Розробки користувачів (849)

Розробка уроку з математики 6 клас "Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу з теми "Коло та круг". Розв'язування прикладних задач"

Узагальнюючий урок з теми "Коло та круг". Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Коло. Круг»; удосконалювати вміння та навички учнів знаходити довжину кола та площу круга за формулами, будувати діаграми за допомогою табличного процесора Excel та аналізувати їх; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, співставляти та робити висновки; виховувати інтерес до математики та інформатики, наполегливість та самостійність у досягненні мети. Форми проведення: робота в малих групах (вправа «Асоціативний кущ»), робота в парах (гра «Математичне лото») , індивідуальна робота (робота в табличному процесорі Excel, робота з тестами), колективна робота (розв’язування прикладних задач, рольова гра «Інтерв’ю»). Методи проведення: словесні, практичні (гра «Математичне лото», робота в табличному процесорі Excel), елементи інтерактивних технологій (вправа «Асоціативний кущ»,…
Докладно ...

Розробка уроку з геометрії 8 клас Урок з теми: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу розділу «Чотирикутники»

Мета: 1. Повторити, систематизувати та узагальнити знання щодо змісту: означення, ознак та властивостей трапеції; теореми Фалеса; означення та властивостей кутів у колі; означення вписаних та описаних чотирикутників, їх властивостей та ознак. Повторити, систематизувати та узагальнити вміння застосовувати вивчені твердження для: виконання геометричних об’єктів за даним описом; «читання задач - рисунків»; побудови правильних міркувань під час розв’язування задач різних типів. Розвивати пам’ять, мислення, мову, пізнавальний інтерес, розумові операції. Формуват компетентності продуктивної творчої діяльності, саморозвитку і самоосвіти, інформаційні та комунікативні. Виховувати культуру математичних міркувань, та записів, сприяти в учнів інтересу до предмету.
Докладно ...

Розробка уроку з геометрії 8 клас Урок з теми: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу розділу «Чотирикутники»

Мета: 1. Повторити, систематизувати та узагальнити знання щодо змісту: означення, ознак та властивостей трапеції; теореми Фалеса; означення та властивостей кутів у колі; означення вписаних та описаних чотирикутників, їх властивостей та ознак. Повторити, систематизувати та узагальнити вміння застосовувати вивчені твердження для: виконання геометричних об’єктів за даним описом; «читання задач - рисунків»; побудови правильних міркувань під час розв’язування задач різних типів. Розвивати пам’ять, мислення, мову, пізнавальний інтерес, розумові операції. Формуват компетентності продуктивної творчої діяльності, саморозвитку і самоосвіти, інформаційні та комунікативні. Виховувати культуру математичних міркувань, та записів, сприяти в учнів інтересу до предмету.
Докладно ...

Урок з теми: «Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами»

МЕТА: - узагальнювати і систематизувати вміння виконувати дії з десятковими дробами, вдосконалювати навички розв’язувати задачі, рівняння, формувати пізнавальну, інформаційну, самоосвітню компетентність. Розвивальна: розвивати увагу, мислення, пам’ять, культуру математичного мовлення; вміння і навички щодо розв’язування завдань та їх оформлення. Виховна: виховувати уважність, кмітливість, акуратність, працьовитість, самостійність, дисциплінованість.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.