Організація дистанційного навчання

​Анотація:  Дистанційне навчання спричинило хвилю дискусій, зокрема побоювань щодо подальшого майбутнього освіти. Тримісячна практика цієї весни показала, що до такої форми навчання були готовідалеко не всі. Відсутність контролю й системної уваги з боку вчителя призводить до втрати учнями самоо...
Продовжити читання
  58 переглядів
  0 Коментарів
58 переглядів
0 Коментарів

«Активізація пізнавальних інтересів студентів коледжу під час дистанційного навчання з навчального предмета «Біологія і екологія».

Анотація:  Вважаю,  що   дистанційно,  активізація  пізнавальних  інтересів   повинна  задовольняти освітні та професійні потреби  кожного  студента,  відповідно   до   його   &nbs...
Продовжити читання
  117 переглядів
  0 Коментарів
117 переглядів
0 Коментарів

Як, активізувати пізнавальні інтереси студентів коледжу, дистанційно з навчального предмета «Біологія і екологія»?

Анотація:  Дистанційно, активізація пізнавальних інтересів повинна задовольняти освітні та професійні потреби кожного студента, відповідно до його здібностей, інтересів і можливостей. Важлива правильна організація навчального матеріалу, яка позбавляє і викладача і студента зайвої витрати часу і...
Продовжити читання
  108 переглядів
  0 Коментарів
108 переглядів
0 Коментарів

Інструкція для виконання практичної роботи "Оцінка екологічного стану свого регіону"

​Анотація: матеріал, представлений для обміну досвідом з колегами, являє собою інструкцію для виконання практичної роботи "Оцінка екологічного стану свого регіону" з предмету "Біологія і екологія" для учнів 11 класу та/або студентів технікумів та коледжів, що вступили на базі 9 класів. У роботі...
Продовжити читання
  146 переглядів
  0 Коментарів
146 переглядів
0 Коментарів

Матеріали для проведення практичної роботи "Розв'язування типових генетичних задач"

​Анотація: матеріали заняття призначені для формування в учнів 10 класу або студентів І курсу коледжів та технікумів уміння розв'язувати типові задачі з генетики; робота розрахована на 2 академічні години, містить 4 варіанти завдань для актуалазації опорних знань, 7 варіантів карток для індивід...
Продовжити читання
  207 переглядів
  0 Коментарів
207 переглядів
0 Коментарів

Матеріали для проведення практичної роботи "Розв'язування типових генетичних задач"

Анотація:  матеріали заняття призначені для формування в учнів 10 класу або студентів І курсу коледжів та технікумів уміння розв'язувати типові задачі з генетики; робота розрахована на 2 академічні години, містить 4 варіанти завдань для актуалазації опорних знань, 7 варіантів карток для ін...
Продовжити читання
  195 переглядів
  0 Коментарів
195 переглядів
0 Коментарів

"Значення і будова шкіри. Терморегуляція."

План-конспект уроку натему "Значення і будова шкіри. Терморегуляція" для учнів 8 класу. Мета якого – сформувати поняття "шкіра,"; познайомити учнів з будовою шкіри людини і її похідних; навчити проводити спостереження за власною шкірою з метою виявлення її властивостей; розвивати здатність до аналіз...
Продовжити читання
  249 переглядів
  0 Коментарів
249 переглядів
0 Коментарів

Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

​Анотація:  Конспект уроку з біології в 7 класі. Вид уроку - практична робота № 1. Тема уроку: Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. Мета уроку: навчальна - сформувати вміння виявляти приклади пристосувань до способу життя комах; розвиваюча - продовжитирозвиток елементів ло...
Продовжити читання
  203 переглядів
  0 Коментарів
203 переглядів
0 Коментарів

Використання наробок С.О.Мулярчука на уроках біології в 6 класі

Анотація: Щоб активізувати інтерес учнів до вивчення біології як науки, на уроках доцільно використовувати не лише загальновідомі наукові факти, а й цікаві матеріали про особливості розвитку природи, факти з процесів життєдіяльності живих організмів. Даний посібник містить матеріал, систематизо...
Продовжити читання
  254 переглядів
  0 Коментарів
254 переглядів
0 Коментарів

«Фотосинтез»

Анотація: План-конспект уроку у формі гри на заявлену тему, мета якого - з'ясувати рівень освітньої компетентності учнів із теми "ФОТОСИНТЕЗ". Виховує в учнів ціннісне ставлення до природи. Розвиває критичне мислення і ефективно формує ключові компетентності. Матеріал доцільно викорис...
Продовжити читання
  282 переглядів
  0 Коментарів
282 переглядів
0 Коментарів

Формування ключових компетентностей учнів на уроках біології шляхом використання методики розвитку критичного мислення

Анотація: Сучасні реалії вимагають від вчителя біології формувати у учнів вміння розпізнавати інформацію,знаходити в ній головне та несуттєве, аналізувати та систематизувати набуті знання, генерувати оригінальні ідеї, приймати нестандартні рішення, використовувати свій потенціал для самореалізації. ...
Продовжити читання
  452 переглядів
  0 Коментарів
452 переглядів
0 Коментарів

Методическая разработка внеклассного мероприятия по биологии: КВН «По просторам биологии»

Анотація: Данная игра предназначена для детей 7 класса. Цель интеллектуальной игры заключаеться в привитие интереса детей к предмету биологии, к повторению видового разноообразия животного мира, развитию познавательных и творческих способностей, а так же воспитание экологической культуры.Подойд...
Продовжити читання
  247 переглядів
  0 Коментарів
247 переглядів
0 Коментарів

Видозміни пагона. 6 клас.

Мета уроку: ознайомити учнів з видозмінами пагона; довести наявність спільних ознак у надземних і підземних частинах пагонів; з'ясувати значення видозмінених пагонів у житті рослин і людини; розвивальна: формувати навички проведення досліджень, спостережень, уміння аналізувати, робити висновки; вихо...
Продовжити читання
  294 переглядів
  0 Коментарів
294 переглядів
0 Коментарів

Кров, її склад та функції. 8 клас.

Люди говорять « Кров людська не водиця і проливати її не годиться ». Це прислів'я розкриває глибоке розуміння миролюбності українського народу. - Що ви знаєте про кров? - Чи може людина жити без крові? - Що таке « внутрішнє середовище організму »? - До якого типу тканин належить кров, лімфа і тканин...
Продовжити читання
  275 переглядів
  0 Коментарів
275 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку «Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції. Лімфа».

Анотація:  Опубліковано розробку уроку і презентацію з біологіїдля учнів 8класу «Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції. Лімфа». Тип уроку це засвоєння нових знань і вмінь учнів.Розробка уроку спрямована на формування нових знань про внутрішнє рідкесередовище організму, його ...
Продовжити читання
  335 переглядів
  0 Коментарів
335 переглядів
0 Коментарів

Обмін речовин і перетворення енергії. Нуклеїнові кислоти. 10 клас.

Дізнатися завдяки яких речовин живі істоти здатні зберігати спадкову інформацію і передавати її нащадкам при розмноженні. Удосконалити знання учнів про нуклеїнові кислоти; показати взаємозв'язок структури і біологічних функцій нуклеїнових кислот; з'ясувати значення нуклеїнових кислот для живих ...
Продовжити читання
  285 переглядів
  0 Коментарів
285 переглядів
0 Коментарів

Формування ключових компетентностей на уроках біології шляхом впровадження інтерактивних технологій

Анотація: Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної генерувати оригінальні ідеї, творчо мислити, приймати нестандартні та сміливі рішення. Один із шляхів реалізації цієї потреби це  - формування ключових компетентностей та створення ефективних механізмі...
Продовжити читання
  360 переглядів
  0 Коментарів
360 переглядів
0 Коментарів

Хламідомонада, хлорела - одноклітинні водорості

Анотація:  Пояснення матеріалу в доступній формі, з використанням різнорівневих завдань, що передбачають формування в учнів основних компетентностей: спілкування державною мовою, компетентності у природничих науках і технологіях, екологічна грамотність і здорове життя, уміння вчитися впродовж ж...
Продовжити читання
  637 переглядів
  0 Коментарів
637 переглядів
0 Коментарів

Застосування окремих методів евристики в практичній діяльності вчителя біології

Анотація:  Прийнято вважати, що освіта – це передача новому поколінню досвіду та знань попереднього. Так побудовано більшість педагогічних систем сучасності, які діють у школах та ВНЗ. Проте від сучасної людини життя вимагає осмислених дій у ситуаціях вибору, грамотної постановки й досягнення в...
Продовжити читання
  347 переглядів
  0 Коментарів
347 переглядів
0 Коментарів

Бінарний урок з біології та української мови на тему «Здорова спина. Постава в описах зовнішності людини»

Анотація:  Спіавтор Русова Ірина Миколаївна. Сучасні школярі все частіше сьогодні нагадують туристів. Їх рюкзаки крім розумних книжок набиті зошитами, канцелярією, особистими речами, продуктами ... Однак, носячи за плечима важкі рюкзаки, школяри, виявляється, грубо порушують санітарні норми. Пр...
Продовжити читання
  553 переглядів
  0 Коментарів
553 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates