Розробки користувачів (852)

Формування та розвиток ключових компетентностей учнів на уроках математики через використання інтерактивних технологій навчання

В умовах мінливого сьогодення перед освітою постає складне завдання, яке полягає у «…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти» (Національна доктрина розвитку освіти). Отже, потрібно не просто дати учню базовий рівень освіти, а сформувати компетентності, яких потребує сьогодні суспільство. Тому на даний час я визначила для себе педагогічну проблему – «Формування та розвиток ключових компетентностей учнів на уроках математики через використання інтерактивних технологій навчання».
Докладно ...

Урок до Дня Гідності (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

Урок до Дня Гідності і Свободи, спрямований сформувати знання про історичні події, вшанувати патріотизм і мужність громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору.
Докладно ...

Theme: Learning English with video “Family Album USA”

План конспект заняття англомовного гуртка "Методичний Case". Мета – навчитись використовувати відеофільм на уроках англійської мови як інструмент, який сприяє індивідуалізації навчання і розвитку вмотивованості мовленнєвої діяльності студентів, розвивати навички усного мовлення, тренувати слуховимовні навички. Заняття підготувала викладач комунального вищого навчального закладу "Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського" Херсонської обласної ради Середа Н.С.
Докладно ...

Організація методичної роботи щодо створення інноваційного освітнього середовища

Організація методичної роботи щодо створення інноваційного освітнього середовища в навчально-виховному комплексі Соціальні перетворення в українському суспільстві вимагають трансформації освітнього процесу на гуманіс­тичних засадах. Головну стратегію педагогічної діяльності спрямовано на розвиток особистісного потенціалу дитини, розкриття її здібностей та можливостей, утвердження загальнолюдських цінностей. Реалізація стратегії можлива за умови створення в навчальному закладі сільської місцевості навчально-виховного середовища, яке б забезпечило цілісний розвиток особистості школяра, його саморозвиток і самореалізацію в сучасному просторі. Стаття представляє технологію діяльності авторського колективу школи з реалізації проблеми створення цілісної системи організації діяльності учнів і вихованців, тобто створення освітнього середовища в навчальному закладі.
Докладно ...

Урок з математики для 6 класу за темою "Подільність чисел"

Урок з математики для 6 класу за темою "Подільність чисел" проводиться у формі КВК з метою повторення та узагальнення навчального матеріалу з даної теми, підвищення інтересу до математики, розвитку творчих здібностей учнів.
Докладно ...

Цикл уроків з християнської етики з теми "Що таке "добре"?"

Цикл містить 10 уроків з християнської етики для 1-2 класів загальноосвітніх шкіл. До уроків додаються УСІ необхідні матеріали за посиланням: myschool122016.simplesite.com (розділ - Християнська етика)
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.