Зарубіжна література (21)

Книга-источник жизни. Мероприятие "Свято книги"в рамках декады гуманитарных предметов

АННОТАЦИЯ к материалам внеклассного мероприятия «Свято книги», проведенного в Декаду гуманитарных предметов ЗЦПТОВТ Последние десятилетия, когда в нашу жизнь вошел компьютер и Интернет, мы наблюдаем, как падает интерес к книге. Просвещенные люди понимают, что на протяжении веков книга использовалась как могучее орудие знания, науки и культуры. Поэтому наша задача – вернуть в нашу жизнь книгу. С этой целью проводятся самые различные мероприятия. В представленных материалах речь идет об одном из них. Это разработанный преподавателем сценарий «История книги» (представлена презентация). Два ведущих рассказывают о том, как родилась книга, как она менялась, и как жизнь человечества отразилась в ней. Проходят века, появляются новые цивилизации, это естественный ход жизни человечества, которое развивается, совершенствуется, а книга как…
Докладно ...

Інтелектуальна гра "Найрозумніший" за творчістю М.В.Гоголя

Інтелектуальна гра складена на основі однойменної телевізійної гри, допоможе перевірити знання учнів із творчості М.В.Гоголя. Рекомендовано проводити гру як інтегрований позакласний захід із зарубіжної і української літератур (Захід реалізовує завдання Концепції національно-патріотичного виховання учнів та молоді під час вивчення зарубіжної літератури).
Докладно ...

А.П.Чехов. Життя і творчість. Висміювання блюзнірства, підлещування в оповіданні "Товстий і тонкий"

Конспект уроку допоможе ознайомитись з життям і творчістю А.П.Чехова, вивчити його оповідання "Товстий і тонкий". У конспекті враховані змістові лінії Держстандарту освіти. Урок орієнтований на формування читацької компетентності та розвиток креативності учнів.
Докладно ...

Конспект уроку Е.А. Хемінгуей «Старий і море». Життєподібний сюжет і філософсько-символічний зміст твору (11 клас)

Цей урок ознайомить учнів з історією написання Е.М, Хемінгуеєм повісті "Старий і море", з'ясує сучасне розуміння притчи як концентрованої оповіді з повчальним підтекстом, допоможе зрозуміти символічно-притчовий зміст образів повісті, розкриє особливості творчої манери письменника, сприяє розвитку акторських здібностей учнів. 
Докладно ...

Урок по творчеству Ф. Кафки ( новелла "Превращение" )

Урок зарубежной литературы Тема: Грегор Замза и его семья в новелле Ф.Кафки «Превращение». Цели урока: Образовательная: - раскрыть мысль о трагическом бессилии человека перед окружающей действительностью, подчеркнуть автобиографический характер новеллы. Развивающая: - развивать навыки ассоциативного, аналитического мышления; - развивать навыки творческого подхода к тексту изучаемого художественного произведения. Воспитательная: - формировать гуманные понятия об ответственности человека за судьбу другого. Тип урока: усвоение новых знаний. Метод: творческое чтение художественного произведения. Оборудование: І.Л.Столій. Зарубіжна література. Хрестоматія. 11 клас.-В-во «Ранок», 2005. Є. Волощук. Зарубіжна література. Підручник. 11 клас.-Київ «Генеза», 2004. Зарубіжна література. 10 клас. Матеріали до уроків. Укладач Р.Б.Шутько. – Харків: Торсінг, 2000. – 192 с. Таблица к теме урока, интеллектуальная карточка. Репродукция к новелле. Словарь: Модернизм…
Докладно ...

Развитие ассоциативного мышления как инструмент формирования интеллекта и духовности на уроках зарубежной литературы

АННОТАЦИЯ к статье « Развитие ассоциативного мышления как инструмент формирования интеллекта и духовности учащихся на уроках зарубежной литературы» В статье идет речь об актуальности развития ассоциативного мышления как инструмента формирования интеллекта и духовности молодого поколения. Процесс познания мира не мыслим без творческого мышления, которое углубляет и обобщает представление об окружающей действительности, влияет на ясность мысли, развития духовной культуры, мироощущения учащихся. Задача предмета – формирование гармонически развитой личности с высоким интеллектом. Решить ее можно через развитие ассоциативно-образного мышления. Обозначены принципы, на основе которых осуществляется связь между отдельными явлениями. Приводятся некоторые формы и методы работы для развития ассоциативного мышления. К статье прилагается разработка урока зарубежной литературы по творчеству австрийского писателя-модерниста Ф.Кафки. Одной из задач урока…
Докладно ...

Контрольна робота з зарубіжної літератури у 7 класі з теми "Дружба і кохання"(відповіді на запитання)

Мета роботи виявити рівень знань,умінь та навичок, уміння відповідати на запитання, складати висловлювання, твори за власними судженнями, сприяти формуванню загальнолюдських цінностей.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.