Фізика (9)

Інформаційно-пошуковий проект на тему:"Планета Альфреда Нобеля - знак світової якості наукової думки."

  • Надруковано у Фізика
Тема: Інформаційно - пошуковий проект «Планета Альфреда Нобеля» - знак світової якості наукової думки. Мета: поглибити знання учнів і повторити ряд питань програмованого матеріалу з фізики; ознайомити учнів з життєвим та творчим шляхом, науковими досягненнями фізиків-перших лауреатів Нобелівської премії, та фізиків - вихідців з України, номінантів премії; розвивати в учнів інтерес до науки, вміння та навики роботи з науково - популярною літературою, різними інформаційними технологіями, сприяти перетворенню загально людських цінностей в індивідуальний духовний досвід учнів; виховувати національну свідомість і патріотизм, повагу людської особистості. до скарбів культури. Читання проводиться за допомогою мультимедійного проектора, демонструються відповідні матеріали про фізиків. В залі діє виставка рефератів, наукових статей які ознайомлюють із життєвим шляхом фізиків – лауреатів Нобелівської…
Докладно ...

Математичний інструментарій на уроках фізики

  • Надруковано у Фізика
У статті показано взаємозв'язок математики й фізики, використання математичного інструментарію при вивченні деяких питань фізики: аналізу характеру функціональної залежності та побудови графіків цих функцій, проведення порівняльного аналізу отриманих графіків, розв’язання систем лінійних і квадратичних рівнянь, доведення від супротивного. Наведено приклади невідповідності програм фізики і математики.
Докладно ...

Робота і потужність електричного струму

  • Надруковано у Фізика
Мета данного уроку дати поняття роботи і потужності електричного струму, навчити визначати затрачену електроенергію за певний період часу, продовжити формувати навички користуватися амперметром, вольтметром, складати електричні кола, розвивати логічне мислення, навички синтезу та аналізу, виховувати свідоме ставлення до набутих знань, інтерес до науки фізики, розширювати кругозор учнів.
Докладно ...

ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ Й ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЛАНЕТИ

  • Надруковано у Фізика
Тема: «Теплові двигуни й екологічні проблеми планети» Урок – конференція у 8 класі Мета: познайомити учнів із принципом дії двигуна внутрішнього згоряння, сформувати поняття коефіцієнта корисної дії теплових двигунів; показати глобальний характер екологічних проблем, пов’язаних із використанням теплових двигунів; формувати екологічну свідомість учнів, почуття особистої відповідальності за майбутнє своєї країни, усвідомлення себе громадянином Планети; розвивати вміння виступати перед аудиторією; розвивати інтерес до предмета. Обладнання: модель двигуна внутрішнього згоряння, екологічні таблиці з фізики, фотовиставка «Природа України», тематична виставка книг. План конференції Організаційний момент. Вступне слово вчителя. Повідомлення учнів. Перші теплові машини. Двигун внутрішнього згоряння. ККД теплового двигуна. Розгадування кросворда. Обговорення екологічних проблем планети. Забруднення атмосфери. Забруднення водойм. Шляхи вирішення екологічних проблем. Теплові двигуни й…
Докладно ...

ПЛАНЕТИ ТА ПЛАНЕТНІ СИСТЕМИ. ВІДМІННОСТІ МІЖ ПЛАНЕТАМИ

  • Надруковано у Фізика
Тема: «Планети та планетні системи. Відмінності між планетами» 5 клас Мета: навчальна: сформувати в учнів уявлення про планети земної групи, навчити учнів порівнювати планети різних типів, розрізняти небесні тіла, планети, типи планет, навчити виявляти відмінності між планетами; розвивальна: формувати та розвивати пізнавальний інтерес учнів, розвивати спостережливість, знаходити необхідну інформацію, аналізувати її та застосовувати; виховна: виховувати прагнення пізнавати навколишній світ, виховувати повагу одне до одного. Обладнання: картки, Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Вид уроку: комбінований. Хід уроку Організація класу до уроку Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності Перевірка домашнього завдання Бесіда Яке небесне тіло ми вивчили на попередньому уроці? ( Зорі) Що таке зоря? (Зорі – це гарячі небесні тіла, що випромінюють…
Докладно ...

ЕКСКУРСІЯ В КОСМОС

  • Надруковано у Фізика
«Екскурсія в космос» Позакласний захід у 9 класі Мета: повторити історію розвитку космонавтики, збуджувати інтерес до предмета та історії рідної країни; розвивати пізнавальні здібності учнів і зацікавленість історією космонавтики та її майбутнім; виховувати постійну потребу в поповненні знань, виховувати національну свідомість і патріотизм, прищеплювати почуття поваги й любові до рідного краю, викликати інтерес до його минулого й сучасного; формувати в учнів такі групи компетентностей: комунікативні (вміння донести свою думку, відстояти свою точку зору); полікультурні (використання інформації з історії); соціальні (бути готовими до самостійного пошуку правильних рішень, виявляти ініціативу й підкріплювати її фактами); самоосвітні та розвивальні (заохочення до самоосвіти). Обладнання: картки із завданнями (кросворди, оповідання), розрізні картки до конкурсу «Міфічний» Хід заходу Ведучий 1…
Докладно ...

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука.

  • Надруковано у Фізика
Конспект особистісно орієнтованого уроку фізики для 7 класу. З метою мотивації учнів до успішної пізнавальної діяльності, активізації розумових операцій, формування предметної компетентності на уроці використовуються активні форми та методи роботи.
Докладно ...

Розробка уроку з астрономії "Планети- гіганти"

  • Надруковано у Фізика
 Під час даного уроку астрономії учні знайомляться з фізичними характеристиками планет - гігантів: Юпітера. Сатурна, Урана та Нептуна і деяких їх супутників. Виявляють головні відмінності між планетами земної групи та планетами-гігантами. Розширяють науковий світогляд , розвивають вміння аналізувати і узагальнювати знання.
Докладно ...

Атмосферний тиск.Барометри

  • Надруковано у Фізика
Даний урок фізики у 7 класі "Атмосферний тиск. Барометри" розширює пізнавальну діяльність учнів у системі уроків, що вивчають тиск. Використовуються форми та методи активізації розумової діяльності, формування ключових та предметних компетентностей учнів з включенням в експеримент.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.