Гра - вікторина "Interesting English"

Анотація: Гра- вікторина "Interesting English" для учнів 4 класу, проводиться між двома командами і складається з 9 завдань ("Colours", "Animals", "Crossword", "Puzzles" та інш.). Вікторина допоможе показати, що учні засвоїли з англійської мови за час навчання; розвивати мовленнєві здібності та...
Продовжити читання
  39 переглядів
  0 Коментарів
39 переглядів
0 Коментарів

The topic of the lesson is “Christmas”. The grammar topic of the lesson” Sentences with “It” The Present Simple Tense”.

​Анотація:  Я, Смага О.А., розробила серію уроків «Christmas». Ці уроки входять до складу календарно-тематичного планування у 5-х класах загальноосвітніх шкіл. Граматична структура, використана в уроках, представлена наступною темою "Sentense with it. Present Simple Tense". Темою уроків було на...
Продовжити читання
  46 переглядів
  0 Коментарів
46 переглядів
0 Коментарів

Використання відеоматеріалів для формування комунікативної компетентності здобувачів освіти

Анотація:  Використання відеоматеріалів для формування комунікативної компетентності здобувачів освіти З розвитком сучасних технологій можливості подання навчальної інформації значно збільшились. На сьогодні, технології заполонили практично всі аспекти нашого життя і стали використовуватися не ...
Продовжити читання
  76 переглядів
  0 Коментарів
76 переглядів
0 Коментарів

Visiting a doctor

Анотація: " Visiting a doctor" план-конспект уроку для учнів 7 класу відповідає сучасним вимогам і критеріям проведення уроків англійської мови. Структура вміщує всі необхідні етапи уроку, має приклади відповідних вправ. Наявні різни види та форми роботи на уроці англійської мови: парна, в мали...
Продовжити читання
  106 переглядів
  0 Коментарів
106 переглядів
0 Коментарів

Escape Room Mummy

Анотація: Quest rooms have gained their popularity among all layers of society due to their unobtrusive educational approach with elements of fun, entertainment, leisure combined with logic and background knowledge. The following escape room gives an opportunity for its participants to fully di...
Продовжити читання
  91 переглядів
  0 Коментарів
91 переглядів
0 Коментарів

Escape Room Countries

Анотація: Анотація:This escape room consists of linguistic, morphological, logical and linguo-area tasks combined with technology. If participants complete this route, they will be able to get out of the room. Be careful you have to switch between English and German. The activities can be done ...
Продовжити читання
  96 переглядів
  0 Коментарів
96 переглядів
0 Коментарів

Календарно-тематичне планування "Англійська мова" 5 клас.

​Анотація: Календарно-тематичний план з англійської мови для 5 класу за модельною навчальною програмою «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В.), до підручника «Англійська мова (5-й рік нав...
Продовжити читання
  142 переглядів
  0 Коментарів
142 переглядів
0 Коментарів

"Англійські тематичні тексти і завдання для аудіювання та читання для учнів 3 -11 класів (частина друга)"

Анотація:  Дана розробка містить тематичні тексти з сучасною лексикою і пізнавальною інформацією. Кожен текст супроводжується завданнями, виконання яких дозволить учням краще засвоїти вивчену тему, а учителю провести контроль розуміння учнями англійського тексту в процесі аудіювання або читання...
Продовжити читання
  134 переглядів
  0 Коментарів
134 переглядів
0 Коментарів

Календарно-тематичне планування (2 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ)

Анотація: Календарно-тематичне планування (2 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ). Кількість годин, які відведені на вивчення теми, можна коригувати. У календарно-тематичному плануванні чітко окреслені ключові компетентност...
Продовжити читання
  301 переглядів
  0 Коментарів
301 переглядів
0 Коментарів

Календарно-тематичне планування (1 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ)

Анотація: Календарно-тематичне планування (1 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (1 клас НУШ). Кількість годин, які відведені на вивчення теми, можна коригувати. У календарно-тематичному плануванні чітко окреслені ключові компетентност...
Продовжити читання
  445 переглядів
  0 Коментарів
445 переглядів
0 Коментарів

Розробка уроку за темою "Спорт" у 7 класі.

Розроблений з використанням мультимедійних технологій. В процесі урока використовуються різні форми роботи та усі види мовленневої діяльності. Тип уроку комбінований. Методи та прийоми, використані на уроці: бесіда, пояснення, словесне заохочування, ігрові та наочні. На уроці формуються навички діал...
Продовжити читання
  299 переглядів
  0 Коментарів
299 переглядів
0 Коментарів

Ментальна карта "Ukrainian and English Character" для учнів 9-11 класів.

Анотація: Пропоную Вашій увазі Mind Map( ментальну карту) з теми "Ukrainian and Eglish Character " для вчителів, приватних репетиторів, які викладають англійську мову та для учнів які вивчають англійську мову в школі або поза закладами школи. Дану ментальну карту можна викор...
Продовжити читання
  325 переглядів
  0 Коментарів
325 переглядів
0 Коментарів

Mind map з теми "Media literacy " для учнів середніх класів, які вивчають англійську мову.

Анотація: Пропоную Вашій увазі Mind Map з теми " Media " для вчителів з англійської мови та для учнів які вивчають англійську мову в школі. Дану ментальну карту можна використовувати на уроках при вивченні медійної грамотності на уроках з англійської мови. Підходить для учнів рівень володіння я...
Продовжити читання
  262 переглядів
  0 Коментарів
262 переглядів
0 Коментарів

Mind map з теми "Art and painting in our life" для учнів 8-го класу.

Анотація: Пропоную Вашій увазі Mind Map з теми " Art and painting in our life " для вчителів з англійської мови та для учнів які вивчають англійську мову в школі. Дану ментальну карту можна використовувати на уроках при вивченні теми мистецтва на уроках з англійської мови. Підходить д...
Продовжити читання
  300 переглядів
  0 Коментарів
300 переглядів
0 Коментарів

Розвиток навичок 21 століття на уроках англійської мови

Анотація : Найбільша радість для вчителя, коли його учні стають успішними реалізованими фахівцями. Вчителю дедалі важче зацікавити учнів до вивчення іноземної мови старими традиційними методами,тому завдання вчителя полягає в тому, щоб вміло застосовувати новітні методи та педагогічні технології, як...
Продовжити читання
  384 переглядів
  0 Коментарів
384 переглядів
0 Коментарів

Опис педагогічного досвіду "Засоби підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови"

Анотація:  У нинішніх умовах перед сучасною школою постала проблема втрати інтересу учнів до навчання. Ще якихось два-три десятиліття тому це питання не стояло так гостро. Школа мала найбільший важіль впливу на дитину — контроль , який виражався в оцінці на уроці та суворій перевірці з боку бат...
Продовжити читання
  302 переглядів
  0 Коментарів
302 переглядів
0 Коментарів

Quiz-show "Who knows English best?"

Анотація: Вікторина "Who knows English best?" для учнів 4-их класів допоможе активізувати лексичні навички з тем "Зовнішність", "Школа", "Сім'я", "Їжа", "Пори року". Можна використати під час проведення тижня англійської мови у школі. Вікторина містить цікаві та веселі завдання, допомагає розви...
Продовжити читання
  301 переглядів
  0 Коментарів
301 переглядів
0 Коментарів

Особливості використання проектної технології при вивченні англійської мови у початковій школі

Анотація: У статті наведені відомості про особливості використання проектних технологій при вивченні англійської мови у початкових класах.Метод проектів дозволяє учням проявити самостійність у виборі джерел інформації, способу її викладу. У цій роботі представлені різні аспекти використання мет...
Продовжити читання
  257 переглядів
  0 Коментарів
257 переглядів
0 Коментарів

Інтерактивні вправи та ігрові технології на уроках англійської мови.

Анотація:  Інтерактивні вправи та ігрові технології на уроках англійської мови. Інтерактивні вправи та ігри в класі стали невід'ємною частиною навчального процесу. Відомо, що діти вчаться через гру. Вчитель має запропонувати такий спосіб засвоєння знань, який би був спрямований спеціально на ро...
Продовжити читання
  408 переглядів
  0 Коментарів
408 переглядів
0 Коментарів

I know everything about London

I would like to offer you a thematic lesson for students in grades 5-6, specialized schools, which contains important and interesting historical facts about London and texts. The texts are adapted for the students, they contain 5-6 sentences covering important events of a holiday or a historical phe...
Продовжити читання
  275 переглядів
  0 Коментарів
275 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates