Методичні матеріали (42)

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

У статті подано авторський підхід до організації навчання у відповідності до положень випереджаючої освіти в контексті сталого розвитку. Виявлено найефективніші методи і форми реалізації даної стратегії, що має на меті всебічний розвиток особистості дитини. Запропоновано основні різновиди інноваційної освіти.
Докладно ...

Створення та публікація наукової статті

Тренінг. Учасники познайомляться з поняттями «наукова стаття», «анотація», «УДК», «друкований аркуш», познайомляться з видами наукових статей та їх функціями. Навчаться писати анотацію, підвищать свій рівень компетентності з написання наукових статей. Презентація Текст
Докладно ...

Методична розробка уроку "Оздоблення в жіночому одязі"

Вважаю, що при підготовці і проведенні уроку зі спецпредмету професійного навчання важливе використання проектного навчання (урок – дослідження), яке орієнтоване не тільки на засвоєння учнями знань, але й на розумінні, застосуванні на практиці, аналізі, синтезі, оцінюванні. Крім того, під час дослідницькій діяльності в учнів виникає потреба й інтерес до його вивчення, що сприяє збудженню розумової діяльності. Викладачу необхідно звернути увагу не на те, що вийшло в результаті спільних зусиль учня і вчителя, а на те, яким шляхом було досягнуто результату. Якщо учень зуміє впоратися з роботою над навчальним проектом, можна сподіватися, що в дорослому житті він виявиться більш пристосованим, зуміє планувати власну діяльність, орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, спільно працювати з різними людьми, тобто…
Докладно ...

Методична розробка виховного заходу "Крила надії"

Розробка тематичного заходу спрямована на виховання любові до своєї Батьківщини, піднесення патріотичного духу серед підлітків, почуття співучасті та милосердя, національної гордості та любові до України ознайомлення учнів з волонтерською діяльністю як проявом милосердя та доброчинності, поглиблення знань учнів про складові патріотизму, формування в учнів рис сучасного патріота української держави. Під час виховного заходу учні згадують нещодавні та вже минулі події, що відбувалися на території України. Цікаві факти про волонтерство не залишають байдужим жодного. На прикладах відомих українців про величезний внесок у розвиток волонтерського руху формується в учнів прагнення до досягнення життєвих цілей. Учні усвідомлюють необхідність збереження та подальший розвиток культурних надбань українського народу; необхідність толерантного ставлення до національних меншин, що проживають на території…
Докладно ...

Некоторые приемы технологии критического мышления (ТРКМ) на уроках русского языка и литературы

Презентация содержит некоторые приемы технологии развития критического мышления, которые можно использовать на уроках русского языка и литературы
Докладно ...

Методична розробка "Модель формування компетентного випускника"

«Компетентність є... сферою відносин, що існують між знанням і дією в людській практиці.» Формування яких компетентностей буде визначати цю сферу відносин та керувати нею? Ми, як вчителі природничих наук, не могли не оцінити учня-людину як біологічну одиницю природи, на розвиток якої вона впливає і яким вона керує. В основу нашої моделі ми поклали «Піраміду потреб» американського психолога Абрахама Маслоу, яка відображає одну із самих популярних та відомих теорій мотивації.
Докладно ...

Посібник "Акмеологія та підвищення якості освіти"

У методичному посібнику зібран та систематизован теоритичний матеріал з акмеології, висветлено загальні світові тенденції в сфері педагогічної освіти в контексті акмеологічного підходу; надані критерії та показники сформованості акмеологічної компетентності вчителя; запропоновано діагностичні методики визначення сформованості акмеологічної компетентності вчителя та акмеологічний практикум у вигляді різноманітних завдань та анкет спрямованих на виявлення акмеологічного зростання особистості вчителя. Також, надаються поради вчителям; представлені розробки уроків з використанням акмеологічних методів, прийомів і технологій на уроках історії. Посібник адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, методистам закладів післядіпломної освіти, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.