Мої статті

​Анотація: В презентації розкривається багатозначність поняття «економіка». Зародження економічної теорії як науки. Основні напрями і школи світової економічної думки.  Мета презентації: набути глибокі економічні знання з історії людства, с...
  1.   П'ятниця, 30 листопада 2018
  2.   Економіка
  3. 0 Comments
Алла Валерьевна Лыфарь doesn't have any blog post yet.
Unable to load tooltip content.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

Premium Joomla Templates