Математика (54)

Розробка уроку з геометрії 8 клас Урок з теми: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу розділу «Чотирикутники»

Мета: 1. Повторити, систематизувати та узагальнити знання щодо змісту: означення, ознак та властивостей трапеції; теореми Фалеса; означення та властивостей кутів у колі; означення вписаних та описаних чотирикутників, їх властивостей та ознак. Повторити, систематизувати та узагальнити вміння застосовувати вивчені твердження для: виконання геометричних об’єктів за даним описом; «читання задач - рисунків»; побудови правильних міркувань під час розв’язування задач різних типів. Розвивати пам’ять, мислення, мову, пізнавальний інтерес, розумові операції. Формуват компетентності продуктивної творчої діяльності, саморозвитку і самоосвіти, інформаційні та комунікативні. Виховувати культуру математичних міркувань, та записів, сприяти в учнів інтересу до предмету.
Докладно ...

Розробка уроку з геометрії 8 клас Урок з теми: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу розділу «Чотирикутники»

Мета: 1. Повторити, систематизувати та узагальнити знання щодо змісту: означення, ознак та властивостей трапеції; теореми Фалеса; означення та властивостей кутів у колі; означення вписаних та описаних чотирикутників, їх властивостей та ознак. Повторити, систематизувати та узагальнити вміння застосовувати вивчені твердження для: виконання геометричних об’єктів за даним описом; «читання задач - рисунків»; побудови правильних міркувань під час розв’язування задач різних типів. Розвивати пам’ять, мислення, мову, пізнавальний інтерес, розумові операції. Формуват компетентності продуктивної творчої діяльності, саморозвитку і самоосвіти, інформаційні та комунікативні. Виховувати культуру математичних міркувань, та записів, сприяти в учнів інтересу до предмету.
Докладно ...

Урок з теми: «Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами»

МЕТА: - узагальнювати і систематизувати вміння виконувати дії з десятковими дробами, вдосконалювати навички розв’язувати задачі, рівняння, формувати пізнавальну, інформаційну, самоосвітню компетентність. Розвивальна: розвивати увагу, мислення, пам’ять, культуру математичного мовлення; вміння і навички щодо розв’язування завдань та їх оформлення. Виховна: виховувати уважність, кмітливість, акуратність, працьовитість, самостійність, дисциплінованість.
Докладно ...

Конкурс юних математиків "Країна знань"

Розвивати логічне мислення і кмітливість у нестандартних ситуаціях, інтерес до математики, її історії , читання додаткової літератури; Навчити спілкуватися математичною грамотною мовою, а також відстоювати свою точку зору; Виховувати цілеспрямованість,взаємоповагу, взаємодопомогу та любов до математики
Докладно ...

Презентація до уроку алгебри в 10 класі "Перетворення коренів n-го степеня. Дії над радикалами"

Дана презентація створена до уроку удосконалення вмінь та навичок з теми "Перетворення коренів n-го степеня. Дії над радикалами" в 10 класі. Презентація стане в нагоді до проведення уроку з інтерактивними формами навчання та патріотичним напрямком виховання.
Докладно ...

Відсоткові розрахунки. По місту - з відсотками

Тема: Відсоткові розрахунки. По місту - з відсотками. (6 Клас урок-подорож) Мета: формувати математичну компетентність на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, використовуючи алгоритми розв’язування різних видів задач на відсотки, а саме за означенням відсотка; зведенням до розв’язування задач на дроби; складанням пропорції; розвивати логічне мислення учнів, правильну математичну мову, навички усного рахунку, вміння аналізувати та виділяти головне в задачах; виховувати відповідальність, уважність, колективізм, позитивну мотивацію навчання, інтерес та цікавість до математики. Обладнання: підручники, роздатковий матеріал, презентація, карта міста, мультимедійний проектор.
Докладно ...

Урок-проект з геометрії «Трикутник». 7 клас

Урок-проект з геометрії «Трикутник» Мета: узагальнити знання учнів про трикутник, його види, елементи трикутника та його визначні точки; ознаки рівності трикутників; формувати інформаційну, процедурну, дослідницьку компетентності; сприяти розвитку самоосвітньої діяльності учнів, інтересу до проектної діяльності, розвитку математичної та життєво необхідної компетентностей; формувати вміння об’єктивного оцінювання себе та інших, коригувати свою діяльність та інших учнів в ході виконання проекту; Обладнання: мультимедійне обладнання, учнівські презентації, математичні бюлетені.
Докладно ...

Симетрія навколо нас

Комплексне застосування знань, умінь та навичок учнів, розв’язувати задачі на застосування симетрії та її властивостей, визначення місця та ролі симетрії в навколишньому світі, розвиток критичного мислення, просторового уявлення, практичного розуміння; Виховання в учнів почуття прекрасного; формування вміння визначати предметну галузь застосування математичних знань, практичну цінність цієї теми, плекати національну свідомість, любов до України.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.