Гра-вікторина для студентів з дисципліни "Економічна теорія" по темі "Типи економічних систем"

​Анотація:  Гра-вікторина для студентів з дисципліни "Економічна теорія" по темі "Типи економічних систем" Мета: визначити особливості та принципи різних типів економічних систем; порівняти переваги та недоліки основних типів економічних систем; продовжити формувати логічність і послідовність у...
Продовжити читання
  481 переглядів
  0 Коментарів
481 переглядів
0 Коментарів

Презентація бізнес - проекту "Виробництво шоколадних виробів"

Анотація: Вашій увазі надається презентація бізнес - проекту для учнів 8 - 9 класів як приклад елементарних пізнань з економіки та менеджменту. Метою даного проекту є обґрунтувати ефективність організації приватного підприємства з виробництва шоколаду. Підприємство пропонує виготовляти кондитерські ...
Продовжити читання
  1251 переглядів
  0 Коментарів
1251 переглядів
0 Коментарів

Проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками та напрямки їх вирішення

Анотація:  Перехід України до ринкової економіки виявив низку гострих проблем, до яких належить і проблема неплатежів. Від її вирішення значною мірою залежить майбутнє вітчизняної економіки та рівень добробуту українського народу. У нестабільних ринкових умовах дуже важко забезпечити високий рі...
Продовжити читання
  996 переглядів
  0 Коментарів
996 переглядів
0 Коментарів

Практична робота № 4. Підготовка бізнес – плану. Створення власної справи.

​Анотація:  Практична робота № 4. Підготовка бізнес – плану. Створення власної справи. Зміст роботи. Підприємець (студент) має намір створити невелику виробничо-торговельну фірму. З цією метою він бере в оренду потрібні приміщення та виробничі потужності. На основі методичних рекомендацій до пр...
Продовжити читання
  2170 переглядів
  0 Коментарів
2170 переглядів
0 Коментарів

Практична робота № 3. «Створюємо бізнес-план власного підприємства»

​Анотація:  Практична робота № 3. "Створюємо бізнес-план власного підприємства" Зміст роботи. Підприємець (студент) має намір створити невелику  фірму. З цією метою він бере в оренду потрібні приміщення та виробничі потужності. На основі методичних рекомендацій до практичної роботи необхід...
Продовжити читання
  8257 переглядів
  0 Коментарів
8257 переглядів
0 Коментарів

Оцінка ролі непрямих податків у формуванні доходів державного бюджету України

Анотація:  У сучасних ринкових умовах, важливого значення набувають непрямі методи втручання держави в економіку. Серед основних інструментів державного регулювання ринкової економіки визначальне місце посідають податки. Для України в умовах сьогодення важливим є вдосконалення ролі непрямих под...
Продовжити читання
  1133 переглядів
  0 Коментарів
1133 переглядів
0 Коментарів

Презентація на тему: "Навчальна гра - Класифікація економічних систем за способом управління господарською діяльністю"

​ Анотація: Презентація на тему: "Навчальна гра - Класифікація економічних систем за способом управління господарською діяльністю: традиційна, ринкова, командна і змішана економічна системи" Метою презентації: визначити особливості та принципи різних типів економічних систем; Завдання: розрізняти ти...
Продовжити читання
  1122 переглядів
  0 Коментарів
1122 переглядів
0 Коментарів

Презентація на тему: "Історія виникнення економічної думки"

​Анотація: В презентації розкривається б агатозначність поняття «економіка». Зародження економічної теорії як науки. Основні напрями і школи світової економічної думки.  Мета презентації:  набути глибокі економічні знання з історії людства, сформувати нове економічне мислення адекватного р...
Продовжити читання
  1023 переглядів
  0 Коментарів
1023 переглядів
0 Коментарів

Товарна політика переробних підприємств

​Анотація:  Ознайомити студентів з поняттям товару та його класифікацією, товарними марками; загальними вимогами до розробки упаковки та її маркування; стратегією розробки нового товару. Розвивати пізнавальну активність студентів; вміння мислити, аналізувати і систематизувати одержану інформаці...
Продовжити читання
  1139 переглядів
  0 Коментарів
1139 переглядів
0 Коментарів

Конспект заняття з дисципліни «Основи економічної теорії» на тему: «Доходи, їх джерела й розподіл. Сімейний бюджет»

​Анотація: Заняття присвячено особливостям використання новітніх освітніх технологій навчання під час викладання економічних дисциплін. Спираючись на власний педагогічний досвід автор пропонує конспект заняття за темою: «Доходи, їх джерела й розподіл. Сімейний бюджет», в ході проведення якого б...
Продовжити читання
  1780 переглядів
  0 Коментарів
1780 переглядів
0 Коментарів

Заняття з теми «Вплив нецінових факторів попиту і пропозиції на ринкову рівновагу»

​Анотація: Представлені матеріали Заняття з теми «Вплив нецінових факторів попиту і пропозиції на ринкову рівновагу» будуть корисними для вчителів економіки загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ та коледжів. Заняття побудоване з використанням методу проектів та має на меті навчити ...
Продовжити читання
  1434 переглядів
  0 Коментарів
1434 переглядів
0 Коментарів

Збірник тестових завдань з економіки для учнів І курсу.

​Анотація:  Тест - система завдань спеціальної форми, яка дозволяє виміряти рівень знань, навичок і вмінь, що вимагають коротких однозначних відповідей. Тестування - це випробування (перевірка) знань, що проводиться на основі певної методики.  Тестові завдання можна використовувати в проце...
Продовжити читання
  1297 переглядів
  0 Коментарів
1297 переглядів
0 Коментарів

Позакласний захід-гра "Ерудит економіки"

​Анотація: Розробка Гри "Ерудит економіки" рекомендована для використання викладачами економіки в проведенні позакласного заходу в рамках предметних тижнів економічних дисциплін. Ця гра призначена для популяризації економічних знань, формування компетенцій економічної культури серед молоді, еко...
Продовжити читання
  3194 переглядів
  0 Коментарів
3194 переглядів
0 Коментарів

Ринок праці. Види й системи заробітної плати

​Анотація:  Крім ринку речей та послуг, на якому реалізуються продукти кінцевого споживання, у ринковій економіці існує ринок виробничих ресурсів. На ньому купуються і продаються особливі товари – праця, земля, капітал, інформація, які призначаються для використання у виробництві. Усі ми знаємо...
Продовжити читання
  1263 переглядів
  0 Коментарів
1263 переглядів
0 Коментарів

Відкрите заняття "Господарські операції та їх вплив на баланс підприємства"

​Анотація: Презентаційна лекція з елементами діалогового навчання призначена для більш поглибленого вивчення взаємозвязку між балансом підприємства та господарськими операціями ,які відбуваються протягом звітного періоду.Метою такого заняття є розвивати логічне та аналітичне мислення студентів,...
Продовжити читання
  1527 переглядів
  0 Коментарів
1527 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates