Інтерактивні методи оцінювання навчальних досягнень майбутніх вчителів на заняттях з методики трудового навчання

У статті з досвіду роботи на заявлену тему автор наголошує, що використання інтерактивних методів оцінювання на заняттях з методики трудового навчання підвищує ефективність занять, сприяє творчій самореалізації студентів, розвитку їх самооцінної діяльності та формуванню професійних навичок майбутніх вчителів.

Докладно ...

Великодні традиції Великобританії, Франції та Німеччини.

 З метою ознайомлення учнів з традиціями святкування Великодня в Великобританії,Франції та Німеччині, виховання  інтересу і поваги до країн, мови яких вивчають, використовуючи інформацію з Інтернет-ресурсів,мною був створений цікавий відео-фільм " Великодні традиції Великобританії, Франції та Німеччини". Цей  матеріал буде гарною допомою вчителю иноземної мови в підготовці до уроку на тему " Великодень у Великобританії(Франції,Німеччині)" Основні завдання, що стоять перед вчителем: Навчальні: -ознайомлення учнів з новими ЛО на тему "Великодні традиції" ;--автоматизація раніше вивчених ЛО і МФ на тему" Великодні традиції"; -практика мовленнєвої діяльності(як монологічної ,так і діалогічної) - формування і розвиток комунікативних умінь Розвиваючі: - розвивати мислення, пам'ять, уяву, фантазію, уміння дати оцінку, висловити свою думку іноземною мовою ;- розвивати увагу, вміння виділити головне, порівняти ;-розвивати фонематичний та інтонаційний слух Виховні: -формувати в учнів інтерес до досліджуваного мови; -формувати естетичні смаки учнів

Докладно ...

Використання Інтернет-ресурсів як засіб підвищення предметних компетентностей учнів на уроках англійської мови

Отже, говорячи про переваги навчання англійської мови із застосуванням Інтернет-ресурсів, слід зазначити, що про них свідчить успішне розв'язання основних освітніх завдань:

-    загальнокультурний розвиток учнів;

-    вдосконалення навичок володіння комп'ютером;

-    підвищення рівня володіння англійською мовою;

-    створення сприятливого психологічного клімату;

-    підвищення мотивації і інтересу до вивчення предмету;

-    можливість реалізації індивідуалізації навчання;

-    підвищення естетичного і емоціонального рівня уроку за рахунок використання музики, анімації;

-    підвищення об'єму виконаної на уроці роботи;

-    економія витрачання матеріалів учителем.

Докладно ...

Використання навчальних опор як засіб підвищення якості навчально-виховного процесу на уроках англійської мови

Мета посібника – звести в систему знання й розвинути вміння правильно вживати видо-часові форми англійського дієслова. Розроблена в посібнику комплексна система уведення та закріплення граматичного матеріалу дозволяє легко та швидко оволодіти великим об’ємом мовних знань, а також навчитися правильно використовувати їх в мовленні.

Цей посібник може стати у пригоді всім учням шкіл, молодим учителям англійської мови, а також усім тим, хто прагне поліпшити свої знання з розділу граматики англійської мови «Часові форми дієслова».

Докладно ...

Розробка уроку в 9 класі "Keep in Touch! Mobile Phones: Advantages and Disadvantages"

Даний урок є систематизуючим з теми «Наука і техніка». На попередніх уроках учні працювали над лексикою з теми «Винаходи і винахідники», удосконалювали навички використання речень з дієсловами у пасивному стані.

Цілі уроку:

  • ознайомити учнів з історією виникнення телефону та його еволюцією, обговорити роль та значення телефону у сучасному житті, розширити знання учнів з теми «Роль винаходів у житті людини»,  повторити й закріпити лексику  теми, активізувати вживання нових лексичних одиниць; тренувати учнів у вживанні дієслів у пасивному стані; активізувати навички аудіювання; удосконалювати навички читання, метою якого є відшукати деталі;
  • розвивати вміння аналізувати, робити висновки; висловлювати та обгрунтовувати власну думку; розвивати навички співпраці у малих групах; розвивати навички діалогічного мовлення, аудіювання, читання, письма; розвивати критичне мислення, пам’ять, увагу, мовленнєву реакцію та творчі здібності учнів;
  • виховувати інтерес до науки та науково-технічного прогресу, прагнення пізнавати світ та його досягнення, зацікавленість у розширенні своїх знань та використанні їх на практиці.
Докладно ...

Заняття гуртка " Маркування хімічних речовин"

  • Надруковано у Хімія

Матеріали заняття хімічного гуртка для учнів 7 класу з теми " Маркування хімічних речовин" дають змогу поглибити знання учнів про маркування за фізико-хімічними властивостями, ознайомити з маркуванням упаковок продуктів харчування, товарів побутової хімії, небезпечних вантажів; дати поняття про екологічне маркування; формувати вміння і  навички читати етикетки на товарах, довести необхідність маркування для безпеки в довкіллі і побуті, виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я та  здоров’я оточуючих.

Докладно ...

дидактичні матеріали для уроків української мови

Поданий посібник - важлива практична допомога для вчителя.

Це синтезований посібник, що забезпечить учителя-філолога текстами диктантів, матеріалами для аудіювання та читання мовчки, текстами різних видів переказів патріотичного спрямування

Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.