Щоденник практичних занять з дисципліни Мікробіологія

Анотація:  Щоденник практичних занять містить всі необхідні матеріали для підготовки до практичного заняття, яка передбачає знання теоретичного матеріалу, вивчення та відпрацювання алгоритмів практичних навичок, виконання цілого ряду завдань, що забезпечують належне засвоєння матеріалу. До завд...
Продовжити читання
  93 переглядів
  0 Коментарів
93 переглядів
0 Коментарів

Конспект STEM-уроку "Чи сміється Борислав ?"

​Анотація: Конспект уроку "Чи сміється Борислав ?" розраховано на учнів 10 або 11 класу. Конспект розроблено на основі твору Івана Франка "Борислав сміється" . Урок екологічного спрямування , переплітається з минулим , яке описав Іван Якович Франко і теперішнім часом. Проблеми , які розкривають...
Продовжити читання
  257 переглядів
  0 Коментарів
257 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку з біології 6 клас за темою: «Насінина. Лабораторне дослідження: будова насінини. Дослідницький практикум: дослідження умов проростання насіння.»

Анотація:  Мета уроку: вивчити будову насінини, умовипроростання насінини; навчити розпізнавати частини насінини; пророщуватинасіння; фіксувати результати спостережень; дотримуватись правил роботи з лабораторним обладнанням; виконання рисунків біологічних об'єктів; застосовуватизнання для догля...
Продовжити читання
  484 переглядів
  0 Коментарів
484 переглядів
0 Коментарів

Тема уроку. Харчування та обмін речовин. 8 клас

Анотація:  Тема уроку. Харчування та обмін речовин Формування компетентностей: предмет ні: - засвоєння понять обмін речовин, харчування; встановлення етапів обміну речовин та функцій харчування; - розвиток уміннь аналізувати, порівнювати, робити висновки, виконувати інтерактивні вправи; ключові...
Продовжити читання
  283 переглядів
  0 Коментарів
283 переглядів
0 Коментарів

Тема уроку. Особливості фотосинтезу у прокаріотів. 10 клас

Анотація:  Тема уроку. Особливості фотосинтезу у прокаріотів. Планетарне значення фотосинтезу. Формування компетентностей: предметні: -поглиблення поняття фотосинтез; розкриття сутності процесу фотосинтезу у прокаріотів; визначення значення фотосинтезу в природі та житті людини; -розвиток умінь...
Продовжити читання
  268 переглядів
  0 Коментарів
268 переглядів
0 Коментарів

Урок біології у 8 класі по темі «Регуляція функцій організму. Ендокринна функція залоз змішаної секреції»

Анотація:  Урок біології у 8 класі по темі «Регуляція функцій організму. Ендокринна функція залоз змішаної секреції» передбачає: 1. Розширення і поглиблення знань учнів про ендокринну регуляцію функцій організму людини; встановлення зв'язку будови та функцій підшлункової та статевих залоз; розк...
Продовжити читання
  282 переглядів
  0 Коментарів
282 переглядів
0 Коментарів

Урок біології у 8 класі по темі «Регуляція функцій організму. Залози внутрішньої секреції. Епіфіз. Тимус. Паращитоподібні залози. Надниркові залози»

Анотація:  Урок біології у 8 класі по темі «Регуляція функцій організму. Залози внутрішньої секреції. Епіфіз. Тимус. Паращитоподібні залози. Надниркові залози» передбачає: 1. Закріплення знань про ендокринну регуляцію функцій; розширення отриманих знань про будову і функції епіфізу і надниркови...
Продовжити читання
  232 переглядів
  0 Коментарів
232 переглядів
0 Коментарів

Урок біології у 8 класі по темі «Регуляція функцій організму. Ендокринна система. Гормони»

Анотація:  Урок біології у 8 класі по темі «Регуляція функцій організму. Ендокринна система. Гормони» передбачає: 1. Формування поняття про ендокринну регуляцію фізіологічних функцій організму людини; закріплення знань про принципи роботи ендокринної системи; розгляд особливостей гормональної (...
Продовжити читання
  265 переглядів
  0 Коментарів
265 переглядів
0 Коментарів

Урок біології у 8 класі по темі «Регуляція функцій організму. Гомеостаз та регуляція функцій організму. Нервова регуляція»

Анотація:  Урок біології у 8 класі по темі «Регуляція функцій організму. Гомеостаз та регуляція функцій організму. Нервова регуляція» передбачає: 1. Формування на основі отриманих знань загальних понять (цілісність організму; внутрішнє середовище, саморегуляція, регуляторні системи); розкриття ...
Продовжити читання
  259 переглядів
  0 Коментарів
259 переглядів
0 Коментарів

Урок біології 6 клас Тема: "Одноклітинні організми"

Анотація:  Урок біології 6 клас Тема: "Одноклітинні організми" Тема. Одноклітинні організми. Лабораторне дослідження № 2 Спостереження інфузорій. Над крихітною інфузорією схиляються покоління людей і не можуть розкрити всі її таємниці. Жан Ростан Цілі : сформувати знання про особливості організ...
Продовжити читання
  545 переглядів
  0 Коментарів
545 переглядів
0 Коментарів

Опорно -рухова система тварин

Анотаці Тема: Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин Хтось стрибає, хтось пливе, Хтось літає, хтось повзе...(здоров'я і безпека) Мета уроку : ознайомити учнів з типами опорно-рухових систем у різних тварин, їх значенням; розвивати уяву, пам'ять, мислення, творчі здібност...
Продовжити читання
  787 переглядів
  0 Коментарів
787 переглядів
0 Коментарів

Паразитичні одноклітинні організми.

Анотація: Анотація:Урок біології в 6 класі на тему: Паразитичні одноклітинні організми. Урок розроблений з метою розкриття біологічної ролі паразитичних одноклітинних організмів. Дизентерійна амеба і малярійний плазмодій - це збудники хвороб людини , які наносять шкоду людському організму. Проф...
Продовжити читання
  584 переглядів
  0 Коментарів
584 переглядів
0 Коментарів

Навчально - методичний посібник «Практичні роботи з біології і екології в профільних 10 -11класах»

​ Анотація:   Основна мета навчально - методичного посібника – наявність матеріалу для підвищення якості та ефективності уроку, можливості оптимізувати навчальний процес, зробити його цікавим. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів, які викладають п...
Продовжити читання
  1186 переглядів
  1 коментар
1186 переглядів
1 коментар

Дидактичні картки з біології для 6 класу

Анотація Реалізація цілей і завдань сучасної школи прямо пов'язана з підвищенням інтересу учнів до навчання, розвитком допитливості і пізнавальної активності, інтелектуальних умінь, способів оволодіння інформацією і перетворення їх в дію, що ставить питання про необхідність навчити школярів самонавч...
Продовжити читання
  430 переглядів
  0 Коментарів
430 переглядів
0 Коментарів

Тестові завдання "Клас Птахи". Посібник для учителів 8-х класів.

Анотація:  Перевірка знань і умінь - важлива ланка в навчанні біології. Вивчення стану біологічної підготовки - неодмінна умова вдосконалення навчально-виховного процесу. Систематична перевірка виховує в учнів відповідальне ставлення до навчання, дає більш достовірну інформацію про досягнення у...
Продовжити читання
  817 переглядів
  1 коментар
817 переглядів
1 коментар

Адаптація

Анотація:  Адаптація - це генетично детермінований процес формування захисних систем, які забезпечують підвищення стійкості і протікання онтогенезу в несприятливих для нього умовах. Реакції рослин на стрес від факторів довколишнього середовища можуть включати морфологічні та ультраструктурні зм...
Продовжити читання
  673 переглядів
  0 Коментарів
673 переглядів
0 Коментарів

Навчальний тренінг «Як обрати тему, мету і розробити алгоритм проекту»

Анотація:  Тренінг підсумовує теоретичні знання школярів після роботи з різноманітними виданнями , інтернет- ресурсами та навчає практичним вмінням складати алгоритм екологічного проекту,визначати його тему та мету.Форма тренінгу надає можливість учасникам відчути себе творцями нового, а порівн...
Продовжити читання
  586 переглядів
  0 Коментарів
586 переглядів
0 Коментарів

Презентація до заняття факультативу «Основи науково-дослідної роботи учнів»

Анотація:  Презентація до заняття факультативу «ОСНОВИ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ УЧНІВ» узагальнює навчання учнів школи всім початковим засобампланування та створення науковогоінтелектуального продукту, створює передумови для виявлення обдарованої молоді, формує сучасненаукове мислення школярів...
Продовжити читання
  548 переглядів
  0 Коментарів
548 переглядів
0 Коментарів

Урок біології 6 клас Тема: "Поняття про віруси"

Анотація:  Урок біології 6 клас Тема: "Поняття про віруси" Цілі: розширити знання учнів про царства живої природи, ознайомити учнів із групою організмів – вірусами, виявити особливі ознаки будови та процеси життєдіяльності вірусів та обґрунтувати їх існування на межі між живою і неживою природо...
Продовжити читання
  2056 переглядів
  0 Коментарів
2056 переглядів
0 Коментарів

Урок з біології у 11 класі (профільний рівень) за темою "Природокористування в контексті сталого розвитку. Основні шляхи екологізації природокористування"

Анотація: Запропонований урок є прикладом застосування інтерактивних технологій, які передбачають організацію освітнього процесу за умови активної взаємодії усіх здобувачів освіти. Тема уроку має практично-прикладне значення, її засвоєння допоможе учням  поглибити знання про природокористування...
Продовжити читання
  523 переглядів
  0 Коментарів
523 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates