Математика (44)

Геометричні головоломки як засіб підвищення пізнавальної активності учнів, формування математичних здібностей та розвитку креативного мислення.

Головне завдання вчителя сьогодні – створити умови для самостійного пошуку учнями вирішення завдань, а не пропонувати при цьому тільки готові способи, зразки вирішення для відтворення. Одним із засобів такого навчання є використання геометричних головоломок на уроках математики та у позакласній роботі.
Докладно ...

Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем. Урок у 11 класі. Малікіна Л.І.

Тема: Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем. Урок математики у 11 класі Мета: - працювати над формуванням умінь і навичок використання комбінаторних схем при розв’язуванні задач на знаходження ймовірностей; закріплення та систематизація знань про комбінаторні задачі, основні поняття теорії ймовірності та класичне означення ймовірності. - розвиток навичок побудови математичної моделі реальних процесів чи явищ, уміння аналізувати та систематизувати матеріал; уміння використовувати різні інформаційні джерела. - формувати життєві компетенції учнів. Обладнання: комп’ютер, роздаткові картки.
Докладно ...

Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем. Урок у 11 класі. Малікіна Л.І.

Тема: Розв’язування задач на обчислення ймовірності із застосуванням комбінаторних схем. Урок математики у 11 класі Мета: - працювати над формування умінь і навичок використання комбінаторних схем при розв’язування задач на знаходження ймовірностей; закріплення та систематизація знань по комбінаторні задачі, основні поняття теорії ймовірності та класичне означення ймовірності. - розвиток навичок побудови математичної моделі реальних процесів чи явищ, уміння аналізувати та систематизувати матеріал; уміння використовувати різні інформаційні джерела. - формувати життєві компетенції учнів. Обладнання: комп’ютер, роздаткові картки.
Докладно ...

Галопом по Европам и не только...Сборник задач для 5-6 классов

Збірник задач був розроблений з метою формування практичної компетентності учнів, розвитку їх пізнавальних інтересів, логічного мислення та творчого потенціалу. Він містить авторські задачі нестандартного змісту з різних тем програми математики 5-6 класів, а саме «Відсотки», «Масштаб», «Пропорція», «Задачі на рух», «Задачі геометричного змісту» та інших. З умов задач діти взнають про безліч цікавих та незвичайних явищ у світі. Збірник буде корисний не тільки учням 5-6 класів, а й їх батькам та вчителям. Його можна використовувати на уроках та в позаурочний час, при проведені предметних тижнів та вроботі математичних гуртків. Цей посібник для тих, хто хоче розширити свій кругозір та поглибити знання з математики.
Докладно ...

Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння.

Домогтися свідомого розуміння учнями означення квадратного рівняння , зведеного квадратного рівняння, неповного квадратного рівняння, назви коефіцієнтів квадратного рівняння; формувати вміння визначати коефіцієнти квадратного рівняння та за ними визначати вид квадратного рівняння; розв’язувати неповні квадратні рівняння;
Докладно ...

Алгебра 8 клас Означення квадратного рівняння. Нhttp://teacherjournal.in.ua/dodaty-material#еповні квадратні рівняння.

Домогтися свідомого розуміння учнями означення квадратного рівняння , зведеного квадратного рівняння, неповного квадратного рівняння, назви коефіцієнтів квадратного рівняння; формувати вміння визначати коефіцієнти квадратного рівняння та за ними визначати вид квадратного рівняння; розв’язувати неповні квадратні рівняння;
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.