Навчально - методичний посібник «Практичні роботи з біології і екології в профільних 10 -11класах»

​ Анотація:   Основна мета навчально - методичного посібника – наявність матеріалу для підвищення якості та ефективності уроку, можливості оптимізувати навчальний процес, зробити його цікавим. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів, які викладають п...
Продовжити читання
  204 переглядів
  1 коментар
204 переглядів
1 коментар

Дидактичні картки з біології для 6 класу

Анотація Реалізація цілей і завдань сучасної школи прямо пов'язана з підвищенням інтересу учнів до навчання, розвитком допитливості і пізнавальної активності, інтелектуальних умінь, способів оволодіння інформацією і перетворення їх в дію, що ставить питання про необхідність навчити школярів самонавч...
Продовжити читання
  63 переглядів
  0 Коментарів
63 переглядів
0 Коментарів

Тестові завдання "Клас Птахи". Посібник для учителів 8-х класів.

Анотація:  Перевірка знань і умінь - важлива ланка в навчанні біології. Вивчення стану біологічної підготовки - неодмінна умова вдосконалення навчально-виховного процесу. Систематична перевірка виховує в учнів відповідальне ставлення до навчання, дає більш достовірну інформацію про досягнення у...
Продовжити читання
  191 переглядів
  1 коментар
191 переглядів
1 коментар

Адаптація

Анотація:  Адаптація - це генетично детермінований процес формування захисних систем, які забезпечують підвищення стійкості і протікання онтогенезу в несприятливих для нього умовах. Реакції рослин на стрес від факторів довколишнього середовища можуть включати морфологічні та ультраструктурні зм...
Продовжити читання
  298 переглядів
  0 Коментарів
298 переглядів
0 Коментарів

Навчальний тренінг «Як обрати тему, мету і розробити алгоритм проекту»

Анотація:  Тренінг підсумовує теоретичні знання школярів після роботи з різноманітними виданнями , інтернет- ресурсами та навчає практичним вмінням складати алгоритм екологічного проекту,визначати його тему та мету.Форма тренінгу надає можливість учасникам відчути себе творцями нового, а порівн...
Продовжити читання
  189 переглядів
  0 Коментарів
189 переглядів
0 Коментарів

Презентація до заняття факультативу «Основи науково-дослідної роботи учнів»

Анотація:  Презентація до заняття факультативу «ОСНОВИ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ УЧНІВ» узагальнює навчання учнів школи всім початковим засобампланування та створення науковогоінтелектуального продукту, створює передумови для виявлення обдарованої молоді, формує сучасненаукове мислення школярів...
Продовжити читання
  184 переглядів
  0 Коментарів
184 переглядів
0 Коментарів

Урок біології 6 клас Тема: "Поняття про віруси"

Анотація:  Урок біології 6 клас Тема: "Поняття про віруси" Цілі: розширити знання учнів про царства живої природи, ознайомити учнів із групою організмів – вірусами, виявити особливі ознаки будови та процеси життєдіяльності вірусів та обґрунтувати їх існування на межі між живою і неживою природо...
Продовжити читання
  562 переглядів
  0 Коментарів
562 переглядів
0 Коментарів

Урок з біології у 11 класі (профільний рівень) за темою "Природокористування в контексті сталого розвитку. Основні шляхи екологізації природокористування"

Анотація: Запропонований урок є прикладом застосування інтерактивних технологій, які передбачають організацію освітнього процесу за умови активної взаємодії усіх здобувачів освіти. Тема уроку має практично-прикладне значення, її засвоєння допоможе учням  поглибити знання про природокористування...
Продовжити читання
  189 переглядів
  0 Коментарів
189 переглядів
0 Коментарів

Вивчення сенсорних систем людини у 8 класі з використанням універсальних інтернет-ресурсів .

Анотація:  Перехід на дистанційне навчання здобувачів освіти став звичним для сучасної школи. Тимчасовий чи постійний ,але такий перехід не повинен шкодити якості отримуваних знань та не повинен створювати додаткові труднощірозумінню та контролю поточного засвоєння знань. Такий контроль може зд...
Продовжити читання
  168 переглядів
  0 Коментарів
168 переглядів
0 Коментарів

Різноманітність голонасінних рослин. Їх значення в природі й житті людини

Анотація: Урок біології для учнів 6 класу "Різноманітність голонасінних рослин. Їх значення в природі й житті людини." Мета: формувати в учнів поняття про голонасінні рослини та їх значення в природі та житті людини; продовжити екологічне виховання учнів; виховувати любов до рідної природи; продовжи...
Продовжити читання
  233 переглядів
  0 Коментарів
233 переглядів
0 Коментарів

Позакласний захід. Квест: „Вершина знань”

Анотація: В роботі представлені завдання, які дають змогу узагальнити і поглибити знання про рослини; формувати вміння, аналізувати, досліджувати, логічно мислити і робити висновки; сприяють розвитку критичного мислення і особистості студента; формувати вміння студентів визначати рослини за кар...
Продовжити читання
  157 переглядів
  0 Коментарів
157 переглядів
0 Коментарів

Насінина, її будова та значення

Анотація: Дана розробка створенна для використання на уроці біології 6 клас. Для ефективного проведення уроку учні повинні вдома, самостійно дослідити умови проростання насіння. На уроці вони звітують про результати досліду та виконують лабораторне дослідження "Будова насіння". Розроб...
Продовжити читання
  220 переглядів
  0 Коментарів
220 переглядів
0 Коментарів

Сєрік О.В. Наукова-дослідницька робота з біології і екології в умовах змішаного та дистанційного навчання

Анотація:  Виклики та проблеми ХХІ століття обумовлюють оновлення змісту освіти, тому у зв'язку з цим актуальним є питання впровадження науково-дослідницької роботи, що відповідає соціальному запиту, сприянню професійному самовизначенню, творчій самореалізації учнівської молоді міста Чугуєва. У...
Продовжити читання
  160 переглядів
  0 Коментарів
Теги:
160 переглядів
0 Коментарів

Використання дидактичних карток-завдань на уроках біології

Анотація:  Головне завдання кожного вчителя не тільки дати учням певний об`єм знань, але й розвивати інтерес до навчання і творчості, стимулювати самоосвіту та саморозвиток. Інтерес є тим інструментом, що спонукає учнів до більш глибокого пізнання предмета "Біологія". Застосування на урока...
Продовжити читання
  175 переглядів
  0 Коментарів
175 переглядів
0 Коментарів

Особливості впливу кімнатних рослин на стан здоров’я людини: екологічний проект та його результати

Анотація:  У зв'язку із сучасною безперервною урбанізацією людського життя, обмеженням вільного часу, призначеного для дозвілля, а також недостатністю озеленених територій,інтегрованих у міську забудову, стає актуальним питанняактивного введення рослин у життя людини. Гостра необхідність виріше...
Продовжити читання
  183 переглядів
  0 Коментарів
183 переглядів
0 Коментарів

Органи чуття

Анотація:  Урок з біології для учнів 7 класу «ОРГАНИ ЧУТТЯ.» Мета: - ознайомити учнів з особливостями подразливостіу різних груп тварин; - ознайомити учнів із загальними принципами роботи і різноманіттям органів чуттів. - розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями б...
Продовжити читання
  242 переглядів
  0 Коментарів
242 переглядів
0 Коментарів

"Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини"

​Анотація: матеріал «Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини» являє собою методичну розробку заняття, розрахованого на 2 академічні години, призначеного для учнів 10 класу та / або студентів І курсу технікумів та / або коледжів, представлену для обміну досвідом, засновану на ідеях пед...
Продовжити читання
  246 переглядів
  0 Коментарів
246 переглядів
0 Коментарів

Урок на тему "Значення рослин" для 6 класу

Анотація: урок у вигляді Інтернет - кафе. де кожен учасник може насолодитися не просто смачними стравами, а цікавими фактами про рослини рідного краю, та екзотичними. Учні довідаються, як незвично народи світу використовують рослинний світ у повсякденному житті, дізнаються про походження термінів, я...
Продовжити читання
  209 переглядів
  0 Коментарів
209 переглядів
0 Коментарів

Практична робота як приклад наступності впровадження реформи «Нова українська школа» з початкової у середню школу.

Практична робота як приклад наступності впровадження реформи «Нова українська школа» з початкової у середню школу. «Нова українська школа» – це реформування середньої освіти, починаючи з молодших класів. Вона передбачає, що діти вчать через практичні дії, а не теорію, і розвивають навички замість то...
Продовжити читання
  186 переглядів
  0 Коментарів
186 переглядів
0 Коментарів

Розв'язування типових генетичних задач

Анотація:  Після вивчення теоретичного матеріалу розділу «Спадковість і мінливість» проводиться практичне заняття, на якому розв'язуються генетичні задачі і при цьому звертається увага на з'ясування знань учнів по пройденому матеріалу, по основних положеннях хромосомної теорії спадковості. Найб...
Продовжити читання
  293 переглядів
  1 коментар
293 переглядів
1 коментар

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates