Анкета письменників

Анотація: Анкета письменника - це шаблон у форматі Word, що дає змогу презентувати короткі відомості про життя та творчість митців, вказати літературну спадщину (назва твору/жанр), історію створення прозових чи поетичних творів, зафіксувати провідні ознаки творчості (тези). Розробку можливо ред...
Продовжити читання
  141 переглядів
  0 Коментарів
141 переглядів
0 Коментарів

Приготування салату Вінегрет.

Анотація:  Проводження таких уроків даєзмогу вирішувати цілу низку корекційно-розвиваючих задач, які на сьогоднішній день є найактуальнішими у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 1)набуття навичок самообслуговування; 2)здійснення спільної діяльності дитини та дорослого; 3)закріпле...
Продовжити читання
  131 переглядів
  0 Коментарів
131 переглядів
0 Коментарів

Приготування млинців: план-конспект уроку з соціально-побутового орієнтування в спеціальному освітньому закладі

Анотація:  У статті вчителів-олігофренопедагогів Шуби Н.Б. та Шевченко Л.М. йдеться про проведення бінарних уроків з соціально-побутової орієнтації практичної спрямованості, які дозволяють вирішити низку корекційно-реабілітаційних задач. Ці задачі є актуальними в роботі з дітьми з помірними інт...
Продовжити читання
  126 переглядів
  0 Коментарів
126 переглядів
0 Коментарів

Класифікація та загальна будова автомобіля.

Анотація:  Автомобіль , по своїй будові здається дуже складним, але насправді, зібрав автомобіль звичайна людина. Тому не треба наперед лякатися пристрою автомобіля. Цей урок про класифікацію та загальну будову автомобіля, для початківців просто і доступно покаже вам принцип роботи і пристрій а...
Продовжити читання
  174 переглядів
  0 Коментарів
174 переглядів
0 Коментарів

Класифікація та загальна будова автомобіля.

Анотація:  Автомобіль , по своїй будові здається дуже складним, але насправді, зібрав автомобіль звичайна людина. Тому не треба наперед лякатися пристрою автомобіля. Цей урок про класифікацію та загальну будову автомобіля, для початківців просто і доступно покаже вам принцип роботи і пристрій а...
Продовжити читання
  144 переглядів
  0 Коментарів
144 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка уроку виробничого навчання «Приготування дріжджового тіста та виробів з нього»

Анотація: Методична розробка призначена для підвищення ефективності та якості уроків виробничого навчання. Розроблена для майстрів виробничого навчання з професії «Кухар, кондитер». У методичній розробці відображаються різноманітні форми і методи навчання, які використовуються на уроках виробничого ...
Продовжити читання
  181 переглядів
  0 Коментарів
181 переглядів
0 Коментарів

Дидактична гра ‹‹ Знайди однакових тварин››

​Анотація: У дітей з порушення інтелекту спостерігаються труднощі у формуванні уявної ситуації. В основі цих труднощів є бідність образної сфери: недостатня узагальненість сформованих в життєвому досвіду знань та уявлень. У дітей виникають труднощі у візуальному сприйнятті реальних об'єктів та ...
Продовжити читання
  193 переглядів
  0 Коментарів
193 переглядів
0 Коментарів

Методичні розробки

Анотація:  «Технологія приготування супів» займає провідне місце в вивченні предмету «Технологія приготування їжі». Супи, тим паче, заправні супи, є визитною карткою закладів харчування з українською кухнею. Бо всі слов`янські народи харчуються заправними супами. Вивчення цієї теми заплановано ...
Продовжити читання
  157 переглядів
  0 Коментарів
157 переглядів
0 Коментарів

Заняття з дисципліни "Експлуатація машин і обладнання". Тема: "Технологія і організація основного обробітку грунту"

Анотація:  Лекційне заняття з використанням інтерактивних технологій навчання та кооперативної організації навчальної діяльності здобувачів освіти. Вид заняття - комбіноване, тип заняття - повідомлення і засвоєння нових знань; Мета: Навчальна: Вивчити методу підготовки грунту під проведення осн...
Продовжити читання
  185 переглядів
  0 Коментарів
185 переглядів
0 Коментарів

Педагогічні аспекти реалізації ресурсно-орієнтованого навчання при викладанні спецтехологічних дисциплін

​Анотація:   формувaння професійно компетентних молодших спеціалістів пролягає через впровадження у навчальний процес ресурсно-орієнтовного навчaння. Його основою є перехід від передачі інформації до керівництвa навчально-пізнавальною діяльністю з боку викладача, вироблення у студентів нав...
Продовжити читання
  111 переглядів
  0 Коментарів
111 переглядів
0 Коментарів

Студентські олімпіади в системі позааудиторної роботи

Анотація: Досвід організації та проведення олімпіад засвідчує, що ця форма позанавчальної роботи в сучасних умовах стає дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки і стимулювання творчо обдарованої студентської м...
Продовжити читання
  151 переглядів
  0 Коментарів
151 переглядів
0 Коментарів

Зима кохання

​Анотація:Кохання змінює світ і нас у ньому, робить людей кращими, добрішими. Здатність любити - виняткова властивість людини, завдяки якій ми цінуємо життя. У позакласному заході використані поезії про кохання, що так чи інакше пов'язані з зимовою порою року, поезії різних часів і стилів. Неважливо...
Продовжити читання
  173 переглядів
  0 Коментарів
173 переглядів
0 Коментарів

Заняття з дисципліни "Основи агрономії". Тема: "Обробіток грунту"

Анотація:  Заняття з використанням інтерактивних технологій навчання та кооперативної організації навчальної діяльності здобувачів освіти на занятті. Вид заняття - комбіноване, тип заняття - повідомлення і засвоєння нових знань; Мета: Навчальна: Розглянути прийоми обробітку грунту. Охарактеризу...
Продовжити читання
  256 переглядів
  0 Коментарів
256 переглядів
0 Коментарів

Роль класного керівника у формуванні життєво компетентної особистості

​Анотація:  В умовах сьогодення метою виховання студентської молоді є формування гармонійно-розвиненої життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, професіонал та сім'янин. Реалізація цієї мети покладена на педагогічні колективи  навча­льних закла...
Продовжити читання
  24 переглядів
  0 Коментарів
24 переглядів
0 Коментарів

Інтерактивна гра "Столовий посуд із фарфору та фаянсу"

Анотація: Інтерактивна гра "Столовий посул із фарфору та фаянсу" використовується з метою активного контролю та узагальнення навчального матеріалу професійних компетенцій учнів з професій харчового напрямку. Дане інтерактивне завдання дає можливість учням розширювати та покращува...
Продовжити читання
  204 переглядів
  0 Коментарів
204 переглядів
0 Коментарів

Стаття "Інноваційні методи управління часом у роботі учня-старшокласника"

Анотація:  У статті " Інноваційні методи управління часом у роботі учня-старшокласника " розглядаються важливі в наш час питання вміння керувати часом та досягати поставлених цілей та завдань, бо сьогодення вимагає від людини таких сформованих якостей як бути готовим до безперервного навчання,п...
Продовжити читання
  223 переглядів
  0 Коментарів
223 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка засідання гуртка на тему: "Я знаю як бути здоровим та живим"

«Я хочу повернутись додому здоровимта неушкодженим.» – це гасло майже на всіхпідприємствах міста, закликає робітників дотримуватись вимог безпеки. Необхідно пам'ятати, що 70 % нещасних випадків на підприємстві відбуваються з вини робітників, які не дотримуються вимог безпеки. Це є головною прич...
Продовжити читання
  210 переглядів
  0 Коментарів
210 переглядів
0 Коментарів

Методична розробка засідання гуртка “Ерудит” на тему “Я знаю як бути здоровим та живим”

Анотація:  "Я хочу повернутись додому здоровимта неушкодженим" – це гасло майже на всіхпідприємствах міста, закликає робітників дотримуватись вимог безпеки. Тема : Я знаю як бути здоровим та живим.Мета:Зумовити розуміння необхідності дотримання вимог електробезпеки Оснащення: відеоматеріали, сх...
Продовжити читання
  205 переглядів
  0 Коментарів
205 переглядів
0 Коментарів

Компетентнісний підхід у підготовці кваліфікованих робітників

Анотація:  Для успішної професійної підготовки високо кваліфікованих фахівців в нових соціально – економічних умовах на перший план виходить компетентність учня, його компетенції, тобто здатність до самостійного прийняття рішень і доведення їх до виконання. А значить необхідно шукати нові підхо...
Продовжити читання
  224 переглядів
  0 Коментарів
224 переглядів
0 Коментарів

Проєкт: «Сила Сонця та можливості її використання»

Анотація:  Без енергії неможливе життя на планеті. У навколишньому світі можемо знаходити різні форми накопичення енергії, але найважливішим для людини є енергія, яку дають сонячні промені – сонячна енергія. Популярність сонячної енергії – найчистішої, найпотужнішої та найдоступнішої з усіх вид...
Продовжити читання
  279 переглядів
  0 Коментарів
279 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates