Мої статті

​Анотація: Розглянемо задачу Віктора Тебо , вперше опубліковану в журналі American  Mathematical Monthly в 1949 році: Прямі Ейлера і коло дев'яти точок. Дано трикутник ABC . AD,BE,CF-його висоти.Довести, що прямі Ейлера трикутників AFE, BDF...
 1.   Четвер, 01 квітня 2021
 2.   Математика
 3. 0 Comments
​Анотація: В геометрії тетраедра відома одна з ознак рівногранного тетраедра   :Якщо всі грані тетраедра мають рівні площі, то вони рівні.З літератури відомі елементарно-геометричні доведення цієї теореми за допомогою властивостей ортогонал...
 1.   Четвер, 25 березня 2021
 2.   Математика
 3. 0 Comments
​Анотація: В геометрії тетраедра відома одна з ознак  рівногранного тетраедра: Якщо всі грані тетраедра мають рівні площі, то вони рівні.З літератури відомі елементарно-геометричні доведення за допомогою властивостей ортогонального проектування....
 1.   Четвер, 25 березня 2021
 2.   Математика
 3. 0 Comments
​Анотація: Під час навчання методам розв'язування задач з геометрії, учнів вчать насамперед шукати елементарно-геометричне розв'язання-тобто "шукати" геометрію.На аналітичні методи звертають менше уваги, вважаючи їх естетично менш привабливими.До чог...
 1.   Понеділок, 15 березня 2021
 2.   Математика
 3. 0 Comments
Николай Александрович Курило doesn't have any blog post yet.
Unable to load tooltip content.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates