Календарно-тематичне планування "Англійська мова" 5 клас.

​Анотація: Календарно-тематичний план з англійської мови для 5 класу за модельною навчальною програмою «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В.), до підручника «Англійська мова (5-й рік нав...
Продовжити читання
  12 переглядів
  0 Коментарів
12 переглядів
0 Коментарів

"Англійські тематичні тексти і завдання для аудіювання та читання для учнів 3 -11 класів (частина друга)"

Анотація:  Дана розробка містить тематичні тексти з сучасною лексикою і пізнавальною інформацією. Кожен текст супроводжується завданнями, виконання яких дозволить учням краще засвоїти вивчену тему, а учителю провести контроль розуміння учнями англійського тексту в процесі аудіювання або читання...
Продовжити читання
  10 переглядів
  0 Коментарів
10 переглядів
0 Коментарів

Календарно-тематичне планування (2 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ)

Анотація: Календарно-тематичне планування (2 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ). Кількість годин, які відведені на вивчення теми, можна коригувати. У календарно-тематичному плануванні чітко окреслені ключові компетентност...
Продовжити читання
  199 переглядів
  0 Коментарів
199 переглядів
0 Коментарів

Календарно-тематичне планування (1 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ)

Анотація: Календарно-тематичне планування (1 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ). Кількість годин, які відведені на вивчення теми, можна коригувати. У календарно-тематичному плануванні чітко окреслені ключові компетентност...
Продовжити читання
  228 переглядів
  0 Коментарів
228 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку за темою "Спорт" у 7 класі.

Розроблений з використанням мультимедійних технологій. В процесі урока використовуються різні форми роботи та усі види мовленневої діяльності. Тип уроку комбінований. Методи та прийоми, використані на уроці: бесіда, пояснення, словесне заохочування, ігрові та наочні. На уроці формуються навички діал...
Продовжити читання
  223 переглядів
  0 Коментарів
223 переглядів
0 Коментарів

Ментальна карта "Ukrainian and English Character" для учнів 9-11 класів.

Анотація: Пропоную Вашій увазі Mind Map( ментальну карту) з теми "Ukrainian and Eglish Character " для вчителів, приватних репетиторів, які викладають англійську мову та для учнів які вивчають англійську мову в школі або поза закладами школи. Дану ментальну карту можна викор...
Продовжити читання
  227 переглядів
  0 Коментарів
227 переглядів
0 Коментарів

Mind map з теми "Media literacy " для учнів середніх класів, які вивчають англійську мову.

Анотація: Пропоную Вашій увазі Mind Map з теми " Media " для вчителів з англійської мови та для учнів які вивчають англійську мову в школі. Дану ментальну карту можна використовувати на уроках при вивченні медійної грамотності на уроках з англійської мови. Підходить для учнів рівень володіння я...
Продовжити читання
  183 переглядів
  0 Коментарів
183 переглядів
0 Коментарів

Mind map з теми "Art and painting in our life" для учнів 8-го класу.

Анотація: Пропоную Вашій увазі Mind Map з теми " Art and painting in our life " для вчителів з англійської мови та для учнів які вивчають англійську мову в школі. Дану ментальну карту можна використовувати на уроках при вивченні теми мистецтва на уроках з англійської мови. Підходить д...
Продовжити читання
  213 переглядів
  0 Коментарів
213 переглядів
0 Коментарів

Розвиток навичок 21 століття на уроках англійської мови

Анотація : Найбільша радість для вчителя, коли його учні стають успішними реалізованими фахівцями. Вчителю дедалі важче зацікавити учнів до вивчення іноземної мови старими традиційними методами,тому завдання вчителя полягає в тому, щоб вміло застосовувати новітні методи та педагогічні технології, як...
Продовжити читання
  245 переглядів
  0 Коментарів
245 переглядів
0 Коментарів

Опис педагогічного досвіду "Засоби підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови"

Анотація:  У нинішніх умовах перед сучасною школою постала проблема втрати інтересу учнів до навчання. Ще якихось два-три десятиліття тому це питання не стояло так гостро. Школа мала найбільший важіль впливу на дитину — контроль , який виражався в оцінці на уроці та суворій перевірці з боку бат...
Продовжити читання
  211 переглядів
  0 Коментарів
211 переглядів
0 Коментарів

Quiz-show "Who knows English best?"

Анотація: Вікторина "Who knows English best?" для учнів 4-их класів допоможе активізувати лексичні навички з тем "Зовнішність", "Школа", "Сім'я", "Їжа", "Пори року". Можна використати під час проведення тижня англійської мови у школі. Вікторина містить цікаві та веселі завдання, допомагає розви...
Продовжити читання
  215 переглядів
  0 Коментарів
215 переглядів
0 Коментарів

Особливості використання проектної технології при вивченні англійської мови у початковій школі

Анотація: У статті наведені відомості про особливості використання проектних технологій при вивченні англійської мови у початкових класах.Метод проектів дозволяє учням проявити самостійність у виборі джерел інформації, способу її викладу. У цій роботі представлені різні аспекти використання мет...
Продовжити читання
  185 переглядів
  0 Коментарів
185 переглядів
0 Коментарів

Інтерактивні вправи та ігрові технології на уроках англійської мови.

Анотація:  Інтерактивні вправи та ігрові технології на уроках англійської мови. Інтерактивні вправи та ігри в класі стали невід'ємною частиною навчального процесу. Відомо, що діти вчаться через гру. Вчитель має запропонувати такий спосіб засвоєння знань, який би був спрямований спеціально на ро...
Продовжити читання
  222 переглядів
  0 Коментарів
222 переглядів
0 Коментарів

I know everything about London

I would like to offer you a thematic lesson for students in grades 5-6, specialized schools, which contains important and interesting historical facts about London and texts. The texts are adapted for the students, they contain 5-6 sentences covering important events of a holiday or a historical phe...
Продовжити читання
  190 переглядів
  0 Коментарів
190 переглядів
0 Коментарів

Escape Room The World of Books

Анотація: Анотація: квест-кімнати - один із способів інтерактивного навчання, що перетворюють навчальний процес у захопливу подорож, в якій учні інтегрують знання та навички, здобуті з різних предметів, а також інтуїцію, логіку, аналіз та швидкість. Завдання квест-кімнати - знайти вихід із прим...
Продовжити читання
  188 переглядів
  0 Коментарів
188 переглядів
0 Коментарів

Урок англійської мови в 7 класі "RSPCA. Present Perfect"

Анотація:  Цей урок був впроваджений в 7 класі з поглибленим вивченням англійської мови з використанням НМК "Friends-2" (видавництво "Longman", Велика Британія). На цьому уроці діти мали змогу розвивати мовну реакцію, навички самостійної роботи з елементами Flipping Class, здатність до уваги, і...
Продовжити читання
  218 переглядів
  0 Коментарів
218 переглядів
0 Коментарів

“ Seasons and weather. Nature”

Анотація:Методична розробка " Seasons and weather. Nature"  Using this material you should learn more about nature, seasons of the year, the weather in England and Ukraine, you have also known how the weather forecast is made and other things. This lesson helps you: - To develop the ability to ...
Продовжити читання
  279 переглядів
  0 Коментарів
279 переглядів
0 Коментарів

Серія уроків англійської мови з інтерактивними технологіями у 6 класі за темою: «Здоров’я. Їжа.»

​Анотація: Інтерактивне навчання – це діалогічне навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя й учня. Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес. У даній...
Продовжити читання
  247 переглядів
  0 Коментарів
247 переглядів
0 Коментарів

Reading with fun!

Анотація:  Навичка читання безперечно є важливою як при вивченні рідної мови, так і іноземної. Одним із завдань навчання молодших школярів іноземної мови є розвиток уміння читати. Процес оволодіння цим умінням починається з навчання техніки читання, засвоєння якої на початковому етапі та вдоско...
Продовжити читання
  443 переглядів
  0 Коментарів
443 переглядів
0 Коментарів

Особливості викладання англійської мови в умовах дистанційного навчання

Анотація:  Питання дистанційного навчання набуває все більшої актуальності. У статті систематизовано та виокремлено основні засаби викладання англійської мови в умовах дистанційного навчання, розглянуто переваги та труднощі викладання під час он-лайн навчання, наведені приклади вправ. Стаття мі...
Продовжити читання
  362 переглядів
  0 Коментарів
362 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates