Мої статті

Анотація  Основною метою лексико-граматичних завдань, є донести до малюка ту чи іншу граматичну форму,спростити шлях до подолання мовних недоліків,виявити основні методи і прийоми у доборі граматичних конструкцій .   будувати лексико-г...
 1.   Понеділок, 04 березня 2019
 2.   Логопедія
 3. 0 Comments
Анотація: Лексико-граматичні ігри та завдання Основою розширення словникового запасу, формування граматичної сторони мовлення та навичок зв'язного мовлення є спілкування з широким використанням ігор і вправ, використання творчих завдань не тільк...
 1.   Понеділок, 04 березня 2019
 2.   Логопедія
 3. 0 Comments
Анотація:  МетоюЛепбука" Вимовляйчик"є відпрацювання артикуляційних позицій, розвиток мовного дихання,складової будови та фонематичного слуху Формування навичок звукового аналізу і синтезу.Опрацювання кінезіологічніих вправ для втановленн...
 1.   Неділя, 03 березня 2019
 2.   Логопедія
 3. 0 Comments
Анотація:  В сучасній корекційній роботі, вивчення або розказування віршів чи текстів за мнемотехнікою, є досить захопливим і продуктивним процесом.У дітей з'являється можливість почуватись більш впевнено. Візуалізація образів з тексту ст...
 1.   Неділя, 03 березня 2019
 2.   Логопедія
 3. 0 Comments
Анотація: Лексико-граматичне заняття для дітей середнього віку                                                    &...
 1.   Неділя, 03 березня 2019
 2.   Логопедія
 3. 0 Comments
Наталія Анатоліївна Казак doesn't have any blog post yet.
Unable to load tooltip content.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates