Нематеріальні способи мотивації педагогічних працівників на прикладі закладу дошкільної освіти

Анотація:   У статтірозглядається сутність нематеріальних способівмотивації педагогічних працівників на прикладі закладу дошкільної освіти, обґрунтовано їх значеннядля підвищення ефективності педагогічної праці для досягнення поставлених цілей як особистих,так і цілей закладу освіти в ціло...
Продовжити читання
  0 переглядів
  0 Коментарів
0 переглядів
0 Коментарів

Інтерактивне заняття «Початок Української революції. Утворення Української Центральної Ради»

Анотація:  Інтерактивне заняття «Початок Української революції. Утворення Української Центральної Ради»  розроблене за технологією «Перевернутого навчання». Технологія «Перевернутого навчання» – це форма змішаного навчання, коли учасники освітнього процесу вивчають певний матеріал самостій...
Продовжити читання
  0 переглядів
  0 Коментарів
0 переглядів
0 Коментарів

Сценарій спротивного всята "Стрітення"

:  Мета: Закріпити знання дітей про пори року: зима, весна. Спонукати дітей передавати характери пісень та таночків, дотримуватись правил гри. Розвивати спритність, увагу, під час виконання фізкультурних завдань, розвивати у дітей здатність виконувати завдання злагоджено, усією командою, дотрим...
Продовжити читання
  0 переглядів
  0 Коментарів
0 переглядів
0 Коментарів

Розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури

Анотація:  Професія педагогів особлива. Адже від результатів її діяльності залежить майбутнє учнів, якими професіоналами вони будуть, які життєві вибори будуть здійснювати. Сучасне суспільство, в якому росте та виховується молоде покоління, висуває нові вимоги до особистості. Основними завдання...
Продовжити читання
  0 переглядів
  0 Коментарів
0 переглядів
0 Коментарів

Сучасний урок географії: вимоги, потреби, методичні прийоми та форми роботи

Анотація:  На сучасному етапі розвитку українського суспільства перед школою постає проблема формування творчої особистості. Для кожного вчителя дуже важливо оволодіти цією сукупністю прийомів та засобів, за допомогою яких у школярів у процесі навчання розвивають комунікативні вміння, виховуєть...
Продовжити читання
  10 переглядів
  0 Коментарів
10 переглядів
0 Коментарів

Тема уроку: Залежність зміни різниці від збільшення або зменшення від’ємника на кілька одиниць. Складання і обчислення значень виразів. Розв’язування рівнянь і задач.

Анотація:  Тема уроку: Залежність зміни різниці від збільшення або зменшення від'ємника на кілька одиниць. Складання і обчислення значень виразів. Розв'язування рівнянь і задач. Мета тематичного дня: дослідити залежність зміни різниці від зміни від'ємника, вчитись додавати і віднімати багатоциф...
Продовжити читання
  10 переглядів
  0 Коментарів
10 переглядів
0 Коментарів

Міжпредметний пошуково-дослідницький проект

Анотація:  Анотація:Рогатинська земля – це край багатих національних традицій, високого рівня культури, патріотизму, батьківщина талановитих і працьовитих людей, колиска всесвітньовідомої Роксолани – Насті Лісовської. Тут на кожному кроці – подих історії, великої і самобутньої, яка писалася меч...
Продовжити читання
  7 переглядів
  0 Коментарів
7 переглядів
0 Коментарів

М.Ю. Лермонтов "Мцирі"

Анотація:  Запропонована система уроків з вивчення поеми М.Ю.Лермонтова „Мцирі" допоможе вчителеві розподілити навчальний матеріал, урізноманітнити форми і методи роботи, визначити об'єм, характер як колективної, так і самостійної роботи учнів. В розробках уроків передбачене більш глибоке вивче...
Продовжити читання
  17 переглядів
  0 Коментарів
17 переглядів
0 Коментарів

Сучасні педагогічні технології як засіб підвищення предметної компетентності учнів на уроках хімії

Анотація: Інтерактивне навчання — це навчання з уміло організованим зворотним зв'язком суб'єктів і об'єктів навчання, із двостороннім обміном інформацією між ними. Інтерактивні методи навчання — система правил організації продуктивної взаємодії учнів між собою та з учителем у формі навчальних, ділов...
Продовжити читання
  14 переглядів
  0 Коментарів
14 переглядів
0 Коментарів

Впровадження компетентісного підходу на уроках математики відповідно до засад Державного стандарту базової середньої та повної освіти

Анотація:  Аналіз процесів, які відбуваються в освітній сфері і в суспільстві, свідчать про актуальність проблеми запровадження компетентнісного підходу до навчання учнів усіх навчальних дисциплін. Свідченням цьому є перехід школи на компетентнісну освіту, в якій основними показниками результат...
Продовжити читання
  13 переглядів
  0 Коментарів
13 переглядів
0 Коментарів

Як спонукати себе до реальних змін?

Анотація:  Чи ж легко створити цю мотивацію, у просторіччі «чарівний стусан», який направить вас у політ до вершин мрії? Розчаруємо. Немає такої чарівної кнопки, яка запустить у вашій голові рух стрілки від "не хочу" до "хочу завжди" . Більше того, навіть якщо стрілка і хитнеться убік «хочу», ї...
Продовжити читання
  19 переглядів
  0 Коментарів
19 переглядів
0 Коментарів

ОПОРА НА ПОЗИТИВ!!!

Анотація: Б агато людей впевнені – щоб змінити життя на краще, необхідно викорінити недоліки, перемогти слабкі сторони. У цьому їхня головна помилка. Зверніть увагу, люди все життя борються зі своїми слабкостями, вадами, все життя намагаються покращити слабкі сторони своєї особистості, однак у житті...
Продовжити читання
  16 переглядів
  0 Коментарів
16 переглядів
0 Коментарів

Індивідуальний та диференційований підхід до учнів під час навчально-виховного процесу з фізичного виховання

Анотація:  У законі України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», в Національній стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальн...
Продовжити читання
  17 переглядів
  0 Коментарів
17 переглядів
0 Коментарів

Створення "ситуації успіху" на уроках фізичної культури

Анотація:  У Законі України «Про освіту», в Концепції «Нова Українська школа», чітко деклару­ється, що школаповинна переорієнтовувати освітній процес на особистість дитини , має готувати успішну особистість яка зможе ставитьцілі та досягати їх, уміє навчатися впродовж життя. Для формування всеб...
Продовжити читання
  14 переглядів
  0 Коментарів
14 переглядів
0 Коментарів

Числівник як частина мови

Анотація: конспект уроку з української мови для 6 класу "Числівник як частина мови". Дана розробка може бути використана під час вивчення теми "Числівник". У запропонованому матеріалі поєднано різні форми інноваційної роботи на уроці, що забезпечує наступність змісту завдань. Це створює атмосферу за...
Продовжити читання
  25 переглядів
  0 Коментарів
25 переглядів
0 Коментарів

Нейрогімнастика у корекційно-розвитковій роботі з дітьми

Анотація:  Постійно розвиваючись, сучасні педагоги знаходяться у постійному пошуку нових та ефективних методів для подолання неуспішності у навчанні та формування інтелектуально розвиненої особистості в майбутньому.«Гімнастика для мозку» - це комплекс тілесно-орієнтованих вправ, що здатні вплив...
Продовжити читання
  29 переглядів
  0 Коментарів
29 переглядів
0 Коментарів

РМ № 2. Природа в романі О.С.Пушкіна «Євгеній Онєгін».

Анотація:  Мета даного уроку:  (формувати компетентності): предметні (знання про роль описів природи в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін», про новаторство поета в галузі літератури; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу потвор...
Продовжити читання
  26 переглядів
  0 Коментарів
26 переглядів
0 Коментарів

Контрольна робота № 1 за темою "Вступ. Билини і балади" за програмою 7 класу.

Анотація: Контрольна робота № 1 за темою "Вступ. Билини і балади" за програмою 7 класу. Мета даної роботи: з'ясувати ступінь засвоєння учнями знань з теми "Вступ. Билини і балади" . Завдання передбачають виконання тестів; встановлення відповідності між письменником та його країною-батьківщиною,...
Продовжити читання
  25 переглядів
  0 Коментарів
25 переглядів
0 Коментарів

Зимові обрядові пісні. ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК з літературного читання та музичного мистецтва у 4 класі

Анотація:  Добрий день, колеги. Хочу поділитись своєю розробкою інтегрованого уроку з літературного читання та музичного мистецтва. Разом з колегою ми вирішили поглибити знання учнів про звичаї нашого краю. Познайомити з обрядами колядування і щедрування, які притаманні нашій місцевості. З літе...
Продовжити читання
  27 переглядів
  0 Коментарів
27 переглядів
0 Коментарів

Урок англійської мови в 7 класі "RSPCA. Present Perfect"

Анотація:  Цей урок був впроваджений в 7 класі з поглибленим вивченням англійської мови з використанням НМК "Friends-2" (видавництво "Longman", Велика Британія). На цьому уроці діти мали змогу розвивати мовну реакцію, навички самостійної роботи з елементами Flipping Class, здатність до уваги, і...
Продовжити читання
  27 переглядів
  0 Коментарів
27 переглядів
0 Коментарів

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates