Історія України в пам'ятках

Анотація:  Завдання до підсумкової, семестрової контрольної роботи з історії України для 5 класу до підручникаВ.С.Власова. Робота містить в собі п'ять змістовних завдань. В роботі містяться завдання, орієнтовані на основні, важливі події та дати періоду революції 1917 - 1921 рр., Другої Світово...
Продовжити читання
  6 переглядів
  0 Коментарів
6 переглядів
0 Коментарів

Календарно-тематичне планування Історія України 5 клас

Анотація: Календарно-тематичне планування Історія України(35 годин, 1 година на тиждень) 5 клас. Складено до підручника Історія України для 5-го класу загальнооосвітніх навчальних закладів / В.С. Власов, Вступ історії, 5 кл., Київ, «Генеза», 2018/ за навчальною програмою, затвердженою Наказом М...
Продовжити читання
  10 переглядів
  0 Коментарів
10 переглядів
0 Коментарів

Матеріали до теми "Що допомагає історикам вивчати минуле"

Анотація:  :Робота  містить різноманітні завдання для 5 кл з теми "Що допомагає історикам вивчати минуле". Завдання сприятимуть формуванню в учнів : просторових, логічних,хронологічних, мовленевих компетентностей.  Деякі завдання складені в двох варіантах.. Використання на уроці ...
Продовжити читання
  35 переглядів
  0 Коментарів
35 переглядів
0 Коментарів

Дидактичні матеріали на уроках історії України 7 клас

Анотація: Розробка містить різноманітні історичні завдання: на розвиток хронологічної компетентності, творчі та пошукові завдання, робота з історичними джерелами та ілюстраціями, історичні загадки та вірші, вікторини, ребуси. Їх використання як на уроці, так і в позаурочний часдопоможе сформува...
Продовжити читання
  40 переглядів
  0 Коментарів
40 переглядів
0 Коментарів

Урок тематичного контролю 9 кл.

Анотація: : Урок тематичного контролю знань учнів з історії України 9 клас за розділом "Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ першої половини ХІХ ст." Робота містить два варіанти завдань: тестові завдання, завдання на знання термінології, запвдання, які передбачають поширену відпові...
Продовжити читання
  36 переглядів
  0 Коментарів
36 переглядів
0 Коментарів

Слобідська Україна та Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман І. Сірко.

Анотація:  Слобідська Україна та Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман І. Сірко. Характеризується процес заселення,адміністративно-територіальний устрій Слобожанщини та його особливості;умови розвитку Січі у складі Гетьманщини;розкривається героїчна та неоднозначна роль Запор...
Продовжити читання
  51 переглядів
  0 Коментарів
51 переглядів
0 Коментарів

Українська Держава. Гетьман Павло Скоропадський

​Анотація: Розробка уроку з історії України для 10 класу на тему: «Українська Держава. Гетьман Павло Скоропадський». В розробці уроку викладено весь необхідний теоретичний матеріал, визначена структура, мета, тип, форма проведення уроку, технічне забезпечення, дидактичні матеріаліи до уроку, до...
Продовжити читання
  199 переглядів
  0 Коментарів
199 переглядів
0 Коментарів

Друга світова війна: мовою документів

Анотація:  Пізнання минулого відбувається на основі вивчення й аналізу дослідниками історичних джерел. Глибоке і всебічне вивчення історії України періоду Другої світової війни неможливе без використання документальних джерел. Вдумлива робота над пропонованим виданням допоможе черпати відомості...
Продовжити читання
  230 переглядів
  0 Коментарів
230 переглядів
0 Коментарів

Заочна мандрівка

​Анотація:Урок розроблено у формі заочної подорожі з використанням ІКТ, розрахований на учнів 5-7 класів.Діти поглиблють знання про козацтво, Запорозьку Січ, розвивають пам'ять, творчу уяву, логічне мислення , уміння працювати з історичними джерелами, складати зв'язну розповідь. Дана подорож виховує...
Продовжити читання
  407 переглядів
  0 Коментарів
407 переглядів
0 Коментарів

Методика використання історичних документів на уроках історії. Класифікація історичних джерел.

Анотація: Робота "Методика використання історичних документів на уроках історії. Класифікація історичних джерел містить матеріал про історичні джерела, їх класифікацію та методи використання їх на уроках суспільствознавства. Публікація стане у нагоді для вчителів історії під час вивчення пробле...
Продовжити читання
  301 переглядів
  0 Коментарів
301 переглядів
0 Коментарів

Позакласний захід "Козацькі розваги"

Анотація:  У давні славні часи Запоріжської Січі багато джур було серед дорослих вояків. Хлопчики прислуговували лицарям-запорожцям, доглядали їхніх коней, майно та зброю. А головне – до всього уважно придивлялися. І вчилися таємниць козацької справи: з ворогом битися, з друзями товаришувати, н...
Продовжити читання
  247 переглядів
  0 Коментарів
247 переглядів
0 Коментарів

Презентація до теми: «Опозиційний рух 60-80-х років ХХ століття в Україні»

Анотація:  Викладення навчального матеріалу у вигляді презентації сприятиме активізації засвоєння теоретичного матеріалу по темі «Опозиційний рух 60-80-х років ХХ століття в Україні» з навчальної дисципліни «історія України». Дана робота допоможе поглибити знання та охарактеризувати: дисидентсь...
Продовжити читання
  277 переглядів
  0 Коментарів
277 переглядів
0 Коментарів

Сценарій виховного заходу «Воїнам УПА- слава і шана»

Анотація:  Сценарій виховного заходу «Воїнам УПА- слава і шана» створено з метою сприяння усвідомленню студентами місця і ролі УПА в часи визвольних змагань українського народу за свободу і самостійність. Дана робота сприятиме формуванню у молодого покоління національної історичної пам'яті, поч...
Продовжити читання
  361 переглядів
  0 Коментарів
361 переглядів
0 Коментарів

Інтегрований урок з історії України та громадянської освіти "Розвиток культури в 1914-1921т рр. Культура як духовне явище"

Анотація:  Інтегрований урок з історії України та громадянської освіти для 10 класу "Розвиток культури в 1914-1921т рр. Культура як духовне явище". Урок розроблено вчителем історії Лукаш Н.В. у співавторстві з учителем громадянської освіти Шингур І.О. комунального закладу «Опорний заклад загаль...
Продовжити читання
  342 переглядів
  0 Коментарів
342 переглядів
0 Коментарів

Вступ до історії 5 клас "Свідки минулого".

Анотація:  Творчий доробок Кирей Катерини Антонівни, вчителя історії, Вступ до історії 5 клас « Св і дки минулого » ( Повторювально – узагальнюючий урок) Метою роботи є узагальнити знання учнів з вивченої теми, створити умови для засвоєннянаскрізних ідей теми; сприяти розвитку вміння аналізуват...
Продовжити читання
  871 переглядів
  0 Коментарів
871 переглядів
0 Коментарів

Формування історичних компетенцій на уроках історії

​Анотація:  Автором проаналізована сутність предметної історичної компетентності та її складові. У статті на прикладі фрагменту уроку наведено методики, які може використовувати учитель для формування просторової, хронологічної, інформаційної, логічної, аксіологічної, компетентностей. Ключові с...
Продовжити читання
  376 переглядів
  0 Коментарів
376 переглядів
0 Коментарів

Справедливість як правова цінність

Анотація:Поняття справедливості як правової категорії є актуальним на сьогоднішній день, тому що у даний час світ відчуває зростання агресії і значне поширення насильницьких способів вирішення соціально-політичних проблем, прагнення до розвитку теорії справедливості, а морально-п...
Продовжити читання
  340 переглядів
  0 Коментарів
340 переглядів
0 Коментарів

Презентація "Опорні схеми з предмету "Основи правових знань"

Анотація:  1 Поняття, ознаки та система права 2 Поняття та склад правопорушення 3 Поняття та види юридичної відповідальності 4 Обставини, що виключають злочинність діяння 5 Правопорушення проти особи 6 Правопорушення проти власності 7 Правопорушення проти громадської безпеки 8 Правопорушення пр...
Продовжити читання
  479 переглядів
  0 Коментарів
479 переглядів
0 Коментарів

Навчальний посібник «Основи правових знань»

Анотація:  Навчальний посібник «Основи правових знань» підготовлений з урахуванням чинного законодавства України, Указів Президента, постанов Кабінету Міністрів та інструкцій міністерств і відомств. Може бути використаний для занять з предмету «Основи правових знань», самостійної підготовки учн...
Продовжити читання
  348 переглядів
  0 Коментарів
348 переглядів
0 Коментарів

Вікторина "Славетні міста України"

Анотація:  Україна є однією з колисок давніх цивілізацій. ІІ міста багаті та культові сопруди та справжні перлини архітектури, зокрема замки, палаци, садиби, а також мальовничі пам'ятки садово-паркового мистецтва, які прикрашають Київ, Умань, Білу Церкву та інші міста нашої Батьківщини. Віктори...
Продовжити читання
  746 переглядів
  0 Коментарів
746 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates