Мої статті

Анотація: Данная игра предназначена для детей 7 класса. Цель интеллектуальной игры заключаеться в привитие интереса детей к предмету биологии, к повторению видового разноообразия животного мира, развитию познавательных и творческих способносте...
  1.   Неділя, 02 лютого 2020
  2.   Біологія
  3. 0 Comments
Анотація:  Питание подростков является одним из важнейших условий, обеспечивающих их гармоничный рост, своевременное созревание морфологических структур и функций различных органов и тканей, оптимальные параметры психомоторного и интеллекту...
  1.   Неділя, 02 лютого 2020
  2.   Основи здоров'я
  3. 0 Comments
Оксана Павловна Кибальник doesn't have any blog post yet.
Unable to load tooltip content.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates