Мовний практикум: "Гроші та бізнес"

Анотація:Викладач намагається вирішити проблему поєднання різних форм та методів роботи на заняттях англійської мови, у тому числі використовуючи сучасні комп'ютерні технології. Ця розробка дає змогу побачити,як можливо використати цей матеріал на практиці. В роботі увага звертається на опрацювання ...
Продовжити читання
  138 переглядів
  0 Коментарів
138 переглядів
0 Коментарів

CinderellaA Rhyming Story.

Розвиваємо іншомовну комунікативну діяльність через драматизацію казок. "Cinderella" - віршована казка англійською мовою. мета: • сприяти розкриттю творчого потенціалу, артистичних здібностей дитини; • вчити обігравати інсценування, спрямовані на діалогічну активність; • формувати мотиви вивчення ан...
Продовжити читання
  176 переглядів
  0 Коментарів
176 переглядів
0 Коментарів

Teacher is a light

Англомовна інтерпретація пісні "Вчитель-це казка". Вчитель – людина спрямована у майбутнє. Його діяльність орієнтована на формування людини майбутнього. Вчитель управляє найбільш складним процесом – процесом формування особистості. Ця професія одна з найбільш масових і це покладає велику відповідаль...
Продовжити читання
  381 переглядів
  0 Коментарів
381 переглядів
0 Коментарів

The Mitten (English version)

На сучасному етапі викладання іноземної мови комунікативний підхід має провідну позицію. Його суть зводиться до інтерактивної природи спілкування. Пропоную вашій увазі мій англомовний віршований варіант відомої української народної казки "Рукавичка". Стане в нагоді при постановці театралізованої нов...
Продовжити читання
  508 переглядів
  0 Коментарів
508 переглядів
0 Коментарів

The ABC (до підручника Карпюк 1 клас теми 5-8)

Пропоную власну розробку віршиків для вивчення англійської абетки за підручником Карп'юк О. Д. English with Smiling Sam: підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) до тем 5, 6, 7, 8. Римівки містять слова уроку (назви тварин, їхні імена), що сприятиме кращому їхньо...
Продовжити читання
  13697 переглядів
  2 Коментарів
13697 переглядів
2 Коментарів

Блог розроблених уроків для 9х класів з теми " Environmental protection "

Анотація:  Здоров'я людини залежить від чистоти навколишнього середовища. Забруднення природи залежить від попадання хімічних сполук у навколишнє середовище та радіаційного фону, надлишок яких визиває хвороби. Також вони негативно діють на генетичний фонд живих істот, про що свідчать вади розви...
Продовжити читання
  174 переглядів
  0 Коментарів
174 переглядів
0 Коментарів

Leisure Activities/Заняття на відпочинку

Анотація: Відкритий урок:  "Leisure Activities"/"Заняття на відпочинку". Мета уроку: 1) практикувати лексику, введену на попередньому уроці (типи танцю); сприйняття учнями радіоінтерв'ю на слух; 3) практикування викорстання пасивного стану в реченнях; 4) захист групових проектних робіт. Хід уро...
Продовжити читання
  190 переглядів
  0 Коментарів
190 переглядів
0 Коментарів

A poem "The Day of Independence"

​Вірш про День Незалежності англійською мовою. Можна використовувати на уроках під час вивчення теми про Україну, її держаіні символи. Дана робота допомагає успішно реалізувати виховну мету на уроці англійської мови, а саме виховувати інтерес і повагу до рідного краю та до символів державності, розш...
Продовжити читання
  215 переглядів
  0 Коментарів
215 переглядів
0 Коментарів

Grammar Rhymes "This-That", "These-Those"

​Нерідко в мові доводиться використовувати вказівні займенники. Той, ті, ці, цей – всі ці форми займенників дуже часто використовуються, як в письмовому, так і в усному мовленні. Прості римівки для вивчення вказівних займенників стануть в нагоді вчителям початкових класів. Дітям набаго легше запам'я...
Продовжити читання
  277 переглядів
  0 Коментарів
277 переглядів
0 Коментарів

A poem "New School Year"

Poem "New School Year".  Вірш на перший урок англійської мови для учнів середньої ланки. Вірш має на меті сформувати уявлення учнів про школу як Країну Знань, розширити кругозір учнів про рідну Україну, про народну символіку та державні символи, викликати інтерес до пізнання своєї Батьківщини, ...
Продовжити читання
  292 переглядів
  0 Коментарів
292 переглядів
0 Коментарів

A Poem About Ukraine

​ Вірш про Україну англійською мовою.  Можна використовувати на уроках під час вивчення теми про Україну, її держаіні символи. Дана робота допомагає успішно реалізувати виховну мету на уроці англійської мови, а саме виховувати інтерес і повагу до рідного краю та до символів державності, розширю...
Продовжити читання
  277 переглядів
  0 Коментарів
277 переглядів
0 Коментарів

Урок - гра "We want to be healthy"

​Розробка уроку на тему:"We want to be healthy" має на меті формувати вміння учнів систематизувати, узагальнювати лексико–граматичний матеріал з теми "Health";формувати прагнення вдосконалення набутих знань та реалізації їх на практиці; виховувати співчуття до хворих, почуття взаємодопомоги та співп...
Продовжити читання
  184 переглядів
  0 Коментарів
184 переглядів
0 Коментарів

Урок - вікторина "The smartest"

​Розробка уроку з теми "England", що має на меті відпрацювати фонетичні навички; вчити розуміти іноземну мову в ігрових ситуаціях; проконтролювати мовні навички та вміння учнів; проконтролювати рівень засвоєння учнями даних тем; розвивати вміння застосовувати вивчені лексичні одиниці та граматичні п...
Продовжити читання
  244 переглядів
  0 Коментарів
244 переглядів
0 Коментарів

Across Generations / Скрізь покоління

Анотація:  Відкритий урок: "Across Generations Grandmother's Time"/"Скрізь покоління. Цікаві історії життя моєї родини". Мета уроку: 1) практикувати лексику, введену на попередніх уроках; 2) розвивати навички аудіювання (сприйняття тексту на слух); 3) розвивати навички читання та розуміння проч...
Продовжити читання
  193 переглядів
  0 Коментарів
193 переглядів
0 Коментарів

Стаття "Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні учнів старшої школи з використанням прийомів драматизації"

Анотація:  Стаття « Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні учнів старшої школи з використанням прийомів драматизації» - результат проходження педагогічної практики у Державному вищому навчальному закладі «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» у жовтні-ли...
Продовжити читання
  253 переглядів
  0 Коментарів
253 переглядів
0 Коментарів

The soul of Scotland

Анотація:  Анотація: «The soul of Scotland - « Душа Шотландії» Містить завдання для розвитку різних компетенцій у вивченні англійської мови-говоріння ,читання ,письма аудіювання.Римівка « Travelling» .Новизною є використання авторських перекладів учнів віршу Роберта Бернса. Travelling- exciting...
Продовжити читання
  307 переглядів
  0 Коментарів
307 переглядів
0 Коментарів

"Формування ключових компетентностей учнів та підвищення їх мотивації до вивчення іноземної мови на уроках і в позаурочний час шляхом роботи з Інтернет-сервісом Padlet"

Анотація:  Методична розробка містить результати анкетування учнів та вчителів про використання соціального Інтернет - сервісу Padlet, рекомендації щодо використання даного мультимедійного ресурсу для поглиблення знань з англійської мови, сприяння розширенню кругозору, спрямування діяльності уч...
Продовжити читання
  365 переглядів
  0 Коментарів
365 переглядів
0 Коментарів

Відкритий урок з англійскої мови 6 клас

Анотація:   Ціль:Повторення і закріплення лексичного,граматичного матеріалу за темою "Food" Задачі: Освітні: активізувати лексичні одиниці та лексикограматичні конструкціі умовних ситуаціях,розвивати уміння монологічного та діалогіного мовлення, адіювання; розвивати память, увагу, розвитва...
Продовжити читання
  358 переглядів
  0 Коментарів
358 переглядів
0 Коментарів

Урок англійської мови у 6 класі на тему : «Christmas and New Year traditions in Great Britain and Ukraine».

Анотація:  Урок відповідає навчальній програмі « Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів ». Тип даного уроку: урок формування умінь та навичок, а саме його різновид урок творчого застосування знань і вдосконалення вмінь. Урок має на меті навчити учнів вести б...
Продовжити читання
  403 переглядів
  0 Коментарів
403 переглядів
0 Коментарів

Навчання культури на уроках іноземної мови в початковій ланці.

Анотація:  Постановка проблеми. Сьогодні важко переоцінити значення знання іноземної мови в житті кожної людини. Адже кожному, хто прагне досягти успіхів у певній галузі, потрібно знати і володіти нею. А в умовах глобалізації суспільного життя вивчення іноземної мови покликано формувати особист...
Продовжити читання
  233 переглядів
  0 Коментарів
233 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates