Формування екологічної компетенції на уроках інформатики шляхом вивчення пакета Microsoft Office

​Анотація:  У статті представлені навчально-методичні аспекти вивчення пакета Microsoft Office. Значна увага приділяється організації викладення матеріалу та роботи за комп'ютером, наводяться практичні рекомендації відносно роботи на уроках. Подано методичні рекомендації щодо впровадження та вд...
Продовжити читання
  37 переглядів
  0 Коментарів
37 переглядів
0 Коментарів

Подорож країною «Безпечний Інтернет»

Анотація:  Методична розробка позакласного заходу з інформатики "Подорож країною «Безпечний Інтернет»" розроблена в ігровій формі, за допомогою інтерактивних технологій для учнів початкових класів. Мета – дослідити позитивні і негативні сторони Інтернету; засвоїти правила безпечної роботи в Інт...
Продовжити читання
  42 переглядів
  0 Коментарів
42 переглядів
0 Коментарів

Створення програм з графічним інтерфейсом у Python

Анотація:  Даний дидактичний матеріал містить нестандартні завдання по темі "Створення програм з графічним інтерфейсом у Python", який можна використовувати при вивченні відповідної теми у 8 класі згідно чинної програми з інформатики. В статті розглянуто приклади розв'язання задач з використанн...
Продовжити читання
  44 переглядів
  0 Коментарів
44 переглядів
0 Коментарів

Складання алгоритмічних задач

Анотація: Методична розробка практичного заняття "Складання алгоритмічних задач". Алгоритм — це правило (інструкція), що задає послідовність команд (дій, вказівок), які потрібно виконати над вхідними даними (об'єктами, станами) для отримання результату. Додані питання для самоконтролю. Розглянуто гр...
Продовжити читання
  55 переглядів
  0 Коментарів
55 переглядів
0 Коментарів

Веб-квест "Месники за безпечний Інтернет"

​ Ми живемо в XXI столітті, і виключити вплив Інтернету на життя будь-якої людини неможливо. Інтернет на сьогоднішній день став паралельною реальністю. Реальність в тому, що по крайній мірі, він реальний. А отже всі види шахрайства, які існують в реальному світі, все це є і в Інтернеті. Тільки там н...
Продовжити читання
  65 переглядів
  0 Коментарів
65 переглядів
0 Коментарів

Ми - за Безпечний Іетернет!

Анотація: Інтернет-технології стали невід'ємною частиною життя сучасної дитини. Комп'ютер є не тільки розвагою, але і засобом спілкування, а в сьогоднішніх умовах пандемії - дуже важливим засобом навчання. Мережеві освітні ресурси для дітей допомагають оптимізувати і прискорити процес навчання. Част...
Продовжити читання
  89 переглядів
  0 Коментарів
89 переглядів
0 Коментарів

Складання програм з використанням алгоритмічної структури розгалуження

Анотація: При розв'язуванні задач часто використовуються алгоритми з розгалуженням, які передбачають виконання певних дій залежно від істинності деякого висловлювання, що є умовою виконання певних команд. Имя файла: ---7- Размер файла: 2 kb Скачать фаил Имя файла: ------- Размер файла: 7.6 mb С...
Продовжити читання
  64 переглядів
  0 Коментарів
64 переглядів
0 Коментарів

Сучасний навчальний мінікомп’ютер BBC micro:bit

Анотація: У кожній дитині живе внутрішній винахідник. Пам'ятаю, коли я був дитиною - захоплювався всіма конструкторськими наборами, які були в наявності. Сучасні технології відкривають нові можливості і можуть допомогти нам досягти майже дивовижних речей, хоча основи електроніки та конструювання мож...
Продовжити читання
  80 переглядів
  0 Коментарів
80 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку для 5 класу - "Програмне забезпечення для опрацювання текстів".

Анотація:  Анотація до уроку в 5 класі :ввести поняття текстового редактора, текстового процесора, текстового документа, познайомити з програмою MicrosoftWordта її основними елементами, навчитися зберігати створені документи; - розвивати пам'ять, увагу, навички самостійної роботи на комп'ютері;...
Продовжити читання
  86 переглядів
  0 Коментарів
86 переглядів
0 Коментарів

Інформаційні процеси та системи(мультимедійний посібник)

Анотація:  використання даного навчального проектного матеріалу для виховання інтересу учнів до вивчення інформатики; сформувати поняття про інформаційні процеси, вміння узагальнювати; виховувати відповідальність, самостійність, інформаційну культуру учнів. Завдання: 1. Дослідити значення мульт...
Продовжити читання
  101 переглядів
  0 Коментарів
101 переглядів
0 Коментарів

Емоції у відео-спілкуванні: поради для освітян

Анотація: Матеріал містить розгляд деяких особливостей відео-спілкування, а саме якість передавання емоцій "через камеру". Спочатку визначено поняття відео-спілкування та проблема відмінності його від реального спілкування, важливість емоційної складової для досягнення взаєморозуміння. Далі наведені...
Продовжити читання
  98 переглядів
  0 Коментарів
98 переглядів
0 Коментарів

Позиціонування елементів на веб-сторінці

Анотація: Даний дидактичний матеріал містить теоретичі відомості і нестандартні завдання по темі "Позиціонування елементів на веб-сторінці засобами CSS3", який можна використовувати при вивченні відповідної теми у курсі за вибором "Веб-технології" у 10 або 11 класі. В статті розглянуто чотиири ...
Продовжити читання
  119 переглядів
  0 Коментарів
119 переглядів
0 Коментарів

"Blended learning": переваги, обмеження та побоювання

Анотація:  У статті проводиться аналіз методу змішаного навчання, його переваг і недоліків; висвітлюються проблеми, що виникають при реалізації даного методу. У даний час, на метод "blended learning" покладається багато надій, і він покликаний вирішити комплекс завдань, пов'язаних з якістю підг...
Продовжити читання
  142 переглядів
  0 Коментарів
142 переглядів
0 Коментарів

Позакласний захід "Інтелектуальне казино" (для учнів 8-9 класів)

Анотація: Учні зможуть в цікавій формі повторити вивчений матеріал з математики та інформатики. Краще цей захід проводити в кінці навчального року   Download PDF File Here file Имя файла: ----- Размер файла: 57 kb Скачать фаил
  369 переглядів
  0 Коментарів
369 переглядів
0 Коментарів

Науково-дослідницька робота "Комп'ютений сленг у мові підлітків"

Анотація:  Мета дослідження: визначити, наскільки глибоко проник комп'ютерний сленг у мову підлітків та допомогти їм навчитися розуміти та правильно вимовлятизапозичення. Бурхливий розвиток комп'ютерних технологій та виникнення як наслідок нових сленгізмів зумовлює актуальність цієїроботи. Об'є...
Продовжити читання
  385 переглядів
  0 Коментарів
385 переглядів
0 Коментарів

Діаграми. Типи, основні елементи діаграм. Створення, редагування та форматування діаграм.

Анотація: Розробка уроку з теми "Діаграми. Типи, основні елементи діаграм. Створення, редагування та форматування діаграм.". В розробці уроку викладено весь необхідний теоретичний матеріал, визначена структура, мета, тип, форма проведення уроку, технічне та програмне забезпечення, дидактичні ма...
Продовжити читання
  300 переглядів
  0 Коментарів
300 переглядів
0 Коментарів

Практична робота по текстовому редакторі Word "Робота з графічними об’єктами у середовищі текстового процесора"

Анотація:  Робота з вбудованими об'єктами у середовищі ТП. Введення формул, побудова діаграм, створення структурних схем. Робота з документами зі складною структурою   Download PDF File Here pdf Имя файла: -----Word2 Размер файла: 633 kb Скачать фаил
  346 переглядів
  0 Коментарів
346 переглядів
0 Коментарів

Цікаві уроки інформатики (дидактичні ігри до теми «Основи комп’ютерної грамотності»)

Анотація:  Матеріали розроблені для використання на уроках інформатики під час закріплення, вивчення, повторення програмного матеріалу за темою «Основи комп'ютерної грамотності». Працюючи з такими видами завдань у дітей розвиваються та корегуються процеси аналітико-синтетичної діяльності, актив...
Продовжити читання
  453 переглядів
  0 Коментарів
453 переглядів
0 Коментарів

Набір карток з теми "Програмування. Цикли"

Анотація: Дидактичний матеріал для проведення практичних робіт з програмування за темою «Цикли». Картки запропоновано на трьох мовах програмування: Pascal, C++, Python. Кожна картка містить декілька зразків розв'язаних задач, потім до уваги учнів запропоновано низку задач для самостійного розв'...
Продовжити читання
  395 переглядів
  0 Коментарів
395 переглядів
0 Коментарів

Екологічний моніторинг засобами середовища програмування Lazarus

​Анотація:  "Екологічний моніторинг засобами середовища програмування Lazarus" . Підсумковий урок по темі: «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання» для учнів 9 класу. Реалізація алгоритмів для розв'язування задач екологічного спрямування, використовуючи сучасні цифрові технології спостер...
Продовжити читання
  441 переглядів
  0 Коментарів
441 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates