Хімічні барвники. Технологія фарбування.

Кольори завжди роблять наше життя більш барвистим, веселим. А якщо говорити про колір волосся, чим його можна змінити? Найбільшою групою є хімічні барвники. Фарбування є найпоширенішою послугою в  перукарнях, але не завжди клієнт отримує очікуване. Тому важливо навчитись якісно виконувати цю послугу, щоб мати багато клієнтів і як наслідок стабільний і високий прибуток. Як зробити це правильно, без шкоди для зовнішнього вигляду здоров’я клієнта і власного, потрібно знати як вони діють на волосся, як відбувається процес фарбування і ще деякі секрети  колористики. Дана розробка уроку рекомендована для викладачів перукарської справи.

Докладно ...

Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем. Урок у 11 класі. Малікіна Л.І.

Тема: Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем.

Урок математики у 11 класі

Мета:  -   працювати над формування умінь і навичок використання комбінаторних схем при розв’язування задач на знаходження ймовірностей; закріплення та систематизація знань по комбінаторні задачі, основні поняття теорії ймовірності та класичне означення ймовірності.

-           розвиток навичок побудови математичної моделі реальних процесів чи явищ, уміння аналізувати та систематизувати матеріал; уміння використовувати різні інформаційні джерела.

-           формувати життєві компетенції учнів.

Обладнання: комп’ютер, роздаткові картки.

Докладно ...

Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем. Урок у 11 класі. Малікіна Л.І.

Тема: Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем.

Урок математики у 11 класі

Мета:  -   працювати над формуванням умінь і навичок використання комбінаторних схем при розв’язуванні задач на знаходження ймовірностей; закріплення та систематизація знань про комбінаторні задачі, основні поняття теорії ймовірності та класичне означення ймовірності.

-           розвиток навичок побудови математичної моделі реальних процесів чи явищ, уміння аналізувати та систематизувати матеріал; уміння використовувати різні інформаційні джерела.

-           формувати життєві компетенції учнів.

Обладнання: комп’ютер, роздаткові картки.

Докладно ...

казочка-до уроку підказочка (лінгвістичні казки)

Лінгвістична казка - дуже цікавий вид навчання. За допомогою неї можна з захопленням розповісти про правила української мови, члени речення, частини мови.Використання на уроках лінгвістичних текстів підвищить зацікавленість учнів до навчального мовного матеріалу, систематизує їх знання.

Докладно ...

Галопом по Европам и не только...Сборник задач для 5-6 классов

Збірник задач був розроблений з метою формування практичної компетентності учнів, розвитку їх пізнавальних інтересів, логічного мислення та  творчого потенціалу.

Він містить авторські  задачі нестандартного змісту з різних тем програми математики 5-6 класів, а саме «Відсотки», «Масштаб», «Пропорція», «Задачі на рух», «Задачі геометричного змісту» та інших. З умов задач діти взнають про безліч цікавих та незвичайних явищ у світі.

Збірник буде корисний не тільки учням 5-6 класів, а й їх батькам та вчителям. Його можна використовувати на уроках та в позаурочний час, при проведені предметних тижнів та вроботі математичних гуртків. Цей посібник для тих, хто хоче розширити свій кругозір та поглибити знання з математики.

Докладно ...

Великодні традиції Великобританії, Франції та Німеччини.

 З метою ознайомлення учнів з традиціями святкування Великодня в Великобританії,Франції та Німеччині, виховання  інтересу і поваги до країн, мови яких вивчають, використовуючи інформацію з Інтернет-ресурсів,мною був створений цікавий відео-фільм " Великодні традиції Великобританії, Франції та Німеччини". Цей  матеріал буде гарною допомою вчителю иноземної мови в підготовці до уроку на тему " Великодень у Великобританії(Франції,Німеччині)" Основні завдання, що стоять перед вчителем: Навчальні: -ознайомлення учнів з новими ЛО на тему "Великодні традиції" ;--автоматизація раніше вивчених ЛО і МФ на тему" Великодні традиції"; -практика мовленнєвої діяльності(як монологічної ,так і діалогічної) - формування і розвиток комунікативних умінь Розвиваючі: - розвивати мислення, пам'ять, уяву, фантазію, уміння дати оцінку, висловити свою думку іноземною мовою ;- розвивати увагу, вміння виділити головне, порівняти ;-розвивати фонематичний та інтонаційний слух Виховні: -формувати в учнів інтерес до досліджуваного мови; -формувати естетичні смаки учнів

Докладно ...

Розробка уроку в 9 класі "Keep in Touch! Mobile Phones: Advantages and Disadvantages"

Даний урок є систематизуючим з теми «Наука і техніка». На попередніх уроках учні працювали над лексикою з теми «Винаходи і винахідники», удосконалювали навички використання речень з дієсловами у пасивному стані.

Цілі уроку:

  • ознайомити учнів з історією виникнення телефону та його еволюцією, обговорити роль та значення телефону у сучасному житті, розширити знання учнів з теми «Роль винаходів у житті людини»,  повторити й закріпити лексику  теми, активізувати вживання нових лексичних одиниць; тренувати учнів у вживанні дієслів у пасивному стані; активізувати навички аудіювання; удосконалювати навички читання, метою якого є відшукати деталі;
  • розвивати вміння аналізувати, робити висновки; висловлювати та обгрунтовувати власну думку; розвивати навички співпраці у малих групах; розвивати навички діалогічного мовлення, аудіювання, читання, письма; розвивати критичне мислення, пам’ять, увагу, мовленнєву реакцію та творчі здібності учнів;
  • виховувати інтерес до науки та науково-технічного прогресу, прагнення пізнавати світ та його досягнення, зацікавленість у розширенні своїх знань та використанні їх на практиці.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.