Розробка уроку з геометрії 8 клас Урок з теми: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу розділу «Чотирикутники»

Мета: 1. Повторити, систематизувати та узагальнити знання щодо змісту:

 • означення, ознак та властивостей трапеції;
 • теореми Фалеса;
 • означення та властивостей кутів у колі;
 • означення вписаних та описаних чотирикутників, їх властивостей та ознак.

Повторити, систематизувати та узагальнити вміння застосовувати вивчені твердження для:

 • виконання геометричних об’єктів за даним описом;
 • «читання задач - рисунків»;
 • побудови правильних міркувань під час розв’язування задач різних типів.
 1. Розвивати пам’ять, мислення, мову, пізнавальний інтерес, розумові операції.
 2. Формуват компетентності продуктивної творчої діяльності, саморозвитку і самоосвіти, інформаційні та комунікативні.
 3. Виховувати культуру математичних міркувань, та записів, сприяти в учнів інтересу до предмету.
Докладно ...

Розробка уроку з геометрії 8 клас Урок з теми: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу розділу «Чотирикутники»

Мета: 1. Повторити, систематизувати та узагальнити знання щодо змісту:

 • означення, ознак та властивостей трапеції;
 • теореми Фалеса;
 • означення та властивостей кутів у колі;
 • означення вписаних та описаних чотирикутників, їх властивостей та ознак.

Повторити, систематизувати та узагальнити вміння застосовувати вивчені твердження для:

 • виконання геометричних об’єктів за даним описом;
 • «читання задач - рисунків»;
 • побудови правильних міркувань під час розв’язування задач різних типів.
 1. Розвивати пам’ять, мислення, мову, пізнавальний інтерес, розумові операції.
 2. Формуват компетентності продуктивної творчої діяльності, саморозвитку і самоосвіти, інформаційні та комунікативні.
 3. Виховувати культуру математичних міркувань, та записів, сприяти в учнів інтересу до предмету.
Докладно ...

Урок з теми: «Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами»

МЕТА: - узагальнювати і систематизувати вміння виконувати дії з десятковими дробами, вдосконалювати навички розв’язувати задачі, рівняння, формувати пізнавальну, інформаційну,  самоосвітню компетентність.

Розвивальна:

 • розвивати увагу, мислення, пам’ять, культуру математичного мовлення;
 • вміння і навички щодо розв’язування завдань та їх оформлення.

Виховна:

 • виховувати уважність, кмітливість, акуратність, працьовитість, самостійність, дисциплінованість.
Докладно ...

Комп'ютерний тест з теми: "Принципи функціонування електронної пошти", 10 клас (стара програма)

Тест для перевірки знань з інформатики 10 клас (стара програма) з теми: "Принципи функціонування електронної пошти".

Можна використати для самоконтролю учнів, або для перевірки вчителем якості засвоєних учнем знань.

Виконано в програмі easyQuizzy. Не потребує інсталяції. Працює у Windows 7, 8, 8.1 та 10.

Завдання та відповіді подаються випадковим чином. Є можливість збереження звіту про результат учня.

Докладно ...

Урок-проект по природоведению 1 класс «Как экономно использовать воду в повседневной жизни?»

Урок-проект по природоведению в 1 классе с русским языком обучения. В форме игры с использованием мультяшных героев смешариков дает представление учащимся о нахождении воды в природе, круговороте воды и об экономном использовании воды в повседневной жизни; формирует у детей познавательный интерес к природе, экологическое сознание; развивает фантазию и мышление.

Докладно ...

Литературная викторина по творчеству А. С. Пушкина. Урок-игра в 7 классе по творчеству А. С. Пушкина

Цель:

1.Повторить и систематизировать знания учащихся о жизни и творчестве поэта. 

2.Прививать стойкий интерес к изучению творчества А.С. Пушкина.

3.Формировать общекультурную литературную компетентность через восприятие литературы как неотъемлемой части национальной культуры, формировать коммуникативную компетенцию учащихся с глубоким и вдумчивым отношением к прочитанному.

4.Развить коммуникативные и творческие способности учащихся; 

5.Воспитывать чувства патриотизма и гражданского долга на примере поэтического наследия А.С.Пушкина.

6.Воспитывать командный дух, чувство локтя  учащихся во время соревнования.

Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.