Українська мова та література (19)

Українська мова та література

Конспект уроку з української літератури для 8 класу на тему: «Олександр ДОВЖЕНКО - видатний український кінорежисер і письменник. Оповідання «Ніч перед

Конспект уроку з української літератури. 8 клас Тема. Олександр ДОВЖЕНКО - видатний український кінорежисер і письменник. Оповідання «Ніч перед боєм» — твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців, проявлені під час Другої світової війни. Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю видатного українського кінорежисера і письменника Олександра Довженка; розпочати ідейно-художній аналіз його програмового твору, з’ясовуючи ідейно-тематичне спрямування, жанр, композицію; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість; уміння аналізувати текст твору, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; сприяти виховуванню любові до Батьківщини та готовності стати на її захист,шанобливого ставлення до народу; сприяти формуванню національної свідомісті, почуття гордості за героїв України. Очікувані результати: учні повинні ЗНАТИ: короткі відомості з біографії та творчості видатного українського кінорежисера і…
Докладно ...

Конспект уроку української мови у 7 класі з використанням проектної технології Тема: Часи дієслова. Зміна дієслів у минулому часі

Конспект уроку української мови у 7 класі з використанням проектної технології Тема: Часи дієслова. Зміна дієслів у минулому часі. Тема проекту: Хто ми, чиїх батьків ми діти? Тип проекту: за складом учасників: груповий; за тривалістю: короткотривалий; за метою і характером проектної діяльності: дослідницько-творчий Мета проекту: Поглибити знання про часи дієслів. Дослідити особливості вживання часових форм дієслова у творі А. Кащенка «Над козацьким порогом», зробити висновок про специфіку категорії часу в мовознавстві. Розвивати творчі здібності, мовленнєві навички учнів, уміння співпрацювати в групі та самостійно. Виховувати інтерес до української мови, сприяти шанобливому ставленню до культурних надбань українського народу. Очікуваний результат: презентація і захист міні-досліджень.
Докладно ...

Бінарний урок з української літератури та англійської мови за творчістю Тараса Григоровача Шевченка у 8 класі

Бінарний урок, як одна з форм реалізації міжпредметних зв'язків і інтеграції знань з кількох предметів, дозволить учням відкрити постать Шевченка, як митця світового рівня, осягнути значення його творчості на матеріалі твору періоду заслання ("Думи мої, думи мої").
Докладно ...

Однозначні та багатозначні слова

Мета уроку: закріпити та поглибити уявлення учнів про властивості лексичного значення слів; формувати вміння правильно вживати багатозначні слова, визначити в контексті значення таких слів;розвивати образне мислення; виховувати любов до подорожей, пізнання нового,почуття гордості за красу рідної мови.
Докладно ...

Тести для підсумкового контролю для студентів ІІ курсу внз ІІ р.а.

Основною метою вивчення української мови на сучасному етапі має бути формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості. Зміст тестових завдань відповідає змісту програми з української мови для вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації. Завдання розраховані на перевірку основних орфограм і пунктограм, засвоєних студентами, та на те, як вони вміють застосовувати знання на практиці.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.