеріал...
Продовжити читання
  1256 переглядів
  0 Коментарів
1256 переглядів
0 Коментарів

Інтегроване заняття з біології і екології та хімії "Вода - знайома незнайомка!"

Анотація: Головною причиною критичної екологічної ситуації, в якій нині опинилося людство є недостатньо сформована екологічна культура населення, відсутність суспільних норм екологічної моралі та екологічного мислення людей. Саме шкільний курс природничих навчальних предметів має надзвичайно великі ...
Продовжити читання
  515 переглядів
  0 Коментарів
515 переглядів
0 Коментарів

Формування ключових компетентностей студентів на заняттях хімії.

Анотація:  Можна тільки уявити проблеми, з якими стикається студент, який вивчає хімію. Цю науку не можна звести суто до сухих формулювань законів та формул. Вона не просто описує перетворення речовин, а й переходить до глибинного розуміння тих процесів, які відбуваються в них. Зміст природничо...
Продовжити читання
  418 переглядів
  0 Коментарів
418 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка конспекту уроку з хімії за темою: Альдегіди

Анотація:метою уроку «Альдегіди» є розширити знання учнів про оксигеновмісні органічні сполуки на прикладі класу альдегідів; розглянути склад,структурну формули, властивості, галузі використання альдегідів;розширити знання про номенклатуру, гомологи та ізомери на прикладі гомологічного ряду альдегід...
Продовжити читання
  1063 переглядів
  0 Коментарів
1063 переглядів
0 Коментарів

Тематичний контроль Насичені і ненасичені вуглеводні

Анотація:  Тематичний контроль Насичені і ненасичені вуглеводні. Узагальнити і систематизувати знання про насичені і ненасичені вуглеводні на прикладі метану, етену і етину. Цей тематичний контроль можна застосувати для учнів 9класу. Він включає тестові завдання, завдання на відповідність та за...
Продовжити читання
  1155 переглядів
  0 Коментарів
1155 переглядів
0 Коментарів

Оксиген, поширеність в природі. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Каталізатор.

Анотація:  повторити класифікацію речовин; поглибити знання учнів про хімічний елемент Оксиген та його просту речовину кисень, з'ясувати способи добування і збирання кисню, його фізичні властивості; сформувати поняття «реакція розкладу», «каталізатор»; розвивати вміння учнів працювати з текстом...
Продовжити читання
  1085 переглядів
  0 Коментарів
1085 переглядів
0 Коментарів

Фізичні та хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів (взаємодія з кислотами, лугами, іншими оксидами)

Анотація:  Мета уроку: - навчальна: повторити фізичними властивості оксидів і розширити знання про хімічні властивості оксидів, розглянути реакцію обміну; - розвивальна: формувати навички складання хімічних рівнянь на прикладі хімічних властивостей оксидів; розширити поняття індикаторів, поясни...
Продовжити читання
  888 переглядів
  0 Коментарів
888 переглядів
0 Коментарів

Фізичні та хімічні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Анотація:  Мета. Знаннєвий компонент Н аводить приклади розчинних і нероз­чинних основ; називає основи за сучасною науковою українською номенклатурою; пояснює суть реакції нейтралізації. Діяльнісний компонент - розрізняє реакції заміщення, обміну, ней­тралізації; - складає рівняння реакцій, які...
Продовжити читання
  754 переглядів
  0 Коментарів
754 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates