Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього

Анотація: Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього Мета уроку полягає в сформуванні уявлення про навчання в Інтернеті, професії майбутнього; здійсненні аналізу тенденцій на ринку праці; розвивитку логічного мислення, пам'яті, гнучкості мислення, та предметної уваги; формуванні вміння узагальн...
Продовжити читання
  118 переглядів
  0 Коментарів
118 переглядів
0 Коментарів

Виховний захід з інформатики "Школа вихідного дня. Зустріч в Internet cafe"

​Анотація:   виховний захід з інформатики "Школа вихідного дня. Зустріч в Internet cafe"- власний педагогічний досвід учителя, як розвиток креативного мислення на уроках інформатики. Метою проведення заходу є заохочення учнів до навчання, розвиток креативного мислення, уваги, уяви, кмітлив...
Продовжити читання
  100 переглядів
  0 Коментарів
100 переглядів
0 Коментарів

Об’єкти файлової системи. Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів. Відновлення вилучених об’єктів.

Анотація: Поданий матеріал можна використовувати для проведення уроку інформатики в 6 класі з теми "Об'єкти файлової системи. Операції над об'єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об'єктів. Відновлення вилучених об'єктів." Робота міс...
Продовжити читання
  173 переглядів
  0 Коментарів
173 переглядів
0 Коментарів

Штучний інтелект, Інтернет речей, Smart-технології

​Анотація:  Тема призначена для учнів 10-х класів або студентів I курсу, які вивчають предмет "Основи інформатики". У темі сасматрівается зародження інтернету, технології, які використовувалися і використовуються зараз.  Тенданціі розвитку веб-технологій. Інтернет речі - що це.  Хмарн...
Продовжити читання
  125 переглядів
  0 Коментарів
125 переглядів
0 Коментарів

Віршована інформатика. Склад персонального комп'ютера.

​Анотація:  Цикл уроків з інформатики «Віршована інформатика. Склад персонального комп'ютера» - власний педагогічний досвід розвитку креативного мислення на уроках інформатики. Формування дитячої креативності в початковій школі засобами підібраного матеріалу – це створення умов для розвитку кре...
Продовжити читання
  116 переглядів
  0 Коментарів
116 переглядів
0 Коментарів

Управління показом презентації. Тригери.

Анотація: Розробка уроку на тему "Управління показом презентації. Тригери". Метою даного уроку є сформувати уявлення про налаштовуваність довільного показу презентацій; ознайомити учнів з поняттям «тригер», його призначення; розвивати структурне мислення через установлення зв'язків між об'єктам...
Продовжити читання
  112 переглядів
  0 Коментарів
112 переглядів
0 Коментарів

Генії інформатики

Сценарій проведення позакласного заходу з інформатики для здобувачів освіти 5 класів, мета якого - повторення і закріплення основного матеріалу в нестандартній формі, розвиток інтересу до інформатики, розвиток вміння швидко приймати рішення, формування інформаційно- комунікаційної компетентності, ро...
Продовжити читання
  309 переглядів
  0 Коментарів
309 переглядів
0 Коментарів

Основні інформаційні процеси. Інформаційні технології та системи.

Анотація: знайомство з основними поняттями інформатики - інформація, повідомлення, данні. Для кожного з понять розкриваються властивості. Знайомство учнів з основними технологіями та процесами у суспільстві. Пояснення основ штучного інтелекту. Пояснюється яким чином штучний інтелект може "думати". Д...
Продовжити читання
  95 переглядів
  0 Коментарів
Теги:
95 переглядів
0 Коментарів

Формування екологічної компетенції на уроках інформатики шляхом вивчення пакета Microsoft Office

​Анотація:  У статті представлені навчально-методичні аспекти вивчення пакета Microsoft Office. Значна увага приділяється організації викладення матеріалу та роботи за комп'ютером, наводяться практичні рекомендації відносно роботи на уроках. Подано методичні рекомендації щодо впровадження та вд...
Продовжити читання
  244 переглядів
  0 Коментарів
244 переглядів
0 Коментарів

Подорож країною «Безпечний Інтернет»

Анотація:  Методична розробка позакласного заходу з інформатики "Подорож країною «Безпечний Інтернет»" розроблена в ігровій формі, за допомогою інтерактивних технологій для учнів початкових класів. Мета – дослідити позитивні і негативні сторони Інтернету; засвоїти правила безпечної роботи в Інт...
Продовжити читання
  225 переглядів
  0 Коментарів
225 переглядів
0 Коментарів

Створення програм з графічним інтерфейсом у Python

Анотація:  Даний дидактичний матеріал містить нестандартні завдання по темі "Створення програм з графічним інтерфейсом у Python", який можна використовувати при вивченні відповідної теми у 8 класі згідно чинної програми з інформатики. В статті розглянуто приклади розв'язання задач з використанн...
Продовжити читання
  232 переглядів
  0 Коментарів
232 переглядів
0 Коментарів

Складання алгоритмічних задач

Анотація: Методична розробка практичного заняття "Складання алгоритмічних задач". Алгоритм — це правило (інструкція), що задає послідовність команд (дій, вказівок), які потрібно виконати над вхідними даними (об'єктами, станами) для отримання результату. Додані питання для самоконтролю. Розглянуто гр...
Продовжити читання
  243 переглядів
  0 Коментарів
243 переглядів
0 Коментарів

Веб-квест "Месники за безпечний Інтернет"

​ Ми живемо в XXI столітті, і виключити вплив Інтернету на життя будь-якої людини неможливо. Інтернет на сьогоднішній день став паралельною реальністю. Реальність в тому, що по крайній мірі, він реальний. А отже всі види шахрайства, які існують в реальному світі, все це є і в Інтернеті. Тільки там н...
Продовжити читання
  234 переглядів
  0 Коментарів
234 переглядів
0 Коментарів

Ми - за Безпечний Іетернет!

Анотація: Інтернет-технології стали невід'ємною частиною життя сучасної дитини. Комп'ютер є не тільки розвагою, але і засобом спілкування, а в сьогоднішніх умовах пандемії - дуже важливим засобом навчання. Мережеві освітні ресурси для дітей допомагають оптимізувати і прискорити процес навчання. Част...
Продовжити читання
  237 переглядів
  0 Коментарів
237 переглядів
0 Коментарів

Складання програм з використанням алгоритмічної структури розгалуження

Анотація: При розв'язуванні задач часто використовуються алгоритми з розгалуженням, які передбачають виконання певних дій залежно від істинності деякого висловлювання, що є умовою виконання певних команд. Имя файла: ---7- Размер файла: 2 kb Скачать фаил Имя файла: ------- Размер файла: 7.6 mb С...
Продовжити читання
  219 переглядів
  0 Коментарів
219 переглядів
0 Коментарів

Сучасний навчальний мінікомп’ютер BBC micro:bit

Анотація: У кожній дитині живе внутрішній винахідник. Пам'ятаю, коли я був дитиною - захоплювався всіма конструкторськими наборами, які були в наявності. Сучасні технології відкривають нові можливості і можуть допомогти нам досягти майже дивовижних речей, хоча основи електроніки та конструювання мож...
Продовжити читання
  257 переглядів
  0 Коментарів
257 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку для 5 класу - "Програмне забезпечення для опрацювання текстів".

Анотація:  Анотація до уроку в 5 класі :ввести поняття текстового редактора, текстового процесора, текстового документа, познайомити з програмою MicrosoftWordта її основними елементами, навчитися зберігати створені документи; - розвивати пам'ять, увагу, навички самостійної роботи на комп'ютері;...
Продовжити читання
  232 переглядів
  0 Коментарів
232 переглядів
0 Коментарів

Інформаційні процеси та системи(мультимедійний посібник)

Анотація:  використання даного навчального проектного матеріалу для виховання інтересу учнів до вивчення інформатики; сформувати поняття про інформаційні процеси, вміння узагальнювати; виховувати відповідальність, самостійність, інформаційну культуру учнів. Завдання: 1. Дослідити значення мульт...
Продовжити читання
  247 переглядів
  0 Коментарів
247 переглядів
0 Коментарів

Емоції у відео-спілкуванні: поради для освітян

Анотація: Матеріал містить розгляд деяких особливостей відео-спілкування, а саме якість передавання емоцій "через камеру". Спочатку визначено поняття відео-спілкування та проблема відмінності його від реального спілкування, важливість емоційної складової для досягнення взаєморозуміння. Далі наведені...
Продовжити читання
  243 переглядів
  0 Коментарів
243 переглядів
0 Коментарів

Позиціонування елементів на веб-сторінці

Анотація: Даний дидактичний матеріал містить теоретичі відомості і нестандартні завдання по темі "Позиціонування елементів на веб-сторінці засобами CSS3", який можна використовувати при вивченні відповідної теми у курсі за вибором "Веб-технології" у 10 або 11 класі. В статті розглянуто чотиири ...
Продовжити читання
  266 переглядів
  0 Коментарів
266 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates