Introduction
Фото альбомы
Друзья
У пользователя еще нет друзей
Общие друзья
В данный момент еще нет общих друзей
Pinned Items
Recent Activities
 • ​Анотація:  Онлайн тест «Проблеми екології, санітарії та гігієни взаємовідносин в умовах глобальних викликів» складено за матеріалами перегляду різних інтернет джерел: відео-інформацій та статей науковців-вірусологів, журналістів, фахівців у галузі охорони здоров'я та інших матеріалів і рекомен...
  1. Continue Reading
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Запись находится на модерации
  Запись успешно опубликована. Теперь она будет видна в ленте активности.
 • Анотація:  Онлайн тест «Проблеми екології, санітарії та гігієни взаємовідносин в умовах глобальних викликів» складено за матеріалами перегляду різних інтернет джерел: відео-інформацій та статей науковців-вірусологів, журналістів, фахівців у галузі охорони здоров'я та інших матеріалів і рекоменд...
  1. Continue Reading
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Запись находится на модерации
  Запись успешно опубликована. Теперь она будет видна в ленте активности.
 • Анотація:  Подаємо один із різновидів проведення інтелектуальних змагань - євроолімпіади. Мета проведення євроолімпіад - це поглиблення знань про країни Європейського Союзу, з історії створення Європейського Союзу, тощо. У зв'язку з фінансовими обмеженнями євроолімпіади проводимо в режимі відео...
  1. Continue Reading
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Запись находится на модерации
  Запись успешно опубликована. Теперь она будет видна в ленте активности.
 • Анотація:  Потужним засобом виховання патріота-українця виступає козацька педагогіка. Виховна мудрість козаків втілює у собі національну психологію, характер, світогляд, правосвідомість, мораль, інші компоненти національної свідомості і духовності народу, а ідеї козацького руху - свобода і неза...
  1. Continue Reading
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Запись находится на модерации
  Запись успешно опубликована. Теперь она будет видна в ленте активности.
 • «Національно-патріотичне виховання учнів
  шляхом використання елементів козацької педагогіки»
  з досвіду Торчинського професійного ліцею

  Світлана Юрченко,
  методист Навчально-методичного центру ПТО
  у Волинській області

  Важливість проблеми. Патріотичне виховання належить до пріоритетних напрямків національної системи виховання і передбачає формування патріотичних почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння громадського обов’язку, готовності в будь-який час стати на захист Батьківщини. Потужним засобом виховання патріота-українця виступає козацька педагогіка. Зміст, ідейно-моральний і емоційно-естетичний потенціал козацької виховної мудрості втілюють у собі національну психологію, характер, світогляд, правосвідомість, мораль та інші компоненти національної свідомості і духовності народу; а провідні ідеї козацького руху - свобода і незалежність України, непорушність прав людини і народу, суверенність особистості, народовладдя, - стали найважливішими цінностями в національній системі освіти і виховання. Ця народна виховна мудрість своєю головною метою визначає формування в сім’ї, школі і громадському житті мужнього громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю, виховання синівської вірності рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні.
  Актуальність досвіду. Формуючи систему виховної роботи дирекція, педагогічний колектив Торчинського професійного ліцею звернувся до витоків виховних ідеалів козацької педагогіки й відродження козацьких виховних традицій. Оновлено зміст виховної роботи ліцею, впроваджуються форми і методи, які стимулюють ініціативність, активність учнів, розвивають їх креативність, пошуково-дослідницькі вміння, формують національну гідність, командний дух, силу волі, гартують характер, відновлюють історичну пам’ять.
  Складовими досвіду є:
  1.Дослідження історії козацтва, козацького національно-визвольного руху.
  2.Вивчення і відродження козацьких традицій, козацьких знань з народної медицини, кулінарії.
  3.Створення осередку Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке»  Торчинський курінь, опанування військово-спортивним мистецтвом козаків.
  4.Діяльність історико-краєзнавчого музею «Спадщина».
  5.Створення ліцейної каплиці Духовності, виховання доброти, любові до ближнього, поваги до нужденних, милосердя до людей.
  6.Проведення гурткової, клубної і масової культурно-освітньої роботи для забезпечення самовиховання, саморозвитку, самовдосконалення.
  7.Виховання та розвиток морально-вольових якостей, витривалості, стійкості, мужності, дисциплінованості, формування досвіду служіння Вітчизні і готовності до захисту Батьківщини, виховання активної життєвої позицію на прикладах героїчного минулого на уроках, в позаурочній, позакласній роботі.
  8.Формування дослідницьких навичків, соціальних компетентностей засобами краєзнавчо-дослідницької роботи, проектної діяльності.
  9.Ефективна співпраця з краєзнавцями, Торчинським історичним музеєм імені Г.О.Гуртового, Міжнародною громадською організацією «Козацтво Запорозьке» Волинського округу.
  10.Науково-методичне, інформаційне забезпечення виховного процесу.
  Результативність досвіду. Учні ліцею займають активну громадянську позицію, четверо обиралися головою Ради лідерів учнівського самоврядування закладів ПТО Волинської області, беруть участь в різноманітних обласних, районних, селищних заходах, випускники з гідністю виконують конституційний обов’язок захисту Батьківщини; випускник 2013 року Плоцедим Олександр у 2014 році добровольцем пішов захищати незалежність та територіальну цілісність України, загинув на Луганщині 27 січня 2015 року в боротьбі проти російського агресора.
  Технологія досвіду
  В ліцеї створена чітка система виховної роботи, метою якої є виховання в здобувачів освіти патріотичних почуттів, громадянських обов’язків, загальнолюдських духовних цінностей шляхом використання елементів козацької педагогіки. Основними завданнями виховної роботи є:
  1) формування фізично, інтелектуально і духовно розвиненої волелюбної особистості, громадянина України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, патріота і захисника своєї сім’ї, роду, держави;
  2) виховання поваги до святинь українського народу, пошани, любові і поваги до своїх батьків, родини, Батьківщини;
  3) формування активної громадянської позиції, самосвідомості, громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;
  4) розвиток мовної культури;
  5) створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, можливостей, інтересів;
  5) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
  Провідна ідея виховної роботи - створення середовища на ідеалах козацької педагогіки для формування особистості, що забезпечить її високий ідейний рівень, глибоку історичну пам’ять, національну свідомість і самосвідомість; творчо відродити в сучасних умовах традиції козацької педагогіки, сприяти формуванню в учнів глибокої любові до рідного народу, високої моральності і духовності.
  У 2011-2012 н. р. педагогічними працівниками ліцею апробовано систему роботи з вивчення традицій, особливостей козацтва. Творчим наставником впровадження у навчально-виховний процес ідей козацтва був місцевий краєзнавець Григорій Олександрович Гуртовий, український історик, член Національної спілки краєзнавців України, заслужений працівник культури України.
  У проведенні позаурочної роботи головний акцент робиться на глибоке і всебічне вивчення історії і культури України, історії українського козацтва.
  В 2011 році, у День Збройних Сил України 6 грудня, створено осередок Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке» - Торчинський курінь, відбулося урочисте прийняття ліцеїстів в ряди козацтва. Наступним етапом стало вивчення історії козацтва. Кожна навчальна група досліджувала певний напрям, що стосується історії, культури, традицій, побуту, військового мистецтва українського козацтва за напрямками «Волинь – край козацький», «Козацька ідеологія», «Культура та побут козаків», «Козацька кухня», «Козацька філософія», «Козацькими дорогами з козацькими стравами», «Славетні українки козацької доби», «Козацький характер», «Роде наш красний, роде наш прекрасний», «Військове мистецтво Запорозьких козаків», «Зброя козаків». Свої дослідження учні представляють у вигляді проектів.
  У 2012-2013 навчальному році учні вдосконалювали знання за книгою Григорія Гуртового «Волинь – край козацький», проводилися зустрічі з краєзнавцем.
  Виховна робота ліцею планується на навчальний рік за напрямками виховання, при цьому забезпечується цілісність у досягненні цілей виховання загальних і конкретизованих за напрямками. План роботи насичений різною тематикою виховних заходів; сплановано відзначення державних свят, знаменних дат, вшанування пам’ятних подій, проведення свят народного календаря, козацьких заходів. Використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи: тематичні вечори, усні журнали, диспути, дискусії, урочисті лінійки, акції, спортивні ігри, родинні свята, уроки громадянськості, конкурси, виставки та інші.
  У березні2015 року на базі краєзнавчої світлиці «Історії, культури і побуту рідного краю» створено музей історико-краєзнавчого профілю «Спадщина», де зібрано краєзнавчий матеріал, зразки українського одягу, побуту. Музей став центром національно-патріотичного виховання учнів ліцею. Експозиція музею укладена за розділами «Знай свій козацький родовід», «Люби Україну, як славний Кобзар», «Краса душі і творчості твоєї», «В своїй хаті своя правда, і сила, і воля», «Селянська світлиця». На базі музею проводяться уроки, семінари, екскурсії, проводиться краєзнавчо-пошукова та дослідницька робота. Учні досліджують історичне минуле своїх родоводів під гаслом «Волинь  край козацький», вивчають історію, культуру, побут Волині. Рада музею тісно співпрацює з Торчинським історичним музеєм імені Г. О. Гуртового, Волинським обласним краєзнавчим музеєм.
  У листопаді 2016 року до Дня студента в Україні була відкрита ліцейна каплиця, яка стала центром духовного виховання учнів. Проводяться духовні бесіди, розмови, спілкування про головне призначення людини - шанувати і берегти традиції українського народу, бути гідними патріотами своєї Батьківщини, шанувати свій рід, родину, про самовиховання, про духовні цінності людини, про доброту, любов до ближнього, вчать учнів милосердю; проводяться свята Андрія Первозванного, Святого Миколая.
  Національно-патріотичне виховання учнів здійснюється також у процесі навчальної та позаурочної виховної роботи. Класні керівники, куратори, вихователі гуртожитку, викладачі використовують різні форми та методи роботи, проектну діяльність, інноваційні технології, експериментуючи та творячи власну модель громадянського виховання. Свою причетність до важливих подій учні ліцею відчувають під час участі у загальнодержавних святах, відзначенні пам’ятних і знаменних дат в історії України: вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО «Шляхами подвигу і слави», «Герої будуть жити вічно», уроків мужності «Я знаю Вас, нащадки запорожців, я вірю Вам і низько б’ю чолом…», виховання учнів на прикладах Героїв Крут, випускника ліцею 2013 року Олександра Плоцедима, який загинув на Луганщині 27 січня 2015року, посмертно нагороджений орденом «За мужність третього ступеня»; в знак вшанування пам’яті 16 жовтня 2015 року в ліцеї встановлено меморіальну дошку.
  Розвиток патріотичних почуттів, любові до рідного краю та вшанування пам’яті загиблих співввічизників демонструються під час проведення Днів Пам’яті - «Пам'ять поколінь  це жива історія народу», «Бабин Яр та Бабині Яри в Україні», «Пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років, «Запали свічку».
  Формування дослідницьких навичків, соціальних компетентностей здійснюється засобами краєзнавчо-дослідницької роботи, проектної діяльності через урочну і позаурочну роботу. Учні під керівництвом викладачів готували проекти «Лише у нас на Україні», «І тільки пам’ять не вмирає», «Знай наших», «Традиції українського народу», «Значення українського козацтва в історії України, рідного краю», провели міні-дослідження «Чим живеш сьогодні рідне село моє?», «Юність, обпалена сонцем і вогнем».
  Традиційно проводяться посвята в козаки до Дня козацтва, конкурс «Супер козак ліцею» до Дня Захисника Вітчизни, свята «Козацькому роду – нема переводу», «Козацькі забави», «Тої козацької слави повік не забудемо», «Благословенна та держава, що має відданих синів», «Воїни Миру», свято осені «Земля моїх батьків, моя земля», родинні свята «І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі».
  Розвитку патріотичних почуттів учнів сприяють уроки предметів «Захист Вітчизни», «Фізична культура», спортивні секції. На уроках і в після урочний час викладачі розвивають морально-вольові якості, виховують витривалість, стійкість, мужність, дисциплінованість, активну життєву позицію щодо власного здоров’я, формують досвід служіння Вітчизні та готовності до захисту Батьківщини. З цією метою проводяться тематичні заходи під гаслом «Мужності й геройства свято», спортивно-мистецькі свята «Ми  роду козацького діти…», «Суперкозак ліцею», військово-спортивна гра «Козацька звитяга».
  У формуванні життєвих компетенцій, навчанню демократії, соціальній активності відіграє учнівське самоврядування, яке працює у формі учнівського комітету та секторів Добра, навчання, праці, культури, спорту, правознавства, інформації, Ради гуртожитку. Органи самоврядування мають свої Положення про учнівське самоврядування ліцею, Моральний кодекс честі члена учнівського самоврядування, колективну угоду з адміністрацією закладу. Учні організовують добрі і корисні справи - надають допомогу ветеранам праці, війни, дітям з інвалідністю, проводять доброчинні акції. Працює учнівський профком.
  Змістовно організовано дозвілля: презентація навчальних груп «Моя група просто клас», свято «Миттєвості студентського життя», конкурс новорічних композицій «Зимовий букет моєї групи», посиденьки учнів групи з батьками до Дня Матері за чашкою чаю.
  Значна увага приділяється розвитку творчої особистості. Проводяться заходи щодо виявлення здібностей, талантів та творчого розвитку кожної особистості: предметні олімпіади, конкурси ерудитів, фотовиставки «Ними пишається ліцей».
  Виховання та розвиток морально-вольових якостей, витривалості, стійкості, мужності, дисциплінованості, формування досвіду служіння Вітчизні і готовності до захисту Батьківщини, виховання активної життєвої позицію на прикладах героїчного минулого здійснюється на уроках, в позаурочній, позакласній роботі. Працюють різнопрофільні гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами «Пізнай себе», «Все в твоїх руках», історичний гурток «Кліо», євроклуб, патріотичний гурток «Юні патріоти».
  Важливе місце в патріотичному вихованні молодого громадянина посідає ліцейна бібліотека, зміст роботи якої направлений на формування духовних цінностей за допомогою книжки. Працюють інформаційні виставки, інформаційні бюлетені, тематичні полиці, проводяться огляди літератури, різноманітні заходи - конкурси, усні журнали, уроки пам’яті, години спілкування, тематичні виховні години «Покрова Пресвятої Богородиці – Покровителька українського козацтва і Збройних Сил України», «Українська родина – зернинка народу», «Хліб на столі і в серці».
  Виховання порядку, дисципліни стимулюють конкурси «Краща група», «Краща кімната гуртожитку». В гуртожитку працюють кімнати самопідготовки, відпочинку, для проведення масових заходів, історії України та рідного краю, спортивна. Працює учнівська бригада з ремонту меблів.
  В ліцеї здійснюється інформування учнів про їх успіхи та досягнення. Щотижнево на загальноліцейній лінійці оголошуються підсумки конкурсів, проводиться відзначення та нагородження учнів. Працюють настінні стенди «Наш ліцей сьогодні», «Кращі учні ліцею», «Спорт в ліцеї», «Про професії в ліцеї».
  Науково-методичне забезпечення виховного процесу здійснюється через методичні комісії, інструктивно-методичні наради, конкурси фахової майстерності, методичні заходи з обміну досвідом роботи з різних питань виховної роботи, педагогічну раду, де колективно розробляється стратегія роботи з проблем «Інноваційні технології громадянського виховання, формування у молоді особистісних рис громадянина», «Виховання духовної культури», «Психолого-педагогічні умови розвитку творчої особистості», «Удосконалення військово-патріотичного виховання».
  Висновок. За роки роботи на посаді директора Вознюк Олександр Сергійович, заступника директора з навчально-виховної роботи Усова Валентина Зигфридівна створили потужну систему роботи з національно-патріотичного виховання. Поєднання напрацювань науковців, виробленого поколіннями досвіду козацького виховання, козацької педагогіки з сучасними інноваційними виховними технологіями, власними напрацюваннями забезпечує високу результативність виховного процесу.
  Активно налагоджуються взаємозв’язки з освітніми закладами Республіки Естонія. Дирекція, педагоги беруть участь у міжнародних семінарах, проводять на базі ліцею всеукраїнські та обласні семінари для різних категорій педагогічних працівників.
  Педагоги брали участь в обласних конкурсах «Класний керівник року», «Вихователь року», «Молоді, творчі, креативні», «На кращу технологію з національно-патріотичного виховання», є учасниками обласних творчих груп.
  Директор Вознюк Олександр Сергійович очолює Волинський обласний осередок Всеукраїнської асоціації працівників професійно – технічної освіти
  Досвід Торчинського професійного ліцею з проблеми «Національно-патріотичне виховання учнів шляхом використання елементів козацької педагогіки» занесений в картотеку передового педагогічного досвіду Волинської області.
  Використана література
  1.Закон України «Про професійно-технічну освіту».
  2.Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року».
  3.Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
  4.Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.
  5.Українська козацька педагогіка, Концепція, посилання:
   https://studopedia.com.ua/1_396129_lektsiya--upravlenie-obrazovatelnim-protsessom-kak-pedagogicheskaya-problema.html
  6.Козацька педагогіка: виховуємо нових українців, Леонтій Петровський, посилання:
   https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/kozacka-pedagogika-vihovuiemo-novih-ukrayinciv
  7.Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки, посилання:  http://www.edudirect.net/sopids-903-5.html  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Запись находится на модерации
  Запись успешно опубликована. Теперь она будет видна в ленте активности.
 • Анотація:  «Творити найбільше багатство суспільства – Людину» -  творча майстерня класного керівника закладу професійно-технічної освіти Світлана Юрченко, методист Навчально-методичного центру ПТО у Волинській області Анотація. Підготовка до життя конкурентоспроможної особистості, яка б ві...
  1. Continue Reading
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Запись находится на модерации
  Запись успешно опубликована. Теперь она будет видна в ленте активности.
 • Новичок
  Поздравляем вы зарегистрировались на сайте! Чтобы разблокировать этот значок вы должны зарегистироваться на этом сайте.
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Запись находится на модерации
  Запись успешно опубликована. Теперь она будет видна в ленте активности.
 • Світлана Йосипівна Юрченко новый участник сайта
  Запись находится на модерации
  Запись успешно опубликована. Теперь она будет видна в ленте активности.
Еще нет активности
Unable to load tooltip content.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Контакти

вул. Плеханівська, 66, оф. 11, м. Харків, 61001 
Адміністратор порталу:
Тел. : +38 (068) 375-46-34
Тел. : +38 (066) 820-40-65
Тел. : +38 (057) 731-96-33
(с 9.00 до 17.00 субота, 
неділя - вихідний
)

e-mail:  
Premium Joomla Templates