Мої статті

Анотація: Хавелов С. В. (учитель-методист) (сел.ст. Тополі, Дворічанський р-н, Харківськаобл. Топільський ліцей) Методична авторська стаття.( Керівникам математичних гуртків) Вживання чотиривимірних векторів при обчисленні площі опуклого чотирик...
 1.   Неділя, 06 лютого 2022
 2.   Математика
 3. 0 Comments
Анотація: Проектна робота Баранової Катерини - учениці 9 класу Топільського ліцею Дворічанського району Харківської області. Керівник Хавелов Сергій Васильевіч- вчитель-методистТопільського ліцею. Тема: Координати точки перетину медіан трикутник...
 1.   Понеділок, 29 листопада 2021
 2.   Математика
 3. 0 Comments
Анотація: У авторській статті розглядається питання вживання просторових векторів при обчисленні площі трикутника, заданого координатами вершин як в координатній площині, так і координатному просторі. Отримані формули для обчислення таких площ, я...
 1.   Неділя, 17 жовтня 2021
 2.   Математика
 3. 0 Comments
Анотація:  Наведений у статті авторський матеріал буде корисний для роботи з учнями по питанню застосування методу монотонності функцій при рішенні ірраціональних рівнянь, рівнянь олімпіадного типу, нестандартних рівнянь на заняттях кружка, ...
 1.   Неділя, 21 березня 2021
 2.   Математика
 3. 0 Comments
Анотація:Розглянемо, як за допомогою застосування комп'ютерних технологій -пакета Динамічна геометрія ( прикладнана програма DG, технологія DG) можна отримати наближення для числа Пі з великою точністю.Відкриваємо вікно застосовної програми DG. Вибир...
 1.   Неділя, 14 березня 2021
 2.   Математика
 3. 0 Comments
Сергій Васильович Хавелов doesn't have any blog post yet.
Unable to load tooltip content.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates