Інформація про сплату за сертифікат/и

УВАГА! Заповнення форми підтвердження сплати за сертифікат обов'язково робити після заповнення заявки на отримання сертифікату.

Підтвердженням сплати є фото сплаченої квитанції (усі печатки закладу, який приймав оплату, мають бути чіткими)

Огляд
Size limit for each file is 10.0 MB

    Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо. Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті; ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.

    Premium Joomla Templates