Сучасний урок географії: вимоги, потреби, методичні прийоми та форми роботи

Анотація:  На сучасному етапі розвитку українського суспільства перед школою постає проблема формування творчої особистості. Для кожного вчителя дуже важливо оволодіти цією сукупністю прийомів та засобів, за допомогою яких у школярів у процесі навчання розвивають комунікативні вміння, виховуєть...
Продовжити читання
  10 переглядів
  0 Коментарів
10 переглядів
0 Коментарів

Географічні координати українських міст у постатях

​Анотація: Ко жна людина має свою малу Батьківщину, вона люба і мила нашому серцю, викликає теплі спогади з нашого дитинства. Але хто з нас задумувався над питанням, про те, хто живе поруч з нами. Як звати, чим займається наш земляк? А можливо саме у вашій області народилося багато відомих в Ук...
Продовжити читання
  265 переглядів
  0 Коментарів
265 переглядів
0 Коментарів

Конспекти уроків з географії 11 клас

Анотація: Дана розробка допоможе вчителю ефективно провести уроки географії у 11 класі по темах "Вступ" , "Топографія", "Картографія", "Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети","Географічна оболонка Землі", "Географічне середовище людства". Конспекти уроків розроблені на основі вико...
Продовжити читання
  59 переглядів
  0 Коментарів
59 переглядів
0 Коментарів

Разработка урока "Вулканизим и вулканы. Гейзеры"

Анотація:  Вулканизм и вулканы. Гейзеры. Цель: сформировать представление о строении вулкана, типы вулканов, гейзеры и горячие источники; раскрыть причины вулканизма и районы их распространения; развивать интеллектуальное мышление (способность сравнивать, анализировать, делать выводы), память, ...
Продовжити читання
  121 переглядів
  0 Коментарів
121 переглядів
0 Коментарів

Последствия глобального потепления. Энергетические инициативы Украины в рамках выполнения климатических соглашений

Анотація:  В конце XX века мировое сообщество обратило внимание на проблему глобального потепления. На уровне международных организаций был принят ряд пактов о сокращении выбросов углекислого газа для предотвращения роста средней температуры на Земле. Тем не менее, спустя около 30 лет, рост сре...
Продовжити читання
  145 переглядів
  0 Коментарів
145 переглядів
0 Коментарів

STEM-Проект «Star Called Sun»

Анотація:  Сонце... Найближча до Землі денна зірка, що дарує нам світло, тепло, життя. Скільки пам'ятає себе людина, погляд її був звернений до цього „величного світила". Колись люди вшановували його, складали про нього міфи і легенди. Зараз, направивши на Сонце телескопи із Землі чи піднявши ї...
Продовжити читання
  197 переглядів
  0 Коментарів
197 переглядів
0 Коментарів

Конспект уроку географії та природознавства для здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями

Анотація:  Панченко Олена Миколаївна; Тимошенко Наталля Яківна. 14 квітня 2021. Урок географії та природознавства для здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями. Узагальнююче повторення з теми "Африка". Типові представники тваринного світу Африки та їх пристосування до умов існування. Бін...
Продовжити читання
  607 переглядів
  1 коментар
607 переглядів
1 коментар

Японія - країна, де сходить сонце

​Анотація:  Бінарний урок з географії та мистецтва для 7 класу. На уроці учні знайомляться з особливостями географічного та економічного положення Японії, формують знання про розвиток господарства та мистецтва країни, де сходить сонце. Вдосконалюють навички роботи з картами атласу, працюють у т...
Продовжити читання
  243 переглядів
  0 Коментарів
243 переглядів
0 Коментарів

ООН єднає світ

​ООН - міжнародна організація, про діяльність якої знають у самих віддалених куточках планети. Загальновідомі успіхи Організації Об'єднаних Націй у таких сферах діяльності, як підтримка миру та гуманітарна допомога. Діяльність організації багатогранна, адже охоплює широке коло важливих проблем ...
Продовжити читання
  203 переглядів
  0 Коментарів
203 переглядів
0 Коментарів

Методика формування підприємливості та фінансової грамотності на уроках географії

Анотація:  Устатті проаналізовано можливості географічних курсів щодо можливості імплементації в них ключових економічних понять, через які можна реалізувати наскрізну змістову лінію підприємливості та фінансової грамотності, а також відповідної компетентності. Ключові слова: наскрізна змістова...
Продовжити читання
  243 переглядів
  0 Коментарів
243 переглядів
0 Коментарів

Географія

Анотація: Погода,її елементи,мінливість. Характерна погода за сезонами в своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди. Ім'я файлу: -6_20210210-080615_1 Розмір файлу: 34 kb Викачати файл Ім'я файлу: -6_20210210-080634_1 Розмір файлу: 34 kb Викачати файл
  288 переглядів
  0 Коментарів
288 переглядів
0 Коментарів

Ресурсний потенціал атмосфери .Урок географії для 11 класу.

Анотація: Живою може бути лише та планета, на якій є атмосфера і вода. Атмосфера - це ресурс існування життя на нашій планеті, чи вічний цей русурс? Діти у ході уроку - дослідження аналізують , що від кліматичного ресурсу атмосфери залежить колір шкіри, густота населення , розпорядок дня. Атмосфера ...
Продовжити читання
  302 переглядів
  0 Коментарів
302 переглядів
0 Коментарів

Зміни природи Північної Америки людиною. Сучасні екологічні проблеми. 7 клас.

Анотація:  Ознайомити з причинами та наслідками впливу господарської діяльності людини на природні комплекси Північної Америки; сприяти розумінню екологічних проблем материка; формувати загальні уявлення про найвідоміші об'єкти природної спадщини ЮНЕСКО; вдосконалювати практичні уміння та навич...
Продовжити читання
  272 переглядів
  0 Коментарів
272 переглядів
0 Коментарів

Зміни природи Північної Америки людиною. Сучасні екологічні проблеми. Географія. 7 клас.

Анотація:  Ознайомити з причинами та наслідками впливу господарської діяльності людини на природні комплекси Північної Америки; сприяти розумінню екологічних проблем материка; формувати загальні уявлення про найвідоміші об'єкти природної спадщини ЮНЕСКО; вдосконалювати практичні уміння та навич...
Продовжити читання
  497 переглядів
  0 Коментарів
497 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку на тему "Вулкани і вулканізм. Гарячі джерела і гейзери"

Анотація: Урок розроблений на основі нових технологій, що включають комп'ютерну підтримку й рейтингову оцінку, рефлексивну,групову, індивідуальну форми роботи. Подано розробку уроку з географії, що має на меті поглибити і системаизувати знання учнів про внутрішні процеси Землі, сформувати уявлення п...
Продовжити читання
  322 переглядів
  0 Коментарів
322 переглядів
0 Коментарів

Людина – планета (географічний аспект прочитання казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" у 8 класі)

Анотація:  Розробка бінарного уроку на базі предметів: географії та зарубіжної літератури. Урок-обговорення казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" з географічним уклоном. Аналіз місцевості, клімату, тваринного світу, який описує автор. Урок має навчати учнів уважно читати текст...
Продовжити читання
  307 переглядів
  0 Коментарів
307 переглядів
0 Коментарів

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їхня охорона. 6 клас.

Анотація:  Ознайомити учнів з унікальними формами рельєфу. Удосконалити навички роботи з картою, формувати навички встановлення причинно-наслідкових зв'язків на прикладі взаємодії внутрішніх і зовнішніх рельєфоутворювальних сил. Сформувати уявлення про можливості людини у перетворенні літо...
Продовжити читання
  355 переглядів
  0 Коментарів
355 переглядів
0 Коментарів

Cамостійні роботи з географії за контурними картами

Анотація:    Самостійні роботи за контурною картою до курсу «Фізична географія України. 8 клас». Учні за описом повинні визначити назву об'єкту та знайти під яким номером він позначений на контурній карті. Відповідь занести до таблиці. Такі самостійні роботи можна застосовувати як для всьо...
Продовжити читання
  276 переглядів
  0 Коментарів
276 переглядів
0 Коментарів

Америка: загальна характеристика регіону

Анотація:  Ці методичні матеріали виникли як реакція на назрілу проблему сучасного освітнього процесу. Інформаційна доба відкрила людству доступ до величезних масивів знань. Завдяки технологіям практично кожен учень може з власної кімнати знайомитися з найрізноманітнішими науковими надбаннями с...
Продовжити читання
  297 переглядів
  0 Коментарів
297 переглядів
0 Коментарів

Природні зони Австралії.

Анотація: Австралія найунікальніший материк Землі. Він найвіддаленіший, найсухійший, найменш заселений, найменший за площею материк і має найдивовижніший органічний світ. В даній розробці уроку надана характеристика природних зон материка, що дає можливість порівняти з природою інших материків....
Продовжити читання
  292 переглядів
  0 Коментарів
292 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates