Розробки користувачів (963)

«Прямоугольный параллелепипед»

 Урок с применением адаптивной технологии обучения, где ученики проводят собственные исследования, умеют делать выводы. На уроке используется модели многогранников: прямоугольные параллелепипеды (чайные коробочки), компьютер, презентация, которая позволяет быстро и качественно менять вид деятельности, делает урок наглядным и красочным, что позволяет заинтересовать и вовлечь в активную работу весь класс. Наглядно доказана важность знаний о прямоугольном параллелепипеде и его применение в практической жизни человека. На уроке используются приемы встраивания новых знаний в систему старых, систематизации учебного материала, отработки теоретического материала. На протяжении всего урока использовались методы стимулирования и мотивации интереса к изучению математики, развития внимания, памяти, логического мышления.
Докладно ...

«Решение задач на составление систем уравнений второй степени»

Это урок в 9 классе на закрепления пройденного материала и формирования умений решения текстовых задач. Основной акцент на уроке уделяется составлению математической модели и планированию своей деятельности при решении системы. Также обращается внимание на отбор решений, подходящих по смыслу задачи, запись ответа на вопрос задачи, техническое решение системы, составление алгоритма решения, выбор способа решения системы.
Докладно ...

Сценарій виховного заходу "Quest: Around the Great Britain".

Робота включає в себе розробку квеста з назвою "Around the Great Britain". Головна мета гри - підвищення ефективності навчання шляхом зміцнення отриманих знань, в даному випадку, у вивченні мови. Правила гри досить прості: розгадати головоломки, відшукати зашифровані ключі, пройти різні рівні. В результаті гравці отримають цілий спектр позитивних емоцій і неоціненний досвід емоційного взаємодії. В реальній ситуації ці напрацьовані ігровим шляхом навички можуть зіграти велику роль у подальшому навчанні мови, бо квест-ігри допомагають зробити вивчення англійської мови більш захоплюючим і цікавим.
Докладно ...

"Використання інноваційних технологій – шлях до активізації дослідницької діяльності учнів "

Сьогодні одним із пріоритетних завдань учителя є формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю. Для успішної реалізації навчального процесу велике значення мають сформовані дослідницькі здібності. Розвинути їх можна за умови застосування дослідницького методу.
Докладно ...

Урок геометрії в 11 класі "Огляд знань з геометрії за курс 10 класу"

Формування мотивації на уроках математики шляхом проведення нестандартних уркоів, що дають змогу розвивати в учнів вміння застосовувати математичні знання в повсякденному житті
Докладно ...

Марко Вовчок. Повість «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів - людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі

Тема: Марко Вовчок. Повість «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів - людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі. Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору, майстерність письменниці у змалюванні образів та в розкритті власної позиції; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість; уміння аналізувати текст твору, навички характеристики образів; формувати кругозір, світогляд; сприяти виховуванню гуманізму, негативного ставлення до насильства над особистістю, життєстверджуючого світосприйняття, естетичного смаку. Очікувані результати: учні повинні ЗНАТИ: короткі відомості з біографії та творчості видатної української письменниці Марка Вовчка; зміст повісті «Інститутка». ВМІТИ: аналізувати повість, з’ясовуючи ідейно-тематичне спрямування, жанр, композицію; виокремлювати в творі основне; висловити власну думку про поняття гуманізму, негативне ставлення до насильства над особистістю. Тип…
Докладно ...

Поле брані

  • Надруковано у Інше
Поле брані Покиньте поле брані, росіяни, Покиньте бо не ваша це земля. Братоубивчою війною на смерть безславну Вас веде рука Кремля Великі грішники перед людьми і богом, Немов клеймо, На весь слов’янський рід, Братоубивчою війною Росія з Україною Шокують цілий світ. З давніх – давен Ми славились братерством, У наших жилах б’є Слов’янська наша кров. Братоубивчою війною Розіп’яли ми на хресті Братерськую любов. У нас одне коріння і насіння, І мова зрозуміла поміж нас. Братоубивчою війною Ми зруйнували дружелюбний Мирний час. Що нам ділити між собою? Братерським був могутнім наш союз. Споконвіків завжди нас величали: «Велична наша «Киевская Русь» Війна політиків і бізнесу, Замішана на крові, Прищільно вдарила І б’є простих людей. Росія…
Докладно ...

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 1 класі до підручника А. Несвіт (поглиблене вивчення 3 години)

В роботі представлене Календарно-тематичне планування уроків англійської мови 1 клас до підручника Несвіт А. (поглиблене вивчення 3 години)
Докладно ...

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови 1 клас до підручника Несвіт А. (поглиблене вивчення 3 години)

В роботі представлене Календарно-тематичне планування уроків англійської мови 1 клас до підручника Несвіт А. (поглиблене вивчення 3 години)
Докладно ...

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 9 клас

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 9 клас вчителя біології Голубчик Т.В. 9 клас, (70 год – 2 год на тиждень, з них 2 год – резервні) Програма: Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Біологія: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Р.В.Шаламов, Г.А.Носов, О.А.Литовченко, М.С.Каліберда. -Харків: Соняшник, 2017.-352 с.: іл..
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.