Виховний захід "Любіть Україну!"

Анотація:Виховний захід "Любіть Україну!" Даний матеріал може бути використаний вчителями історії, класними керівниками 6-7 класів, педагогами-організаторами. Мета: узагальнити знання, уміння, навички, набуті учнями в процесі вивчення історії України; розвивати пам'ять, логічне та критичне мислення,...
Продовжити читання
  42 переглядів
  0 Коментарів
42 переглядів
0 Коментарів

Самоосвіта учителя

Анотація:  Нетрадиційні форми підвищення кваліфікації Анотація. Дана стаття присвячена актуальній проблемі сучасного освітнього процесу, а саме підвищенню кваліфікації педагогічних працівників. В статті розглянуто причини підвищення кваліфікації вчителів, в короткій формі проаналізовані інновац...
Продовжити читання
  79 переглядів
  0 Коментарів
79 переглядів
0 Коментарів

Конспект історія: Нідерландська революція.

​Анотація:  Тема: Нідерландська революція. Мета: з'ясуватипричини, розглянутиосновніподії, результатитазначення  Національно-визвольноївійнивНідерландах; розвивативмінняучніввстановлюватипричинно-наслідковізв'язки, складатитаблиці, працюватизкартою, історичнимидокументами, виховувати патрі...
Продовжити читання
  72 переглядів
  0 Коментарів
72 переглядів
0 Коментарів

Урок з всесвітньої історії у 6 класі з використанням STEM-технологій

Анотація: Урок з всесвітньої історії у 6 класі з використанням STEM-технологій розроблено для учнів спеціальних закладів, що мають затримку психічного розвитку.Дидактичні ігри, матеріали та завдання підібрані з урахуванням розумових можливостей дітей.Урок має на меті розвивати вміння висло...
Продовжити читання
  126 переглядів
  0 Коментарів
126 переглядів
0 Коментарів

Інтерактивний урок з всесвітньої історії у 7 класі "Столітня війна.Жанна Д'Арк"

Анотація: Інтерактивний урок з всесвітньої історії на тему "Столітня війна. Жанна Д'Арк" розроблено для учнів 7 класів спеціальних закладів, що мають затримку психічного розвитку. Урок містить дидактичні ігри та матеріал, підібраний з урахуванням особливостей розвитку дітей. Метою відповідного ...
Продовжити читання
  83 переглядів
  0 Коментарів
83 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку "Історія рідного краю" 11 клас

Анотація: Дана розробка покликана надати методичну і практичну допомогу під час підготовки і проведення уроків з теми "Історія рідного краю" в 11 класі. Розробка підготовлена відповідно до чинної навчальної програми, а також з урахуванням сучасних вимог педагогічної науки і практики з використа...
Продовжити читання
  88 переглядів
  0 Коментарів
88 переглядів
0 Коментарів

Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Тема: "Природа та населення Стародавньої Греції. Мінойська та Ахейська палацові цивілізації".

Анотація: Всесвітня історія. історія України 6 клас. Тем: "Природа та населення Стародавньої Греції. Мінойська та Ахейська палацові цивілізації" Розробка уроку для учнів 6 класу з всесвітньої історії із застосуванням інтерактивних вправ, створених на платформі Learning.Apss (вправа "Знайди пару" до ...
Продовжити читання
  134 переглядів
  0 Коментарів
134 переглядів
0 Коментарів

Пізнавальні краєзнавчі вікторини

​Анотація:  Головну увагу автор приділяє відродженню й розвитку краєзнавчої роботи та музейної справи у навчально-виховному процесі. Завдання вчителя сьогодні – відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити ...
Продовжити читання
  82 переглядів
  0 Коментарів
82 переглядів
0 Коментарів

Історія України в пам'ятках

Анотація:  Завдання до підсумкової, семестрової контрольної роботи з історії України для 5 класу до підручникаВ.С.Власова. Робота містить в собі п'ять змістовних завдань. В роботі містяться завдання, орієнтовані на основні, важливі події та дати періоду революції 1917 - 1921 рр., Другої Світово...
Продовжити читання
  90 переглядів
  0 Коментарів
90 переглядів
0 Коментарів

Календарно-тематичне планування Історія України 5 клас

Анотація: Календарно-тематичне планування Історія України(35 годин, 1 година на тиждень) 5 клас. Складено до підручника Історія України для 5-го класу загальнооосвітніх навчальних закладів / В.С. Власов, Вступ історії, 5 кл., Київ, «Генеза», 2018/ за навчальною програмою, затвердженою Наказом М...
Продовжити читання
  85 переглядів
  0 Коментарів
85 переглядів
0 Коментарів

Матеріали до теми "Що допомагає історикам вивчати минуле"

Анотація:  :Робота  містить різноманітні завдання для 5 кл з теми "Що допомагає історикам вивчати минуле". Завдання сприятимуть формуванню в учнів : просторових, логічних,хронологічних, мовленевих компетентностей.  Деякі завдання складені в двох варіантах.. Використання на уроці ...
Продовжити читання
  119 переглядів
  0 Коментарів
119 переглядів
0 Коментарів

Дидактичні матеріали на уроках історії України 7 клас

Анотація: Розробка містить різноманітні історичні завдання: на розвиток хронологічної компетентності, творчі та пошукові завдання, робота з історичними джерелами та ілюстраціями, історичні загадки та вірші, вікторини, ребуси. Їх використання як на уроці, так і в позаурочний часдопоможе сформува...
Продовжити читання
  107 переглядів
  0 Коментарів
107 переглядів
0 Коментарів

Урок тематичного контролю 9 кл.

Анотація: : Урок тематичного контролю знань учнів з історії України 9 клас за розділом "Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ першої половини ХІХ ст." Робота містить два варіанти завдань: тестові завдання, завдання на знання термінології, запвдання, які передбачають поширену відпові...
Продовжити читання
  102 переглядів
  0 Коментарів
102 переглядів
0 Коментарів

Слобідська Україна та Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман І. Сірко.

Анотація:  Слобідська Україна та Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман І. Сірко. Характеризується процес заселення,адміністративно-територіальний устрій Слобожанщини та його особливості;умови розвитку Січі у складі Гетьманщини;розкривається героїчна та неоднозначна роль Запор...
Продовжити читання
  113 переглядів
  0 Коментарів
113 переглядів
0 Коментарів

Українська Держава. Гетьман Павло Скоропадський

​Анотація: Розробка уроку з історії України для 10 класу на тему: «Українська Держава. Гетьман Павло Скоропадський». В розробці уроку викладено весь необхідний теоретичний матеріал, визначена структура, мета, тип, форма проведення уроку, технічне забезпечення, дидактичні матеріаліи до уроку, до...
Продовжити читання
  289 переглядів
  0 Коментарів
289 переглядів
0 Коментарів

Друга світова війна: мовою документів

Анотація:  Пізнання минулого відбувається на основі вивчення й аналізу дослідниками історичних джерел. Глибоке і всебічне вивчення історії України періоду Другої світової війни неможливе без використання документальних джерел. Вдумлива робота над пропонованим виданням допоможе черпати відомості...
Продовжити читання
  299 переглядів
  0 Коментарів
299 переглядів
0 Коментарів

Заочна мандрівка

​Анотація:Урок розроблено у формі заочної подорожі з використанням ІКТ, розрахований на учнів 5-7 класів.Діти поглиблють знання про козацтво, Запорозьку Січ, розвивають пам'ять, творчу уяву, логічне мислення , уміння працювати з історичними джерелами, складати зв'язну розповідь. Дана подорож виховує...
Продовжити читання
  477 переглядів
  0 Коментарів
477 переглядів
0 Коментарів

Методика використання історичних документів на уроках історії. Класифікація історичних джерел.

Анотація: Робота "Методика використання історичних документів на уроках історії. Класифікація історичних джерел містить матеріал про історичні джерела, їх класифікацію та методи використання їх на уроках суспільствознавства. Публікація стане у нагоді для вчителів історії під час вивчення пробле...
Продовжити читання
  369 переглядів
  0 Коментарів
369 переглядів
0 Коментарів

Позакласний захід "Козацькі розваги"

Анотація:  У давні славні часи Запоріжської Січі багато джур було серед дорослих вояків. Хлопчики прислуговували лицарям-запорожцям, доглядали їхніх коней, майно та зброю. А головне – до всього уважно придивлялися. І вчилися таємниць козацької справи: з ворогом битися, з друзями товаришувати, н...
Продовжити читання
  315 переглядів
  0 Коментарів
315 переглядів
0 Коментарів

Презентація до теми: «Опозиційний рух 60-80-х років ХХ століття в Україні»

Анотація:  Викладення навчального матеріалу у вигляді презентації сприятиме активізації засвоєння теоретичного матеріалу по темі «Опозиційний рух 60-80-х років ХХ століття в Україні» з навчальної дисципліни «історія України». Дана робота допоможе поглибити знання та охарактеризувати: дисидентсь...
Продовжити читання
  351 переглядів
  0 Коментарів
351 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates