Хімічні барвники. Технологія фарбування.

Кольори завжди роблять наше життя більш барвистим, веселим. А якщо говорити про колір волосся, чим його можна змінити? Найбільшою групою є хімічні барвники. Фарбування є найпоширенішою послугою в  перукарнях, але не завжди клієнт отримує очікуване. Тому важливо навчитись якісно виконувати цю послугу, щоб мати багато клієнтів і як наслідок стабільний і високий прибуток. Як зробити це правильно, без шкоди для зовнішнього вигляду здоров’я клієнта і власного, потрібно знати як вони діють на волосся, як відбувається процес фарбування і ще деякі секрети  колористики. Дана розробка уроку рекомендована для викладачів перукарської справи.

Докладно ...

Національний та етнічний склад населення України

Розробка уроку з географії у 8 класі на тему "Національний та етнічний склад населення України" за новою програмою. Після уроку учні зрозуміють зміст понять "етнос", "нація", "народ",  а також зможуть показувати на карті одно-, дво- та багатонаціональні краіїни світу. 

Докладно ...

Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем. Урок у 11 класі. Малікіна Л.І.

Тема: Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем.

Урок математики у 11 класі

Мета:  -   працювати над формування умінь і навичок використання комбінаторних схем при розв’язування задач на знаходження ймовірностей; закріплення та систематизація знань по комбінаторні задачі, основні поняття теорії ймовірності та класичне означення ймовірності.

-           розвиток навичок побудови математичної моделі реальних процесів чи явищ, уміння аналізувати та систематизувати матеріал; уміння використовувати різні інформаційні джерела.

-           формувати життєві компетенції учнів.

Обладнання: комп’ютер, роздаткові картки.

Докладно ...

Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем. Урок у 11 класі. Малікіна Л.І.

Тема: Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем.

Урок математики у 11 класі

Мета:  -   працювати над формуванням умінь і навичок використання комбінаторних схем при розв’язуванні задач на знаходження ймовірностей; закріплення та систематизація знань про комбінаторні задачі, основні поняття теорії ймовірності та класичне означення ймовірності.

-           розвиток навичок побудови математичної моделі реальних процесів чи явищ, уміння аналізувати та систематизувати матеріал; уміння використовувати різні інформаційні джерела.

-           формувати життєві компетенції учнів.

Обладнання: комп’ютер, роздаткові картки.

Докладно ...

Використання Інтернет-ресурсів як засіб підвищення предметних компетентностей учнів на уроках англійської мови

Отже, говорячи про переваги навчання англійської мови із застосуванням Інтернет-ресурсів, слід зазначити, що про них свідчить успішне розв'язання основних освітніх завдань:

-    загальнокультурний розвиток учнів;

-    вдосконалення навичок володіння комп'ютером;

-    підвищення рівня володіння англійською мовою;

-    створення сприятливого психологічного клімату;

-    підвищення мотивації і інтересу до вивчення предмету;

-    можливість реалізації індивідуалізації навчання;

-    підвищення естетичного і емоціонального рівня уроку за рахунок використання музики, анімації;

-    підвищення об'єму виконаної на уроці роботи;

-    економія витрачання матеріалів учителем.

Докладно ...

Розробка уроку в 9 класі "Keep in Touch! Mobile Phones: Advantages and Disadvantages"

Даний урок є систематизуючим з теми «Наука і техніка». На попередніх уроках учні працювали над лексикою з теми «Винаходи і винахідники», удосконалювали навички використання речень з дієсловами у пасивному стані.

Цілі уроку:

  • ознайомити учнів з історією виникнення телефону та його еволюцією, обговорити роль та значення телефону у сучасному житті, розширити знання учнів з теми «Роль винаходів у житті людини»,  повторити й закріпити лексику  теми, активізувати вживання нових лексичних одиниць; тренувати учнів у вживанні дієслів у пасивному стані; активізувати навички аудіювання; удосконалювати навички читання, метою якого є відшукати деталі;
  • розвивати вміння аналізувати, робити висновки; висловлювати та обгрунтовувати власну думку; розвивати навички співпраці у малих групах; розвивати навички діалогічного мовлення, аудіювання, читання, письма; розвивати критичне мислення, пам’ять, увагу, мовленнєву реакцію та творчі здібності учнів;
  • виховувати інтерес до науки та науково-технічного прогресу, прагнення пізнавати світ та його досягнення, зацікавленість у розширенні своїх знань та використанні їх на практиці.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.