Рослинництво України

Анотація: Мета уроку - ознайомити учнів з особливостями галузі, дати комплексну характеристику рослинництва, продовжити формувати вміння працювати з тематичними картами, статистичним матеріалом, продовжити навчати працювати на контурній карті, закріпити рівень знань вивченого матеріалу по даній...
Продовжити читання
  132 переглядів
  0 Коментарів
132 переглядів
0 Коментарів

Урок-узагальнення "Атмосфера"

​Анотація:  Урок-узагальнення, перевірки та корегування знань , навичок та умінь учнів 6 класу за темою "Атмосфера". На уроці діти мають змогу повторити та узагальнити матеріал з цієї теми, розширити власну творчу уяву, виховувати повагу до професії метеоролога, як фахівця, який здійснює прогно...
Продовжити читання
  152 переглядів
  0 Коментарів
152 переглядів
0 Коментарів

Австралія( бінарний урок)

Анотація:  Анотація:Бінарний урок географії та біології проводиться 3 метою сформувати систему знань про особливості рослинного і тваринного світу Австралії, природні зони материка та вплив людини на зміну природи.Розвивати вміння аналізувати новий матеріал, працювати з картами, атласами, додат...
Продовжити читання
  93 переглядів
  0 Коментарів
93 переглядів
0 Коментарів

Австралія(тести)

Анотація: Анотація:тести по темі "Австралія" проводятьсяз метою оцінювання навчальних досягнень учнів, уміння аналізувати,уагальнювати,встановлювати причинно-наслідкові зв"язки, використовувати отримані знання в повсякденному житті.Розвивати вміння самостійно здобувати знання, логічно мислити.Своєча...
Продовжити читання
  122 переглядів
  0 Коментарів
122 переглядів
0 Коментарів

Урок для здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями з теми "Океани і моря. Явища природи: тайфуни, шторми".

Анотація: Тема уроку. Океани і моря. Явища природи: тайфуни, шторми. Мета уроку. Формувати нові знання про океани і моря, про явища природи: тайфуни, шторми. Розвивати просторову орієнтацію, пам'ять, увагу при роботі з картою,розвивати активність та самостійність при виконанні пізнавальних завдань, ...
Продовжити читання
  143 переглядів
  0 Коментарів
143 переглядів
0 Коментарів

Клімат. Основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів

Анотація:  Клімат. Основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів. В ході уроку ми формуємо цілісну уяву про улімат та кліматичні показники. Застосована робота в групах та індивідуальний опрос учнів. Такий урок прищеплює любов до природи; виховує креативність та відповідальність, уміння...
Продовжити читання
  331 переглядів
  0 Коментарів
331 переглядів
0 Коментарів

Продуктивні технології навчальної діяльності

Анотація: Продуктивні технології навчальної діяльності ( моделювання уроку, роль учителя в системі регіональної освіти). Викладання географії на інтегративній основі - важлива умова підвищення ефективності навчання та екологічного виховання. Майбутній громадянин нашої держави знайомиться з реальним ...
Продовжити читання
  290 переглядів
  0 Коментарів
290 переглядів
0 Коментарів

Дослідницький проект " Демографічні проблеми села Новоолександрівки і шляхи їх розв"язання"

Анотація: . Проектне навчання - один з варіантів продуктивного навчання , мета якого є не засвоєння суми знань і не проходження освітніх програм, а реальне використання, розвиток та збагачення власного досвіду учнів та їх уявлення про світ. Основні цілі та завдання проектної діяльності: - не тільки ...
Продовжити читання
  268 переглядів
  0 Коментарів
268 переглядів
0 Коментарів

Сучасний урок географії: вимоги, потреби, методичні прийоми та форми роботи

Анотація:  На сучасному етапі розвитку українського суспільства перед школою постає проблема формування творчої особистості. Для кожного вчителя дуже важливо оволодіти цією сукупністю прийомів та засобів, за допомогою яких у школярів у процесі навчання розвивають комунікативні вміння, виховуєть...
Продовжити читання
  261 переглядів
  0 Коментарів
261 переглядів
0 Коментарів

Географічні координати українських міст у постатях

​Анотація: Ко жна людина має свою малу Батьківщину, вона люба і мила нашому серцю, викликає теплі спогади з нашого дитинства. Але хто з нас задумувався над питанням, про те, хто живе поруч з нами. Як звати, чим займається наш земляк? А можливо саме у вашій області народилося багато відомих в Ук...
Продовжити читання
  634 переглядів
  0 Коментарів
634 переглядів
0 Коментарів

Конспекти уроків з географії 11 клас

Анотація: Дана розробка допоможе вчителю ефективно провести уроки географії у 11 класі по темах "Вступ" , "Топографія", "Картографія", "Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети","Географічна оболонка Землі", "Географічне середовище людства". Конспекти уроків розроблені на основі вико...
Продовжити читання
  501 переглядів
  0 Коментарів
501 переглядів
0 Коментарів

Разработка урока "Вулканизим и вулканы. Гейзеры"

Анотація:  Вулканизм и вулканы. Гейзеры. Цель: сформировать представление о строении вулкана, типы вулканов, гейзеры и горячие источники; раскрыть причины вулканизма и районы их распространения; развивать интеллектуальное мышление (способность сравнивать, анализировать, делать выводы), память, ...
Продовжити читання
  354 переглядів
  0 Коментарів
354 переглядів
0 Коментарів

Последствия глобального потепления. Энергетические инициативы Украины в рамках выполнения климатических соглашений

Анотація:  В конце XX века мировое сообщество обратило внимание на проблему глобального потепления. На уровне международных организаций был принят ряд пактов о сокращении выбросов углекислого газа для предотвращения роста средней температуры на Земле. Тем не менее, спустя около 30 лет, рост сре...
Продовжити читання
  390 переглядів
  0 Коментарів
390 переглядів
0 Коментарів

STEM-Проект «Star Called Sun»

Анотація:  Сонце... Найближча до Землі денна зірка, що дарує нам світло, тепло, життя. Скільки пам'ятає себе людина, погляд її був звернений до цього „величного світила". Колись люди вшановували його, складали про нього міфи і легенди. Зараз, направивши на Сонце телескопи із Землі чи піднявши ї...
Продовжити читання
  459 переглядів
  0 Коментарів
459 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку географії та природознавства для здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями

Анотація:  Панченко Олена Миколаївна; Тимошенко Наталля Яківна. 14 квітня 2021. Урок географії та природознавства для здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями. Узагальнююче повторення з теми "Африка". Типові представники тваринного світу Африки та їх пристосування до умов існування. Бін...
Продовжити читання
  1134 переглядів
  2 Коментарів
1134 переглядів
2 Коментарів

Японія - країна, де сходить сонце

​Анотація:  Бінарний урок з географії та мистецтва для 7 класу. На уроці учні знайомляться з особливостями географічного та економічного положення Японії, формують знання про розвиток господарства та мистецтва країни, де сходить сонце. Вдосконалюють навички роботи з картами атласу, працюють у т...
Продовжити читання
  546 переглядів
  0 Коментарів
546 переглядів
0 Коментарів

ООН єднає світ

​ООН - міжнародна організація, про діяльність якої знають у самих віддалених куточках планети. Загальновідомі успіхи Організації Об'єднаних Націй у таких сферах діяльності, як підтримка миру та гуманітарна допомога. Діяльність організації багатогранна, адже охоплює широке коло важливих проблем ...
Продовжити читання
  444 переглядів
  0 Коментарів
444 переглядів
0 Коментарів

Методика формування підприємливості та фінансової грамотності на уроках географії

Анотація:  Устатті проаналізовано можливості географічних курсів щодо можливості імплементації в них ключових економічних понять, через які можна реалізувати наскрізну змістову лінію підприємливості та фінансової грамотності, а також відповідної компетентності. Ключові слова: наскрізна змістова...
Продовжити читання
  511 переглядів
  0 Коментарів
511 переглядів
0 Коментарів

Географія

Анотація: Погода,її елементи,мінливість. Характерна погода за сезонами в своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди. Ім'я файлу: -6_20210210-080615_1 Розмір файлу: 34 kb Викачати файл Ім'я файлу: -6_20210210-080634_1 Розмір файлу: 34 kb Викачати файл
  538 переглядів
  0 Коментарів
538 переглядів
0 Коментарів

Ресурсний потенціал атмосфери .Урок географії для 11 класу.

Анотація: Живою може бути лише та планета, на якій є атмосфера і вода. Атмосфера - це ресурс існування життя на нашій планеті, чи вічний цей русурс? Діти у ході уроку - дослідження аналізують , що від кліматичного ресурсу атмосфери залежить колір шкіри, густота населення , розпорядок дня. Атмосфера ...
Продовжити читання
  670 переглядів
  0 Коментарів
670 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates