Гейміфікація в сучасному навчально-освітньому просторі на уроках іноземної мови в початкових класах.

Анотація:  Автор-упорядник: Луців Марія Андріївна, вчитель іноземної мови Мирогощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гейміфікація в сучасному навчально-освітньому просторі на уроках іноземної мови в початкових класах. Навчально-методичний посібник.-Мирогоща ,2020-35 с. У методичному ...
Продовжити читання
  73 переглядів
  0 Коментарів
73 переглядів
0 Коментарів

Національно-патріотичне мислення на уроках англійської мови.

Анотація:  Анотація . Посібник містить теоретичні та практичні матеріали з досвіду роботи вчителя, які будуть необхідні як молодим педагогам, так і досвідченим. Матеріал дасть можливість учителю урізноманітнити процес занурення учнів у країнознавчий матеріал як своєї Батьківщини, так і держави,...
Продовжити читання
  44 переглядів
  0 Коментарів
44 переглядів
0 Коментарів

Навчальна програма факультативного курсу «Англійська мова. Підготовка до ЗНО» для учнів 10-11 класів

Анотація:  Факультативний курс «Англійська мова. Підготовка до ЗНО» розрахований для підготовки учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання. Програму факультативного курсу розроблено на основі Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, ...
Продовжити читання
  32 переглядів
  0 Коментарів
32 переглядів
0 Коментарів

Урок з англійської мови для учнів 11 класу за темою «Робота і професія. Майбутній вибір життєвого шляху» (переклад українською мовою)

Анотація:  Поданий урок англійської мови є вступним у циклі вивчення даної теми в 11 класі, тобто є уроком презентування та засвоєння нових знань (урок усних роздумів). Гендерночутливу призму подачі матеріалу обрано враховуючи той факт, що у КЗ «ХСШ №16» з 2005 року функціонує шкільний Євроклуб...
Продовжити читання
  81 переглядів
  0 Коментарів
81 переглядів
0 Коментарів

тест для 4 класу за підручником А.Несвіт

Анотація: Ефективне застосування тестів вимагає від учителя ознайомлення з типами тестових завдань, загальними підходами до їх створення та особливостями оцінювання. Тести містять завдання, які дозволяють перевірити рівень логічного, проблемного, критичного, комбінаторного, візуального мислення...
Продовжити читання
  92 переглядів
  0 Коментарів
92 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку англійської мови у 5 класі "Favourite clothes"

Анотація: Розробка конспекту уроку у 5 класі з теми " Favourite clothes" з використанням інтерактивно-комунікативних технологій. Містить завдання та ігри спрямовані на формування міцних навичок усного мовлення. Вони можуть бути використаня як для парної, так і групової роботи, доповнюють традиційні ...
Продовжити читання
  73 переглядів
  0 Коментарів
73 переглядів
0 Коментарів

Presentation My Youtube Channel

​Анотація: Дані презентації надано в якості фінального уроку за темою Mass Media.Вивчаючи тему дистанційно,у мене виникла ідея дати завдання для виконання у довільній формі,впродовж виконання завдань за підручником я зрозуміла,що тема телебачення взагалі не є актуальною і зрозумілою дітям,тому що ус...
Продовжити читання
  67 переглядів
  0 Коментарів
67 переглядів
0 Коментарів

Розробки циклу уроків у 7 класі Тема: «шкільне життя» за підручником English 7 (автор А. Несвіт)

Анотація:  У даній методичній розробці поданоматеріали з досвіду роботи вчительки англійської мови Філії опорногонавчального закладу Купільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Богданівського навчально-виховного комплексу Кравець Олени Вікторівни щодо формування мовленнєвої компетенції учні...
Продовжити читання
  122 переглядів
  0 Коментарів
122 переглядів
0 Коментарів

Тема : "Захист навколишнього середовища"

Анотація: Викладач намагається поєднати різні форми та методи роботи на заняттях англійської мови, у тому числі використовуючи сучасні комп'ютерні технології. Ця розробка дає змогу побачити,як можливо використати цей матеріал на практиці. В роботі увага звертається на опрацювання та активізацію...
Продовжити читання
  102 переглядів
  0 Коментарів
102 переглядів
0 Коментарів

Мовний практикум: "Гроші та бізнес"

Анотація:Викладач намагається вирішити проблему поєднання різних форм та методів роботи на заняттях англійської мови, у тому числі використовуючи сучасні комп'ютерні технології. Ця розробка дає змогу побачити,як можливо використати цей матеріал на практиці. В роботі увага звертається на опрацювання ...
Продовжити читання
  65 переглядів
  0 Коментарів
65 переглядів
0 Коментарів

CinderellaA Rhyming Story.

Розвиваємо іншомовну комунікативну діяльність через драматизацію казок. "Cinderella" - віршована казка англійською мовою. мета: • сприяти розкриттю творчого потенціалу, артистичних здібностей дитини; • вчити обігравати інсценування, спрямовані на діалогічну активність; • формувати мотиви вивчення ан...
Продовжити читання
  74 переглядів
  0 Коментарів
74 переглядів
0 Коментарів

Teacher is a light

Англомовна інтерпретація пісні "Вчитель-це казка". Вчитель – людина спрямована у майбутнє. Його діяльність орієнтована на формування людини майбутнього. Вчитель управляє найбільш складним процесом – процесом формування особистості. Ця професія одна з найбільш масових і це покладає велику відповідаль...
Продовжити читання
  253 переглядів
  0 Коментарів
253 переглядів
0 Коментарів

The Mitten (English version)

На сучасному етапі викладання іноземної мови комунікативний підхід має провідну позицію. Його суть зводиться до інтерактивної природи спілкування. Пропоную вашій увазі мій англомовний віршований варіант відомої української народної казки "Рукавичка". Стане в нагоді при постановці театралізованої нов...
Продовжити читання
  284 переглядів
  0 Коментарів
284 переглядів
0 Коментарів

The ABC (до підручника Карпюк 1 клас теми 5-8)

Пропоную власну розробку віршиків для вивчення англійської абетки за підручником Карп'юк О. Д. English with Smiling Sam: підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) до тем 5, 6, 7, 8. Римівки містять слова уроку (назви тварин, їхні імена), що сприятиме кращому їхньо...
Продовжити читання
  5226 переглядів
  2 Коментарів
5226 переглядів
2 Коментарів

Блог розроблених уроків для 9х класів з теми " Environmental protection "

Анотація:  Здоров'я людини залежить від чистоти навколишнього середовища. Забруднення природи залежить від попадання хімічних сполук у навколишнє середовище та радіаційного фону, надлишок яких визиває хвороби. Також вони негативно діють на генетичний фонд живих істот, про що свідчать вади розви...
Продовжити читання
  102 переглядів
  0 Коментарів
102 переглядів
0 Коментарів

Leisure Activities/Заняття на відпочинку

Анотація: Відкритий урок:  "Leisure Activities"/"Заняття на відпочинку". Мета уроку: 1) практикувати лексику, введену на попередньому уроці (типи танцю); сприйняття учнями радіоінтерв'ю на слух; 3) практикування викорстання пасивного стану в реченнях; 4) захист групових проектних робіт. Хід уро...
Продовжити читання
  112 переглядів
  0 Коментарів
112 переглядів
0 Коментарів

A poem "The Day of Independence"

​Вірш про День Незалежності англійською мовою. Можна використовувати на уроках під час вивчення теми про Україну, її держаіні символи. Дана робота допомагає успішно реалізувати виховну мету на уроці англійської мови, а саме виховувати інтерес і повагу до рідного краю та до символів державності, розш...
Продовжити читання
  150 переглядів
  0 Коментарів
150 переглядів
0 Коментарів

Grammar Rhymes "This-That", "These-Those"

​Нерідко в мові доводиться використовувати вказівні займенники. Той, ті, ці, цей – всі ці форми займенників дуже часто використовуються, як в письмовому, так і в усному мовленні. Прості римівки для вивчення вказівних займенників стануть в нагоді вчителям початкових класів. Дітям набаго легше запам'я...
Продовжити читання
  179 переглядів
  0 Коментарів
179 переглядів
0 Коментарів

A poem "New School Year"

Poem "New School Year".  Вірш на перший урок англійської мови для учнів середньої ланки. Вірш має на меті сформувати уявлення учнів про школу як Країну Знань, розширити кругозір учнів про рідну Україну, про народну символіку та державні символи, викликати інтерес до пізнання своєї Батьківщини, ...
Продовжити читання
  207 переглядів
  0 Коментарів
207 переглядів
0 Коментарів

A Poem About Ukraine

​ Вірш про Україну англійською мовою.  Можна використовувати на уроках під час вивчення теми про Україну, її держаіні символи. Дана робота допомагає успішно реалізувати виховну мету на уроці англійської мови, а саме виховувати інтерес і повагу до рідного краю та до символів державності, розширю...
Продовжити читання
  184 переглядів
  0 Коментарів
184 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates