Навчальний тренінг «Як обрати тему, мету і розробити алгоритм проекту»

Анотація:  Тренінг підсумовує теоретичні знання школярів після роботи з різноманітними виданнями , інтернет- ресурсами та навчає практичним вмінням складати алгоритм екологічного проекту,визначати його тему та мету.Форма тренінгу надає можливість учасникам відчути себе творцями нового, а порівн...
Продовжити читання
  41 переглядів
  0 Коментарів
41 переглядів
0 Коментарів

Презентація до заняття факультативу «Основи науково-дослідної роботи учнів»

Анотація:  Презентація до заняття факультативу «ОСНОВИ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ УЧНІВ» узагальнює навчання учнів школи всім початковим засобампланування та створення науковогоінтелектуального продукту, створює передумови для виявлення обдарованої молоді, формує сучасненаукове мислення школярів...
Продовжити читання
  42 переглядів
  0 Коментарів
42 переглядів
0 Коментарів

Урок біології 6 клас Тема: "Поняття про віруси"

Анотація:  Урок біології 6 клас Тема: "Поняття про віруси" Цілі: розширити знання учнів про царства живої природи, ознайомити учнів із групою організмів – вірусами, виявити особливі ознаки будови та процеси життєдіяльності вірусів та обґрунтувати їх існування на межі між живою і неживою природо...
Продовжити читання
  45 переглядів
  0 Коментарів
45 переглядів
0 Коментарів

Урок з біології у 11 класі (профільний рівень) за темою "Природокористування в контексті сталого розвитку. Основні шляхи екологізації природокористування"

Анотація: Запропонований урок є прикладом застосування інтерактивних технологій, які передбачають організацію освітнього процесу за умови активної взаємодії усіх здобувачів освіти. Тема уроку має практично-прикладне значення, її засвоєння допоможе учням  поглибити знання про природокористування...
Продовжити читання
  36 переглядів
  0 Коментарів
36 переглядів
0 Коментарів

Вивчення сенсорних систем людини у 8 класі з використанням універсальних інтернет-ресурсів .

Анотація:  Перехід на дистанційне навчання здобувачів освіти став звичним для сучасної школи. Тимчасовий чи постійний ,але такий перехід не повинен шкодити якості отримуваних знань та не повинен створювати додаткові труднощірозумінню та контролю поточного засвоєння знань. Такий контроль може зд...
Продовжити читання
  47 переглядів
  0 Коментарів
47 переглядів
0 Коментарів

Різноманітність голонасінних рослин. Їх значення в природі й житті людини

Анотація: Урок біології для учнів 6 класу "Різноманітність голонасінних рослин. Їх значення в природі й житті людини." Мета: формувати в учнів поняття про голонасінні рослини та їх значення в природі та житті людини; продовжити екологічне виховання учнів; виховувати любов до рідної природи; продовжи...
Продовжити читання
  59 переглядів
  0 Коментарів
59 переглядів
0 Коментарів

Позакласний захід. Квест: „Вершина знань”

Анотація: В роботі представлені завдання, які дають змогу узагальнити і поглибити знання про рослини; формувати вміння, аналізувати, досліджувати, логічно мислити і робити висновки; сприяють розвитку критичного мислення і особистості студента; формувати вміння студентів визначати рослини за кар...
Продовжити читання
  69 переглядів
  0 Коментарів
69 переглядів
0 Коментарів

Насінина, її будова та значення

Анотація: Дана розробка створенна для використання на уроці біології 6 клас. Для ефективного проведення уроку учні повинні вдома, самостійно дослідити умови проростання насіння. На уроці вони звітують про результати досліду та виконують лабораторне дослідження "Будова насіння". Розроб...
Продовжити читання
  91 переглядів
  0 Коментарів
91 переглядів
0 Коментарів

Сєрік О.В. Наукова-дослідницька робота з біології і екології в умовах змішаного та дистанційного навчання

Анотація:  Виклики та проблеми ХХІ століття обумовлюють оновлення змісту освіти, тому у зв'язку з цим актуальним є питання впровадження науково-дослідницької роботи, що відповідає соціальному запиту, сприянню професійному самовизначенню, творчій самореалізації учнівської молоді міста Чугуєва. У...
Продовжити читання
  78 переглядів
  0 Коментарів
Теги:
78 переглядів
0 Коментарів

Використання дидактичних карток-завдань на уроках біології

Анотація:  Головне завдання кожного вчителя не тільки дати учням певний об`єм знань, але й розвивати інтерес до навчання і творчості, стимулювати самоосвіту та саморозвиток. Інтерес є тим інструментом, що спонукає учнів до більш глибокого пізнання предмета "Біологія". Застосування на урока...
Продовжити читання
  86 переглядів
  0 Коментарів
86 переглядів
0 Коментарів

Особливості впливу кімнатних рослин на стан здоров’я людини: екологічний проект та його результати

Анотація:  У зв'язку із сучасною безперервною урбанізацією людського життя, обмеженням вільного часу, призначеного для дозвілля, а також недостатністю озеленених територій,інтегрованих у міську забудову, стає актуальним питанняактивного введення рослин у життя людини. Гостра необхідність виріше...
Продовжити читання
  95 переглядів
  0 Коментарів
95 переглядів
0 Коментарів

Органи чуття

Анотація:  Урок з біології для учнів 7 класу «ОРГАНИ ЧУТТЯ.» Мета: - ознайомити учнів з особливостями подразливостіу різних груп тварин; - ознайомити учнів із загальними принципами роботи і різноманіттям органів чуттів. - розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями б...
Продовжити читання
  112 переглядів
  0 Коментарів
112 переглядів
0 Коментарів

"Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини"

​Анотація: матеріал «Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини» являє собою методичну розробку заняття, розрахованого на 2 академічні години, призначеного для учнів 10 класу та / або студентів І курсу технікумів та / або коледжів, представлену для обміну досвідом, засновану на ідеях пед...
Продовжити читання
  102 переглядів
  0 Коментарів
102 переглядів
0 Коментарів

Урок на тему "Значення рослин" для 6 класу

Анотація: урок у вигляді Інтернет - кафе. де кожен учасник може насолодитися не просто смачними стравами, а цікавими фактами про рослини рідного краю, та екзотичними. Учні довідаються, як незвично народи світу використовують рослинний світ у повсякденному житті, дізнаються про походження термінів, я...
Продовжити читання
  99 переглядів
  0 Коментарів
99 переглядів
0 Коментарів

Практична робота як приклад наступності впровадження реформи «Нова українська школа» з початкової у середню школу.

Практична робота як приклад наступності впровадження реформи «Нова українська школа» з початкової у середню школу. «Нова українська школа» – це реформування середньої освіти, починаючи з молодших класів. Вона передбачає, що діти вчать через практичні дії, а не теорію, і розвивають навички замість то...
Продовжити читання
  95 переглядів
  0 Коментарів
95 переглядів
0 Коментарів

Розв'язування типових генетичних задач

Анотація:  Після вивчення теоретичного матеріалу розділу «Спадковість і мінливість» проводиться практичне заняття, на якому розв'язуються генетичні задачі і при цьому звертається увага на з'ясування знань учнів по пройденому матеріалу, по основних положеннях хромосомної теорії спадковості. Найб...
Продовжити читання
  116 переглядів
  0 Коментарів
116 переглядів
0 Коментарів

Екологічний проект "Ваші відходи - наші клопоти"

Проблема забруднення навколишнього середовища відходами легкої промисловості завжди була актуальна, але, нажаль, їй не приділяється належної уваги в порівнянні з іншими видами забруднення. Наш екологічний проект "Ваші відходи-наші клопоти" мав наступні цілі: - привернути увагу громадськості до пробл...
Продовжити читання
  108 переглядів
  0 Коментарів
108 переглядів
0 Коментарів

Організація дистанційного навчання

​Анотація:  Дистанційне навчання спричинило хвилю дискусій, зокрема побоювань щодо подальшого майбутнього освіти. Тримісячна практика цієї весни показала, що до такої форми навчання були готовідалеко не всі. Відсутність контролю й системної уваги з боку вчителя призводить до втрати учнями самоо...
Продовжити читання
  208 переглядів
  0 Коментарів
208 переглядів
0 Коментарів

«Активізація пізнавальних інтересів студентів коледжу під час дистанційного навчання з навчального предмета «Біологія і екологія».

Анотація:  Вважаю,  що   дистанційно,  активізація  пізнавальних  інтересів   повинна  задовольняти освітні та професійні потреби  кожного  студента,  відповідно   до   його   &nbs...
Продовжити читання
  248 переглядів
  0 Коментарів
248 переглядів
0 Коментарів

Як, активізувати пізнавальні інтереси студентів коледжу, дистанційно з навчального предмета «Біологія і екологія»?

Анотація:  Дистанційно, активізація пізнавальних інтересів повинна задовольняти освітні та професійні потреби кожного студента, відповідно до його здібностей, інтересів і можливостей. Важлива правильна організація навчального матеріалу, яка позбавляє і викладача і студента зайвої витрати часу і...
Продовжити читання
  240 переглядів
  0 Коментарів
240 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates