Англійська мова і література (33)

Великодні традиції Великобританії, Франції та Німеччини.

 З метою ознайомлення учнів з традиціями святкування Великодня в Великобританії,Франції та Німеччині, виховання інтересу і поваги до країн, мови яких вивчають, використовуючи інформацію з Інтернет-ресурсів,мною був створений цікавий відео-фільм " Великодні традиції Великобританії, Франції та Німеччини". Цей матеріал буде гарною допомою вчителю иноземної мови в підготовці до уроку на тему " Великодень у Великобританії(Франції,Німеччині)" Основні завдання, що стоять перед вчителем: Навчальні: -ознайомлення учнів з новими ЛО на тему "Великодні традиції" ;--автоматизація раніше вивчених ЛО і МФ на тему" Великодні традиції"; -практика мовленнєвої діяльності(як монологічної ,так і діалогічної) - формування і розвиток комунікативних умінь Розвиваючі: - розвивати мислення, пам'ять, уяву, фантазію, уміння дати оцінку, висловити свою думку іноземною мовою ;- розвивати увагу, вміння виділити…
Докладно ...

Використання Інтернет-ресурсів як засіб підвищення предметних компетентностей учнів на уроках англійської мови

Отже, говорячи про переваги навчання англійської мови із застосуванням Інтернет-ресурсів, слід зазначити, що про них свідчить успішне розв'язання основних освітніх завдань: - загальнокультурний розвиток учнів; - вдосконалення навичок володіння комп'ютером; - підвищення рівня володіння англійською мовою; - створення сприятливого психологічного клімату; - підвищення мотивації і інтересу до вивчення предмету; - можливість реалізації індивідуалізації навчання; - підвищення естетичного і емоціонального рівня уроку за рахунок використання музики, анімації; - підвищення об'єму виконаної на уроці роботи; - економія витрачання матеріалів учителем.
Докладно ...

Використання навчальних опор як засіб підвищення якості навчально-виховного процесу на уроках англійської мови

Мета посібника – звести в систему знання й розвинути вміння правильно вживати видо-часові форми англійського дієслова. Розроблена в посібнику комплексна система уведення та закріплення граматичного матеріалу дозволяє легко та швидко оволодіти великим об’ємом мовних знань, а також навчитися правильно використовувати їх в мовленні. Цей посібник може стати у пригоді всім учням шкіл, молодим учителям англійської мови, а також усім тим, хто прагне поліпшити свої знання з розділу граматики англійської мови «Часові форми дієслова».
Докладно ...

Розробка уроку в 9 класі "Keep in Touch! Mobile Phones: Advantages and Disadvantages"

Даний урок є систематизуючим з теми «Наука і техніка». На попередніх уроках учні працювали над лексикою з теми «Винаходи і винахідники», удосконалювали навички використання речень з дієсловами у пасивному стані. Цілі уроку: ознайомити учнів з історією виникнення телефону та його еволюцією, обговорити роль та значення телефону у сучасному житті, розширити знання учнів з теми «Роль винаходів у житті людини», повторити й закріпити лексику теми, активізувати вживання нових лексичних одиниць; тренувати учнів у вживанні дієслів у пасивному стані; активізувати навички аудіювання; удосконалювати навички читання, метою якого є відшукати деталі; розвивати вміння аналізувати, робити висновки; висловлювати та обгрунтовувати власну думку; розвивати навички співпраці у малих групах; розвивати навички діалогічного мовлення, аудіювання, читання, письма; розвивати критичне…
Докладно ...

Нетрадиційній урок з використанням мультимедійних засобів навчання .План-конспект уроку у 6 класі на тему “London To Go “

Матеріал нетрадиційного уроку з використанням сучасних мультимедійних засобів навчання на тему " London To Go " спрямований на поглиблення знань учнів про визначні місця Лондона . Значна увага приділена удосконаленню навичок аудіювання ,читання та усного діалогічного мовлення на основі запропоновоної автентичної ситуації . Запропонована розробка уроку може бути використана вчителями іноземних мов у навчально- виховному процесі з метою залучення учнів до практичного використання інтернет- ресурсів у навчанні , виховання поваги до цінностей та культурної спадщини країни , мова якої вивчається та формування позитивної мотивації до вивчення іноземних мов .
Докладно ...

Розробка уроку "Famous Ukrainian Artists". 11 клас.

Розробка уроку "Famous Ukrainian Artists". 11 клас. Цілі: повторити й узагальнити лексичний матеріал з теми; вдосконалювати навички усного мовлення, читання й аудіювання; поглиблювати знання учнів про мистецтво, видатних художників України; розвивати логічне мислення, креативність, увагу, уяву, пам'ять, мовленнєву реакцію та естетичний кругозір; виховувати повагу до національного багатства України, видатних митців України. Відеододаток до уроку: https://www.youtube.com/watch?v=6AQHggm2OWE
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.