Сучасні педагогічні технології як засіб підвищення предметної компетентності учнів на уроках хімії

Анотація: Інтерактивне навчання — це навчання з уміло організованим зворотним зв'язком суб'єктів і об'єктів навчання, із двостороннім обміном інформацією між ними. Інтерактивні методи навчання — система правил організації продуктивної взаємодії учнів між собою та з учителем у формі навчальних, ділов...
Продовжити читання
  201 переглядів
  0 Коментарів
201 переглядів
0 Коментарів

Технології навчання на уроках хімії та біології на засадах інтегративного підходу.

Анотація: Технології навчання на уроках хімії та біології на засадах інтегративного підходу. Розглянуті такі технології навчання: особистісно орієнтовані, розвивальні, активізувальні, формувальні. Розглянуті та приведені приклади кейс завдань, ситуаційних та комбінованих задач з хімії та біології . ...
Продовжити читання
  226 переглядів
  0 Коментарів
226 переглядів
0 Коментарів

Інтелектуальна гра для 9 класів з предметів природничого циклу «Турнір ерудитів»

Анотація:  Інтелектуальна гра для 9 класів з предметів природничого циклу «Турнір ерудитів» Мета гри : Формувати знання про цілісну картину світу через єдність предметів природничо-наукового циклу, розвивати інтерес до наук про природу, пізнавальну активність, швидкість логічного мислення, умін...
Продовжити читання
  250 переглядів
  0 Коментарів
250 переглядів
0 Коментарів

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот

​Анотація:  Cодействовать у учащихся формированию естественно-научной картины мира; обогатить представление учащихся об общем, особенном и единичном в составе и свойствах кислот; воспитывать у учащихся уверенность в своих силах, умение действовать самостоятельно.   Download PDF File Here p...
Продовжити читання
  284 переглядів
  0 Коментарів
284 переглядів
0 Коментарів

Тепловий ефект реакцій. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння

Анотація:  Щомиті у всьому світі протікає незліченна безліч хімічних реакцій. Взаємодія деяких речовинприводить до виділення теплоти в довкілля, тоді якреакціїзіншими речовинами відбуваються лише приїхнагріванні. Тема «Тепловий ефект реакцій. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рі...
Продовжити читання
  389 переглядів
  0 Коментарів
389 переглядів
0 Коментарів

Силікатні матеріали

Анотація: Урок у формі турніру дає можливість ознайомити учнів із складом і властивостями силікатів , з'ясувати сфери їх використання , ознайомити із силікатами як найважливішими будівельними матеріалами , які виробляє силікатна промисловість , - склом , цементом , бетоном , характеризувати мож...
Продовжити читання
  374 переглядів
  0 Коментарів
374 переглядів
0 Коментарів

Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома

Анотація: Урок з хімії " Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома" дає можливість   закріпити знання про зміну властивостей елементів у періодах і групах; формувати й розвивати вміння користуватися періодичною системою для характер...
Продовжити читання
  571 переглядів
  0 Коментарів
571 переглядів
0 Коментарів

Факультативний захід у форматі відеоконференції на ZOOM 7 клас. Тема: «Вода. Розчини»

Анотація: Розчини відіграють значну роль в світі .Найпоширенішими є рідкі розчини і вони мають найбільше значення. Розробка дає змогу поглибити знання з теми "Розчини. Приготування розчинів". Наведено багато цікавих фактів про воду, які можуть мотивувати учнів до вичення даної теми. Можна викор...
Продовжити читання
  1729 переглядів
  0 Коментарів
1729 переглядів
0 Коментарів

Хімічні властивості води

Анотація:  Анотація: Урок на тему: " Хімічні властивості води" Мета: - ознайомити учнів з хімічними властивостями води - закріпити знання про класифікацію оксидів за хімічними властивостями - продовжити формувати навички складання хімічних рівнянь - розвивати пізнавальну активність та спостереж...
Продовжити читання
  440 переглядів
  0 Коментарів
440 переглядів
0 Коментарів

Проєкт: «Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах»

​Анотація:   Сьогодні вода перестає бути просто дарунком природи. Вона стає і особливим багатством, однією з головних основ життя на нашій планеті. Необдумана господарська діяльність людини призвела до забруднення джерел питної води, до помітного скорочення її кількості у водоймах суходолу...
Продовжити читання
  712 переглядів
  0 Коментарів
712 переглядів
0 Коментарів

Гра "Щасливий випадок" на тему: Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва 8 клас.

Анотація:  Гра "Щасливий випадок" 8 клас. Тема: Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Мета: узагальнити і систематизувати знання про історію відкриття Періодичного закону, про структурні елементи періодичної системи, про склад атома елемента, про радіоактивність. Розвивати пі...
Продовжити читання
  424 переглядів
  0 Коментарів
424 переглядів
0 Коментарів

Гра „Хімічна регата" на тему: „Основні класи оксигеновмісних органічних сполук" 10 клас

Анотація:  Гра „Хімічна регата" на тему: „Основні класи оксигеновмісних органічних сполук" 10 клас Мета: Узагальнити і систематизувати знання про склад, класифікацію, хімічні властивості різних класів оксигеновмісних органічних сполук. Закріпити поняття: функціональна група, реакція гідратації,...
Продовжити читання
  404 переглядів
  0 Коментарів
404 переглядів
0 Коментарів

Гра "Щасливий випадок" 8 клас

Анотація:  Гра "Щасливий випадок". 8 клас. Тема: Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Мета: узагальнити і систематизувати знання про історію відкриття періодичного закону, про структурні елементи періодичної системи, про склад атома елемента, про радіоактивність. Розвивати п...
Продовжити читання
  399 переглядів
  0 Коментарів
399 переглядів
0 Коментарів

Урок на тему: "Хімічні елементи: походження назв, поширення у природі, вплив на організм людини"

Анотація:  Тема: Хімічні елементи: походження назв, поширення у природі, вплив на організм людини. Мета: поглибити знання учнів про хімічні елементи, історію їх відкриття, походження назв; узагальнити знання про поширення елементів у природі; поглибити і систематизувати знання про роль мікроеле...
Продовжити читання
  404 переглядів
  0 Коментарів
404 переглядів
0 Коментарів

Урок на тему: „Вода - найважливіший природний оксид.

Анотація:  Урок на тему: „Вода - найважливіший природний оксид.  Фізичні та хімічні властивості води. Значення води в природі, народному господарстві, побуті, для організму людини. Кругообіг води в природі. Охорона природних водойм від забруднення". Мета: узагальнити знання учнів про воду ...
Продовжити читання
  459 переглядів
  0 Коментарів
459 переглядів
0 Коментарів

Екологічна гра-квест

​ Метою Екологічної гри-квесту є:  формування у дітей основи екологічної культури, правильного ставлення дитини до навколишньої природи, до себе і до людей;  привертання уваги учнів до екологічних проблем; розвивання екологічного мислення; виховування бережливого ставлення до природи;  ознайомлен...
Продовжити читання
  405 переглядів
  0 Коментарів
405 переглядів
0 Коментарів

Інтегрований квест "Таємничий вчений"

​ Метою квесту «Таємничий вчений» є:  сприяти розвитку інтересу до вивчення хімії;  сприяти поглибленню знань учнів з хімії;  розвивати пізнавальну активність та творчі здібності учнів;  виховувати почуття відповідальності, взаємоповаги, колективізму. Даний захід розраховано на дітей віком від 1...
Продовжити читання
  376 переглядів
  0 Коментарів
376 переглядів
0 Коментарів

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить певну частку домішок

Анотація:   Вміння розв'язувати розрахункові задачі є надзвичайно важливим при вивченні хімії в закладах загальної середньої освіти. Розробка уроку: «Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить певну ч...
Продовжити читання
  454 переглядів
  0 Коментарів
454 переглядів
0 Коментарів

Узагальнення й повторення теми «Продукти. Хімічні елементи у продуктах харчування».

​Анотація:  Бінарний урок Узагальнення й повторення теми «Продукти. Хімічні елементи у продуктах харчування» підготовлений разом з вчителем англійської мови Павловою Світланою Борисівною з метою популіризації здорового харчування серед підлітків. Даний урок передбачає використання інтеракт...
Продовжити читання
  356 переглядів
  0 Коментарів
356 переглядів
0 Коментарів

Застосування кисню. Проблема чистого повітря

Анотація: Урок " Використання кисню. Проблема чистого повітря." розроблений для учнів з особливими освітніми потребами (ЗПР) , враховуючи їх навчальні та пізнавальні можливості. Завдання до уроку підібрані опираючись на особистісно-зорієнтований та диференційований підхід до навчання, з метою р...
Продовжити читання
  418 переглядів
  0 Коментарів
418 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates