Хімія (11)

7 класс. Урок: Представление результатов проектов по теме «Вода»

  • Надруковано у Хімія
Урок: Представление результатов проектов по теме «Вода» Цель урока: Расширить и обобщить знания о воде через организацию и защиту проектов в мини-группах учащимися Задачи урока: Учебные: расширить и углубить представления о значении воды в природе и жизни человека; углубить представление о физических свойствах воды; исследовать качество питьевой воды из разных источников; исследовать способы очистки и фильтрации водопроводной воды. Развивающие: продолжить формирование исследовательских навыков; развивать умение работать в группах; развивать логическое и абстрактное мышление; развивать умение работать с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами; стимулировать инициативность, решительность, навыки сотрудничества. Воспитательные: воспитывать бережное отношение к воде; воспитывать культуру взаимоотношений. Тип урока: обобщающий Форма урока: исследовательский урок-проект Методы: проектная технология; исследовательский метод; поисковые методы; фронтальная, индивидуальная и групповая деятельность.…
Докладно ...

11 класс. Урок - исследование: Мыло, его состав, моющее действие. Синтетические моющие средства

  • Надруковано у Хімія
Урок - исследование: Мыло, его состав, моющее действие. Синтетические моющие средства Цели: Учебная:Сформировать знания о составе и свойствах мыла; охарактеризовать синтетические моющие средства; сравнить свойства мыла и СМС.Развивающая: Продолжить развивать экспериментальные умения и навыки, обобщать материал, развивать логическое мышление учащихся, развивать умение применять рациональную последовательность отдельных операций, делать верные выводы из полученных результатов, развивать рефлексию. Воспитательная: Воспитывать научно – материалистическое мировоззрение, культуру пользования химическими средствами в повседневной жизни, самостоятельность, уверенность в своих возможностях; способствовать самореализации личности; содействовать воспитанию стойкого позитивного интереса к предмету. Тип урока: Изучение нового материала. Форма: Урок - исследование. Оборудование и реактивы: компьютер,химические стаканы, колбы на 100-200 мл, пробки к колбам, мерные ложки, медная проволока, горелка, спички, индикаторная бумага, шкала…
Докладно ...

11 класс. Урок - исследование: Мыло, его состав, моющее действие. Синтетические моющие средства

  • Надруковано у Хімія
Урок - исследование: Мыло, его состав, моющее действие. Синтетические моющие средства Цели: Учебная:Сформировать знания о составе и свойствах мыла; охарактеризовать синтетические моющие средства; сравнить свойства мыла и СМС.Развивающая: Продолжить развивать экспериментальные умения и навыки, обобщать материал, развивать логическое мышление учащихся, развивать умение применять рациональную последовательность отдельных операций, делать верные выводы из полученных результатов, развивать рефлексию. Воспитательная: Воспитывать научно – материалистическое мировоззрение, культуру пользования химическими средствами в повседневной жизни, самостоятельность, уверенность в своих возможностях; способствовать самореализации личности; содействовать воспитанию стойкого позитивного интереса к предмету. Тип урока: Изучение нового материала. Форма: Урок - исследование. Оборудование и реактивы: компьютер,химические стаканы, колбы на 100-200 мл, пробки к колбам, мерные ложки, медная проволока, горелка, спички, индикаторная бумага, шкала…
Докладно ...

Позакласний захід "Хімія у побуті."

  • Надруковано у Хімія
Учні заздалегідь діляться на дві команди що очолюються лідерами, отримують список завдань та реагентів для конкурсів. Захід дає можливість зрозуміти значення хімії у повсякденному житті через вітагенне навчання.
Докладно ...

Заняття гуртка " Маркування хімічних речовин"

  • Надруковано у Хімія
Матеріали заняття хімічного гуртка для учнів 7 класу з теми " Маркування хімічних речовин" дають змогу поглибити знання учнів про маркування за фізико-хімічними властивостями, ознайомити з маркуванням упаковок продуктів харчування, товарів побутової хімії, небезпечних вантажів; дати поняття про екологічне маркування; формувати вміння і навички читати етикетки на товарах, довести необхідність маркування для безпеки в довкіллі і побуті, виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.
Докладно ...

Основні класи неорганічних сполук

  • Надруковано у Хімія
Містить матеріали нестандартного заняття з використанням інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання (робота в парах, робота в групах, "Теоретичний аукціон", "Мозкова атака" тощо)
Докладно ...

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів. Лабораторний дослід № 5 «Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації та температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою»

  • Надруковано у Хімія
Урок хімії в 9 класі Тема: Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів. Лабораторний дослід № 5 «Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації та температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою» Мета: навчальна: сформувати поняття про швидкість хімічних ; визначити чинники, від яких залежить швидкість хімічних реакцій, та розглянути їх вплив на перебіг реакцій; формувати вміння аналізувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами, робити висновки розвиваюча: розвивати уявлення учнів про можливість керувати хімічними процесами; розвивати вміння узагальнювати та систематизувати знання; розвивати вміння розв’язувати розрахункові задачі; виховна: виховувати культуру поведінки та спілкування; виховувати дбайливе ставлення до обладнання та майна кабінету.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.