Органи чуття

Анотація:  Урок з біології для учнів 7 класу «ОРГАНИ ЧУТТЯ.» Мета: - ознайомити учнів з особливостями подразливостіу різних груп тварин; - ознайомити учнів із загальними принципами роботи і різноманіттям органів чуттів. - розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями б...
Продовжити читання
  13 переглядів
  0 Коментарів
13 переглядів
0 Коментарів

"Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини"

​Анотація: матеріал «Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини» являє собою методичну розробку заняття, розрахованого на 2 академічні години, призначеного для учнів 10 класу та / або студентів І курсу технікумів та / або коледжів, представлену для обміну досвідом, засновану на ідеях пед...
Продовжити читання
  15 переглядів
  0 Коментарів
15 переглядів
0 Коментарів

Урок на тему "Значення рослин" для 6 класу

Анотація: урок у вигляді Інтернет - кафе. де кожен учасник може насолодитися не просто смачними стравами, а цікавими фактами про рослини рідного краю, та екзотичними. Учні довідаються, як незвично народи світу використовують рослинний світ у повсякденному житті, дізнаються про походження термінів, я...
Продовжити читання
  12 переглядів
  0 Коментарів
12 переглядів
0 Коментарів

Практична робота як приклад наступності впровадження реформи «Нова українська школа» з початкової у середню школу.

Практична робота як приклад наступності впровадження реформи «Нова українська школа» з початкової у середню школу. «Нова українська школа» – це реформування середньої освіти, починаючи з молодших класів. Вона передбачає, що діти вчать через практичні дії, а не теорію, і розвивають навички замість то...
Продовжити читання
  18 переглядів
  0 Коментарів
18 переглядів
0 Коментарів

Розв'язування типових генетичних задач

Анотація:  Після вивчення теоретичного матеріалу розділу «Спадковість і мінливість» проводиться практичне заняття, на якому розв'язуються генетичні задачі і при цьому звертається увага на з'ясування знань учнів по пройденому матеріалу, по основних положеннях хромосомної теорії спадковості. Найб...
Продовжити читання
  19 переглядів
  0 Коментарів
19 переглядів
0 Коментарів

Екологічний проект "Ваші відходи - наші клопоти"

Проблема забруднення навколишнього середовища відходами легкої промисловості завжди була актуальна, але, нажаль, їй не приділяється належної уваги в порівнянні з іншими видами забруднення. Наш екологічний проект "Ваші відходи-наші клопоти" мав наступні цілі: - привернути увагу громадськості до пробл...
Продовжити читання
  34 переглядів
  0 Коментарів
34 переглядів
0 Коментарів

Організація дистанційного навчання

​Анотація:  Дистанційне навчання спричинило хвилю дискусій, зокрема побоювань щодо подальшого майбутнього освіти. Тримісячна практика цієї весни показала, що до такої форми навчання були готовідалеко не всі. Відсутність контролю й системної уваги з боку вчителя призводить до втрати учнями самоо...
Продовжити читання
  137 переглядів
  0 Коментарів
137 переглядів
0 Коментарів

«Активізація пізнавальних інтересів студентів коледжу під час дистанційного навчання з навчального предмета «Біологія і екологія».

Анотація:  Вважаю,  що   дистанційно,  активізація  пізнавальних  інтересів   повинна  задовольняти освітні та професійні потреби  кожного  студента,  відповідно   до   його   &nbs...
Продовжити читання
  175 переглядів
  0 Коментарів
175 переглядів
0 Коментарів

Як, активізувати пізнавальні інтереси студентів коледжу, дистанційно з навчального предмета «Біологія і екологія»?

Анотація:  Дистанційно, активізація пізнавальних інтересів повинна задовольняти освітні та професійні потреби кожного студента, відповідно до його здібностей, інтересів і можливостей. Важлива правильна організація навчального матеріалу, яка позбавляє і викладача і студента зайвої витрати часу і...
Продовжити читання
  160 переглядів
  0 Коментарів
160 переглядів
0 Коментарів

Інструкція для виконання практичної роботи "Оцінка екологічного стану свого регіону"

​Анотація: матеріал, представлений для обміну досвідом з колегами, являє собою інструкцію для виконання практичної роботи "Оцінка екологічного стану свого регіону" з предмету "Біологія і екологія" для учнів 11 класу та/або студентів технікумів та коледжів, що вступили на базі 9 класів. У роботі...
Продовжити читання
  194 переглядів
  0 Коментарів
194 переглядів
0 Коментарів

Матеріали для проведення практичної роботи "Розв'язування типових генетичних задач"

​Анотація: матеріали заняття призначені для формування в учнів 10 класу або студентів І курсу коледжів та технікумів уміння розв'язувати типові задачі з генетики; робота розрахована на 2 академічні години, містить 4 варіанти завдань для актуалазації опорних знань, 7 варіантів карток для індивід...
Продовжити читання
  286 переглядів
  0 Коментарів
286 переглядів
0 Коментарів

Матеріали для проведення практичної роботи "Розв'язування типових генетичних задач"

Анотація:  матеріали заняття призначені для формування в учнів 10 класу або студентів І курсу коледжів та технікумів уміння розв'язувати типові задачі з генетики; робота розрахована на 2 академічні години, містить 4 варіанти завдань для актуалазації опорних знань, 7 варіантів карток для ін...
Продовжити читання
  284 переглядів
  0 Коментарів
284 переглядів
0 Коментарів

"Значення і будова шкіри. Терморегуляція."

План-конспект уроку натему "Значення і будова шкіри. Терморегуляція" для учнів 8 класу. Мета якого – сформувати поняття "шкіра,"; познайомити учнів з будовою шкіри людини і її похідних; навчити проводити спостереження за власною шкірою з метою виявлення її властивостей; розвивати здатність до аналіз...
Продовжити читання
  317 переглядів
  0 Коментарів
317 переглядів
0 Коментарів

Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

​Анотація:  Конспект уроку з біології в 7 класі. Вид уроку - практична робота № 1. Тема уроку: Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. Мета уроку: навчальна - сформувати вміння виявляти приклади пристосувань до способу життя комах; розвиваюча - продовжитирозвиток елементів ло...
Продовжити читання
  272 переглядів
  0 Коментарів
272 переглядів
0 Коментарів

Використання наробок С.О.Мулярчука на уроках біології в 6 класі

Анотація: Щоб активізувати інтерес учнів до вивчення біології як науки, на уроках доцільно використовувати не лише загальновідомі наукові факти, а й цікаві матеріали про особливості розвитку природи, факти з процесів життєдіяльності живих організмів. Даний посібник містить матеріал, систематизо...
Продовжити читання
  311 переглядів
  0 Коментарів
311 переглядів
0 Коментарів

«Фотосинтез»

Анотація: План-конспект уроку у формі гри на заявлену тему, мета якого - з'ясувати рівень освітньої компетентності учнів із теми "ФОТОСИНТЕЗ". Виховує в учнів ціннісне ставлення до природи. Розвиває критичне мислення і ефективно формує ключові компетентності. Матеріал доцільно викорис...
Продовжити читання
  373 переглядів
  0 Коментарів
373 переглядів
0 Коментарів

Формування ключових компетентностей учнів на уроках біології шляхом використання методики розвитку критичного мислення

Анотація: Сучасні реалії вимагають від вчителя біології формувати у учнів вміння розпізнавати інформацію,знаходити в ній головне та несуттєве, аналізувати та систематизувати набуті знання, генерувати оригінальні ідеї, приймати нестандартні рішення, використовувати свій потенціал для самореалізації. ...
Продовжити читання
  552 переглядів
  0 Коментарів
552 переглядів
0 Коментарів

Методическая разработка внеклассного мероприятия по биологии: КВН «По просторам биологии»

Анотація: Данная игра предназначена для детей 7 класса. Цель интеллектуальной игры заключаеться в привитие интереса детей к предмету биологии, к повторению видового разноообразия животного мира, развитию познавательных и творческих способностей, а так же воспитание экологической культуры.Подойд...
Продовжити читання
  291 переглядів
  0 Коментарів
291 переглядів
0 Коментарів

Видозміни пагона. 6 клас.

Мета уроку: ознайомити учнів з видозмінами пагона; довести наявність спільних ознак у надземних і підземних частинах пагонів; з'ясувати значення видозмінених пагонів у житті рослин і людини; розвивальна: формувати навички проведення досліджень, спостережень, уміння аналізувати, робити висновки; вихо...
Продовжити читання
  370 переглядів
  0 Коментарів
370 переглядів
0 Коментарів

Кров, її склад та функції. 8 клас.

Люди говорять « Кров людська не водиця і проливати її не годиться ». Це прислів'я розкриває глибоке розуміння миролюбності українського народу. - Що ви знаєте про кров? - Чи може людина жити без крові? - Що таке « внутрішнє середовище організму »? - До якого типу тканин належить кров, лімфа і тканин...
Продовжити читання
  356 переглядів
  0 Коментарів
356 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates