Математика (62)

Підготовка до шкільного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики учнів 5-11 класів

Розробка розрахована для допомоги вчителям математики 5-11 класів у підготовці учнів до шкільного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Містить завдання, вказівки та розв’язки за 3 останні роки, які пропонувалися учням на шкільному етапі олімпіади в 2014-2016 роках.
Докладно ...

Узагальнюючий урок з математики у 6 класі. Тема 4. Раціональні числа та дії над ними.

У роботі представлені методичні та дидактичні матеріали до відкритого уроку з математики у 6 класі "Дії з раціональними числами". В темі "Дії з раціональними числами" цей урок є узагальнюючим. При розробці уроку враховувались державні вимоги до навчальних досягнень учнів з математики. Матеріали представляють методи та прийоми самостійної навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності учнів на уроці, які допомагають удосконалювати навички учнів працювати з нестандартними вправами, формувати вміння розв"язувати логічні та творчі завдання, розвивати в учнів інтерес до вивчення математики, творчі здібності, виховувати уважність, зосередженість. почуття колективізму та відповідальності. Використання інтерактивних методів ("Бліцопитування", "Математичне лото", "Математична естафета") сприяє створенню на уроці таких ситуацій спілкування, які б дозволили кожному учневі виявити ініціативу. самостійність і можливість висловлювати власні…
Докладно ...

Розробка уроку з математики 6 клас "Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу з теми "Коло та круг". Розв'язування прикладних задач"

Узагальнюючий урок з теми "Коло та круг". Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Коло. Круг»; удосконалювати вміння та навички учнів знаходити довжину кола та площу круга за формулами, будувати діаграми за допомогою табличного процесора Excel та аналізувати їх; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, співставляти та робити висновки; виховувати інтерес до математики та інформатики, наполегливість та самостійність у досягненні мети. Форми проведення: робота в малих групах (вправа «Асоціативний кущ»), робота в парах (гра «Математичне лото») , індивідуальна робота (робота в табличному процесорі Excel, робота з тестами), колективна робота (розв’язування прикладних задач, рольова гра «Інтерв’ю»). Методи проведення: словесні, практичні (гра «Математичне лото», робота в табличному процесорі Excel), елементи інтерактивних технологій (вправа «Асоціативний кущ»,…
Докладно ...

Розробка уроку з геометрії 8 клас Урок з теми: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу розділу «Чотирикутники»

Мета: 1. Повторити, систематизувати та узагальнити знання щодо змісту: означення, ознак та властивостей трапеції; теореми Фалеса; означення та властивостей кутів у колі; означення вписаних та описаних чотирикутників, їх властивостей та ознак. Повторити, систематизувати та узагальнити вміння застосовувати вивчені твердження для: виконання геометричних об’єктів за даним описом; «читання задач - рисунків»; побудови правильних міркувань під час розв’язування задач різних типів. Розвивати пам’ять, мислення, мову, пізнавальний інтерес, розумові операції. Формуват компетентності продуктивної творчої діяльності, саморозвитку і самоосвіти, інформаційні та комунікативні. Виховувати культуру математичних міркувань, та записів, сприяти в учнів інтересу до предмету.
Докладно ...

Розробка уроку з геометрії 8 клас Урок з теми: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу розділу «Чотирикутники»

Мета: 1. Повторити, систематизувати та узагальнити знання щодо змісту: означення, ознак та властивостей трапеції; теореми Фалеса; означення та властивостей кутів у колі; означення вписаних та описаних чотирикутників, їх властивостей та ознак. Повторити, систематизувати та узагальнити вміння застосовувати вивчені твердження для: виконання геометричних об’єктів за даним описом; «читання задач - рисунків»; побудови правильних міркувань під час розв’язування задач різних типів. Розвивати пам’ять, мислення, мову, пізнавальний інтерес, розумові операції. Формуват компетентності продуктивної творчої діяльності, саморозвитку і самоосвіти, інформаційні та комунікативні. Виховувати культуру математичних міркувань, та записів, сприяти в учнів інтересу до предмету.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.