Мої статті

Анотація: В даній роботі представлений конспект уроку та електронна презентація до уроку з англійської мови «Вільний час учнів. Допомога іншим. Free time activities. Helping others » для учнів 4 класу. Вона вміщує в собі різноманітні види робот...
Інга Юріївна Костюк doesn't have any blog post yet.
Unable to load tooltip content.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates