Урок біології 6 клас Тема: "Одноклітинні організми"

Анотація:  Урок біології 6 клас Тема: "Одноклітинні організми" Тема. Одноклітинні організми. Лабораторне дослідження № 2 Спостереження інфузорій. Над крихітною інфузорією схиляються покоління людей і не можуть розкрити всі її таємниці. Жан Ростан Цілі : сформувати знання про особливості організ...
Продовжити читання
  39 переглядів
  0 Коментарів
39 переглядів
0 Коментарів

Опорно -рухова система тварин

Анотаці Тема: Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин Хтось стрибає, хтось пливе, Хтось літає, хтось повзе...(здоров'я і безпека) Мета уроку : ознайомити учнів з типами опорно-рухових систем у різних тварин, їх значенням; розвивати уяву, пам'ять, мислення, творчі здібност...
Продовжити читання
  67 переглядів
  0 Коментарів
67 переглядів
0 Коментарів

Паразитичні одноклітинні організми.

Анотація: Анотація:Урок біології в 6 класі на тему: Паразитичні одноклітинні організми. Урок розроблений з метою розкриття біологічної ролі паразитичних одноклітинних організмів. Дизентерійна амеба і малярійний плазмодій - це збудники хвороб людини , які наносять шкоду людському організму. Проф...
Продовжити читання
  81 переглядів
  0 Коментарів
81 переглядів
0 Коментарів

Навчально - методичний посібник «Практичні роботи з біології і екології в профільних 10 -11класах»

​ Анотація:   Основна мета навчально - методичного посібника – наявність матеріалу для підвищення якості та ефективності уроку, можливості оптимізувати навчальний процес, зробити його цікавим. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів, які викладають п...
Продовжити читання
  551 переглядів
  1 коментар
551 переглядів
1 коментар

Дидактичні картки з біології для 6 класу

Анотація Реалізація цілей і завдань сучасної школи прямо пов'язана з підвищенням інтересу учнів до навчання, розвитком допитливості і пізнавальної активності, інтелектуальних умінь, способів оволодіння інформацією і перетворення їх в дію, що ставить питання про необхідність навчити школярів самонавч...
Продовжити читання
  151 переглядів
  0 Коментарів
151 переглядів
0 Коментарів

Тестові завдання "Клас Птахи". Посібник для учителів 8-х класів.

Анотація:  Перевірка знань і умінь - важлива ланка в навчанні біології. Вивчення стану біологічної підготовки - неодмінна умова вдосконалення навчально-виховного процесу. Систематична перевірка виховує в учнів відповідальне ставлення до навчання, дає більш достовірну інформацію про досягнення у...
Продовжити читання
  403 переглядів
  1 коментар
403 переглядів
1 коментар

Адаптація

Анотація:  Адаптація - це генетично детермінований процес формування захисних систем, які забезпечують підвищення стійкості і протікання онтогенезу в несприятливих для нього умовах. Реакції рослин на стрес від факторів довколишнього середовища можуть включати морфологічні та ультраструктурні зм...
Продовжити читання
  416 переглядів
  0 Коментарів
416 переглядів
0 Коментарів

Навчальний тренінг «Як обрати тему, мету і розробити алгоритм проекту»

Анотація:  Тренінг підсумовує теоретичні знання школярів після роботи з різноманітними виданнями , інтернет- ресурсами та навчає практичним вмінням складати алгоритм екологічного проекту,визначати його тему та мету.Форма тренінгу надає можливість учасникам відчути себе творцями нового, а порівн...
Продовжити читання
  293 переглядів
  0 Коментарів
293 переглядів
0 Коментарів

Презентація до заняття факультативу «Основи науково-дослідної роботи учнів»

Анотація:  Презентація до заняття факультативу «ОСНОВИ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ УЧНІВ» узагальнює навчання учнів школи всім початковим засобампланування та створення науковогоінтелектуального продукту, створює передумови для виявлення обдарованої молоді, формує сучасненаукове мислення школярів...
Продовжити читання
  273 переглядів
  0 Коментарів
273 переглядів
0 Коментарів

Урок біології 6 клас Тема: "Поняття про віруси"

Анотація:  Урок біології 6 клас Тема: "Поняття про віруси" Цілі: розширити знання учнів про царства живої природи, ознайомити учнів із групою організмів – вірусами, виявити особливі ознаки будови та процеси життєдіяльності вірусів та обґрунтувати їх існування на межі між живою і неживою природо...
Продовжити читання
  946 переглядів
  0 Коментарів
946 переглядів
0 Коментарів

Урок з біології у 11 класі (профільний рівень) за темою "Природокористування в контексті сталого розвитку. Основні шляхи екологізації природокористування"

Анотація: Запропонований урок є прикладом застосування інтерактивних технологій, які передбачають організацію освітнього процесу за умови активної взаємодії усіх здобувачів освіти. Тема уроку має практично-прикладне значення, її засвоєння допоможе учням  поглибити знання про природокористування...
Продовжити читання
  273 переглядів
  0 Коментарів
273 переглядів
0 Коментарів

Вивчення сенсорних систем людини у 8 класі з використанням універсальних інтернет-ресурсів .

Анотація:  Перехід на дистанційне навчання здобувачів освіти став звичним для сучасної школи. Тимчасовий чи постійний ,але такий перехід не повинен шкодити якості отримуваних знань та не повинен створювати додаткові труднощірозумінню та контролю поточного засвоєння знань. Такий контроль може зд...
Продовжити читання
  247 переглядів
  0 Коментарів
247 переглядів
0 Коментарів

Різноманітність голонасінних рослин. Їх значення в природі й житті людини

Анотація: Урок біології для учнів 6 класу "Різноманітність голонасінних рослин. Їх значення в природі й житті людини." Мета: формувати в учнів поняття про голонасінні рослини та їх значення в природі та житті людини; продовжити екологічне виховання учнів; виховувати любов до рідної природи; продовжи...
Продовжити читання
  335 переглядів
  0 Коментарів
335 переглядів
0 Коментарів

Позакласний захід. Квест: „Вершина знань”

Анотація: В роботі представлені завдання, які дають змогу узагальнити і поглибити знання про рослини; формувати вміння, аналізувати, досліджувати, логічно мислити і робити висновки; сприяють розвитку критичного мислення і особистості студента; формувати вміння студентів визначати рослини за кар...
Продовжити читання
  231 переглядів
  0 Коментарів
231 переглядів
0 Коментарів

Насінина, її будова та значення

Анотація: Дана розробка створенна для використання на уроці біології 6 клас. Для ефективного проведення уроку учні повинні вдома, самостійно дослідити умови проростання насіння. На уроці вони звітують про результати досліду та виконують лабораторне дослідження "Будова насіння". Розроб...
Продовжити читання
  297 переглядів
  0 Коментарів
297 переглядів
0 Коментарів

Сєрік О.В. Наукова-дослідницька робота з біології і екології в умовах змішаного та дистанційного навчання

Анотація:  Виклики та проблеми ХХІ століття обумовлюють оновлення змісту освіти, тому у зв'язку з цим актуальним є питання впровадження науково-дослідницької роботи, що відповідає соціальному запиту, сприянню професійному самовизначенню, творчій самореалізації учнівської молоді міста Чугуєва. У...
Продовжити читання
  237 переглядів
  0 Коментарів
Теги:
237 переглядів
0 Коментарів

Використання дидактичних карток-завдань на уроках біології

Анотація:  Головне завдання кожного вчителя не тільки дати учням певний об`єм знань, але й розвивати інтерес до навчання і творчості, стимулювати самоосвіту та саморозвиток. Інтерес є тим інструментом, що спонукає учнів до більш глибокого пізнання предмета "Біологія". Застосування на урока...
Продовжити читання
  272 переглядів
  0 Коментарів
272 переглядів
0 Коментарів

Особливості впливу кімнатних рослин на стан здоров’я людини: екологічний проект та його результати

Анотація:  У зв'язку із сучасною безперервною урбанізацією людського життя, обмеженням вільного часу, призначеного для дозвілля, а також недостатністю озеленених територій,інтегрованих у міську забудову, стає актуальним питанняактивного введення рослин у життя людини. Гостра необхідність виріше...
Продовжити читання
  254 переглядів
  0 Коментарів
254 переглядів
0 Коментарів

Органи чуття

Анотація:  Урок з біології для учнів 7 класу «ОРГАНИ ЧУТТЯ.» Мета: - ознайомити учнів з особливостями подразливостіу різних груп тварин; - ознайомити учнів із загальними принципами роботи і різноманіттям органів чуттів. - розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв'язки між особливостями б...
Продовжити читання
  315 переглядів
  0 Коментарів
315 переглядів
0 Коментарів

"Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини"

​Анотація: матеріал «Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини» являє собою методичну розробку заняття, розрахованого на 2 академічні години, призначеного для учнів 10 класу та / або студентів І курсу технікумів та / або коледжів, представлену для обміну досвідом, засновану на ідеях пед...
Продовжити читання
  312 переглядів
  0 Коментарів
312 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates