Розробки користувачів (410)

БЕЗ КАЛИНИ НЕМА УКРАЇНИ, БЕЗ КРАЇНИ НАРОДУ НЕМА

Година спілкування для учнів 7-9 класів. Чому саме калина є одним із рослинних символів України? Як використовували українці образ калини в народній педагогіці. А також цілющі властивості рослини, естетичне значення, використання образу у різних видах мистецтва.
Докладно ...

Однозначні та багатозначні слова

Мета уроку: закріпити та поглибити уявлення учнів про властивості лексичного значення слів; формувати вміння правильно вживати багатозначні слова, визначити в контексті значення таких слів;розвивати образне мислення; виховувати любов до подорожей, пізнання нового,почуття гордості за красу рідної мови.
Докладно ...

Развитие гения А. С. Пушкина. «Друзья мои, прекрасен наш союз»: преданность идеалам дружбы в стихотворении «19 октября»

Расширить знания учащихся о личности и творчестве поэта, полученные ранее, познакомить с понятиями «лирика», «послание», проанализировать идейно-художественное своеобразие стихотворения «19 октября»; развивать навыки анализа лирического произведения, устную речь; воспитывать интерес к творчеству А. С. Пушкина, эстетический вкус, уважение к идеалам дружбы.
Докладно ...

Понятие о фразеологии. Фразеологизмы. Фразеологический словарь

Цель урока: формировать у учащихся представление о фразеологизмах, учить отличать их от других речевых единиц. Задачи: Установить понятие «фразеологизм», «фразеологический оборот». Научить находить фразеологизмы в тексте, давать толкование значения наиболее употребительных фразеологизмов. Отработать навык использования фразеологизмов в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской. Продолжать формирование письменной речевой деятельности путем выполнения творческих заданий с использованием фразеологизмов.
Докладно ...

Понятие о фразеологии. Фразеологизмы. Фразеологический словарь

Цель урока: формировать у учащихся представление о фразеологизмах, учить отличать их от других речевых единиц. Задачи: Установить понятие «фразеологизм», «фразеологический оборот». Научить находить фразеологизмы в тексте, давать толкование значения наиболее употребительных фразеологизмов. Отработать навык использования фразеологизмов в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской. Продолжать формирование письменной речевой деятельности путем выполнения творческих заданий с использованием фразеологизмов.
Докладно ...

ІГРОВІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УЯВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ

Проблема розвитку творчої уяви школярів є актуальною в сучасному світі. Слід зазначити, що в ХХI столітті, в нових соціально-економічних умовах, зростає значення освіти, а також підвищуються вимоги до розвитку творчої особистості, яка характеризується гнучким продуктивним мисленням, розвиненою уявою для вирішення найскладніших завдань, які висуває життя. Це вимагає як створення нових освітніх концепцій, так і розробки методів і засобів, які дозволяють реалізувати такі концепції. У зв'язку з цим, необхідні вибір і розробка адекватних засобів формування уяви, тому що колишні не відповідають освітній парадигмі нового тисячоліття. Перед сучасною школою постає важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління. Молодший шкільний вік є періодом інтенсивного розвитку, оскільки найважливіші новоутворення виникають у всіх сферах психічного розвитку: перетворюються інтелектуальні…
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.